Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Vestereng 1946-47     Forside
Vestereng. Egne fotos og tegninger.
Alle barakker og skure i depotområdet er fjernet. Betonfundamentet for Barakkerne 4, 5, 15 og 16 forefindes.
Området med Minegrave er ryddet uden efterladte spor.
Bunkerne - undtagen Bunker 11 - er lukket (med de originale panserdøre).
Området er stærkt tilgroet med skov.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Numrene med rødt markeret på kortet er standplads for fotooptagelsen og refererer til numrene ved de enkelte fotos herunder.
Foto-nummer: De to første cifre angiver bygning/anlæg nr. De to sidste cifre angiver optagelses-nr. som på kortet.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Fundament for bygning nr. 1. Vagtbygning.
01-28 01-29
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Plads for bygning nr. 2. Barak.
 
I venstre side af fotoet ses den jordvold, der forløber på pladsens nordside.
02-33
 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Plads for bygning nr. 4. Barak.
04-39 Rester af beton-fundament. 04-40
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Plads for bygning nr. 5. Barak.
Forrest 05-21, bagerst 05-23 Rester af beton-fundament. 05-22
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Bygning nr. 6. Bunker.
Forrest 06-34, bagerst 06-36
06-35 Forrest 06-37, bagerst 06-38
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Bygning nr. 7. Bunker.
07-06 07-07
Fotos af Bygning Nr. 7 inde. 05/10/2006.  
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Bygning nr. 8. Bunker.
08-03 Forrest 08-04, bagerst 08-93
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Bygning nr. 9. Bunker.
09-97 Forrest 09-95, bagerst 09-96
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Bygning nr. 10. Bunker.
Forrest 10-85, bagerst 10-89
10-84  
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Bygning nr. 11. Bunker.
 2 bygninger af samme type er registreret i Flakbatteriet på Søsterhøj i Skåde.
Fotos af Bygning Nr. 11. 20/09/2015.
Eneste bunker med adgang til i sept. 2015.
11-90
 
11-91 Forrest set mod bagvæg, bagerst set mod indgang
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Bygning nr. 12. Bunker.

Herover: Forrest 12-48, bagerst 12-49
49 viser udhænget over indgangspartiet.
Til venstre: 12-44
Forrest 12-43, bagerst 12-45 Forrest 12-41, bagerst 12-42
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Bygning nr. 13. Bunker.

Herover: 13-63. Til venstre: 13-64

Forrest 13-65, bagerst 13-68

Forrest 13-66, bagerst 13-67
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Bygning nr. 14. Bunker.
14-69
14-70 14-71 14-72
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Bygning nr. 15. Plads for barak.
Forrest 15-73, bagerst 15-75 Forrest 15-77, bagerst 15-74
  77: Dige på pladsens nordside. 74: Detalje af betonfundament.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Bygning nr. 16. Plads for barak.
16-78 16-79
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Bygning nr. 17. Bunker.
 
Forrest 17-60, bagerst 17-62  
17-58 17-61
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Bygning nr. 18. Skyttehul. Svarende til Bauform 58C. Bygning nr. 20. Skyttehul. Svarende til Bauform 58C.
18-59 Forrest 20-02, bagerst 20-99
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Bygning nr. 19. Skyttehul. Svarende til Bauform 58C.
Forrest 19-27, bagerst 19-24 Forrest 19-25, bagerst 19-26
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Bygning nr. 21. Skyttehul. Svarende til Bauform 58C. Brønddæksel.
21-76 Brønddæksel-94
Ligger i området med de sløjfede minegrave og kan muligvis være et dæksel fra en af disse.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Brønd
Brønd-31 Brønd-30 Brønd-32
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye