Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Vestereng 1946-47     Forside
Reg.nr. 89.12  Bygninger og jordanlæg udenfor depotområdet

89.12
Fotos viser:
Bemærkninger/hypoteser:
01
Tildækket maskingeværstilling type 58C
Tysk bygning. Sandsynligvis bygget samtidig med de fire i depotområdet.
Opgaven har formentlig været at dække overgangen over bækken.
02
Skydebaneanlæg med fire baner
Tysk anlæg.
Ses på luftfoto fra 1944, da depotområdet blev anlagt.
Det er sandsynligt, at der har været behov for en skydebane for håndvåben (pistoler, maskingeværer o.lign.) for træning og vedligehold af skydefærdighederne for de tyske tropper i Aarhus.
Udformningen af anlægget viser 4 baner til skydning på 25 m afstand og 2 af banerne forlænget til skydning på 50-75 m afstand.
03
Betonbygninger/markørstader?
Tyske bygninger.
Ved de to yderste baner er der anlagt små bygninger med ét rum og et firkantet hul i dækket.
Placeringen og konstruktionen indikerer
markørstader, men hullet i dækket peger i en anden retning, så den egentlige funktion kan ikke fastslås!
04
Lille jordforsænket bygning
Tysk bygning.
Placeringen centralt bag skydebaneanlægget indikerer, at bygningen har haft tilknytning til dette. Bygningens funktion fremgår ikke.
På fotoet nedenfor af skydebaneeanlægget, inden det groede til, ses en markering på lokaliteten.
Bygningen blev fjernet for få år siden; tilbage er kun en fordybning i jorden på lokaliteten.
05
Fundament for murstensbygning
Tysk bygning.
På luftfoto 1954 ses i
ngen skygge kun et fundament på lokaliteten, hvilket forklarer, at en bygning på fundamentet på det tidspunkt er fjernet.
Det kan indikere, at en bygning på dette sted ikke har haft dansk interesse, hvorfor den er nedtaget.
Bygningen kan have haft en funktion i forbindelse med skydebaneanlægget.
06
Betonfundamenter til bro
Tysk anlæg.
På luftfoto 1944 ses tydeligt, at adgangsvejen til skydebaneanlægget går over bækken på dette sted. Det vil derfor være naturligt at sikre en solid og stabil overgang.
07
?
Dansk militært øvelsesområde?
07a viser en udgravning, som det også ses ved 19.
07b viser to små anlæg stående på jorden (skygger).
Intet af det ses i terrænet i dag.
08
?
To paralelle rækker af hvide afmærkninger.
Intet af det ses i terrænet.
09
Rester af feltbane - Bomme
Dansk militært øvelsesområde.
10
Rester af feltbane - Jordige
Dansk militært øvelsesområde.
På luftfotoet ses en grøft i digets midte; den foreligger ikke i dag.
11
Rester af feltbane - Grøft
Dansk militært øvelsesområde.
12
Rester af feltbane - Løbegrave
Dansk militært øvelsesområde.
13
Stendige
Muligvis fra tiden da der blev drevet landbrug på Vesterenggaard.
14
Rester af murstensbygning
Dansk bygning.
15
Rester af murstensbygning Dansk bygning.
16
Henlagte ankerblokke
?
17
Rester efter bygning
Dansk bygning.
18
Fundament for barak
Dansk bygning.
19
Rester af feltbane - Jordanlæg
Dansk militært øvelsesområde.
20
Rester af feltbane - Jordanlæg Dansk militært øvelsesområde.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Luftfoto af byggepladsen i 1944. (Flyfotoarkivet.)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Fotos: Jørgen Lumbye 2018.

01. Tildækket maskingeværstilling type 58C

Foto: Nikolaj Halvorsen 07/2018

02. Skydebane


Foto af anlægget set fra nord inden det groede til. Dateringen er ikke kendt.
Bane 4.
Bane 1.

Areal mellem 2 baner. I baggrunden mod sydvest ses volden.
Foto taget fra volden ned over samme areal.
Baneanlægget afsluttes mod sydvest med en vold.

03. Betonbygninger/markørstader?03b. Den ene af de to bygninger i anlægget.

Th. Opmåling, fotos og tegning: Waleed Y. Majeed.


03a. Betonbygning ved bane 1.
03b. Betonbygning ved bane 4.
04. Hullet i terrænet viser bygningens placering.


Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Murstensudbygningen ved bygningens vestside.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
06. Betonfundamenter til bro


Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

09. Rester af feltbane - Bomme


10. Rester af feltbane - Jordige


11. Rester af feltbane - Grøft


12. Rester af feltbane - LøbegraveHanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

14. Rester af murstensbygning


15. Rester af murstensbygning


16. Henlagte ankerblokke
17. Rester efter bygning


18. Fundament for barak

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye