Hanstholmregistreringen

v/Jørgen Lumbye


Denne hjemmeside viser overvejende registreringen af tysk befæstningsbyggeri i den tidligere Hanstholm kommune, altså i området fra Bulbjerg over Hjardemål, Vigsø, Hanstholm, Hanstholm Vildtreservat til Klitmøller.
Der er også materialer om stillinger ved Svinkløv, kyststrækningen Svinkløv - Bulbjerg, kyststrækningen Klitmøller - Vorupør, Stenbjerg, Lyngby, Lodbjerg Fyr, Agger Tange og Bovbjerg Fyr.
En registrering foretaget af Hærens Bygningstjeneste i 1945 af lokaliteter i Thisted er også lagt ud.
En registrering af det ikke færdigbyggede søsterbatteri til Hanstholm II ved Dueodde samt depoter på Vesterengaards Jorder ved Aarhus ligger også på hjemmesiden.

Min registrering blev påbegyndt i 1989 i forbindelse med Skov- og Naturstyrelsen's landsdækkende projekt "Registrering af II. Verdenskrigs Kulturspor".
Registreringen af det tyske befæstningsbyggeri er afsluttet, men arbejdet med dokumentation og formidling af den tyske tilstedeværelse centreret omkring 38-cm sømålsbatteriet "Hanstholm II" i Hanstholm er fortsat - nu i samarbejde med Bunkermuseum Hanstholm (Museum Thy).
Efterhånden er flere og flere stillinger kommet til, og registreringen vil som målsætning komme til at dække hele Thy og stillingerne østpå til
Slettestrand.

Hjemmesiden er påbegyndt medio marts 2006.
Der vil løbende blive lagt materialer ud, der viser situationsplaner over de enkelte stillinger, lister over de registrerede bygninger og anlæg, fotos, tegninger af særlige bygninger og anlæg, samt kildetekster og vidneberetninger.

En søgning på hjemmesiden kan begynde med klik på hyperlink (blå understreget tekst) på siden med 'Overordnet indhold'.

Hvis du i stillingsområderne støder på noget, der ikke fremgår af mit materiale, eller hvis du ellers synes, du kan bidrage med ny viden i relation til det beskrevne, er du meget velkommen til at give et input til registreringen på e-mail jl@hanstholmregistreringen.dk.
På samme e-mail er du også velkommen til at spørge om befæstningsbyggeriet og
den tyske tilstedeværelse i Hanstholm.

 

Sidst udlagt:
Fotos fra depotområdet ved Vestereng i Aarhus i 1945
Fotos taget i 2. Flak i sommeren 1942
Opgørelser over maskingeværer og mortérer i Hanstholm primo 1945