Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Fjernelse af bunkere     Overordnet indhold
Fjernelsen af bunker type R622 reg. nr. 27.05.37 august 2014.
Ved en fejl blev også fjernet bunker type 58C reg. nr. 27.05.35 den 23. august 2014.
Rapport med fotos ved museumsinspektør Jens Andersen, MuseumsCenter Hanstholm.
22/07/2014 Talt i telefon med sekretær hos hovedentreprenør, Leif Pedersen Entreprise, Karup. Holder ferie frem til 28/07, så regner først med at arbejde på REMA-grund går i gang 30/07.
23/07/2014 Alarmeret ca. kl. 13 om, at der kan høres banken.
Fremme ca. 13:10, men da er ringstand (27.05.35), helt i brokker. (Bygningen havde kun armeringsjern i tag, et enkelt lag.)
Forklarer gravemaskinefører fra Henrik Thomsen, Snedsted, at det var den forkerte grund og bunker, han var i gang med.
Foretaget enkelte målinger på identificerbare brokker (60 cm vægge, stort rum) og hjemtaget udvalgte jerndele. Brokker køres bort.
 
24/07/2014 ca. 07:00 gravemaskine fra Henrik Thomsen påbegyndt frigravning af sider af Regelbau 622. (Brønd frilagt ved sydlige indgang.)
Ca. 12:30 påbegyndt bankning i beton.
25/07/2014 Ingen maskinaktivitet.
09:00-09:45 JA+EHA nivellering og diverse opmålinger af exteriør.
Gravemaskine fra Henrik Thomsen afhentet.

I løbet af weekend ankommet gravemaskine på larvefødder (Andreas' Maskinstation) - stod der ca. kl. 13:30 søndag.
28/07/2014 Påbegyndt afgravning af sand i Hjørne Bytorvet / Chr. Hansens Vej.
Tilsyneladende kun én mand, som skiftevis kører gravemaskine og lastvogn.
Eftermiddag ca. kl. 17 ankommet blokvogn med endnu en gravemaskine på larvefødder (Leif Pedersen Entreprise).
29/07/2014 Påbegyndt gravning kl. ca. 07:00.
Fortsat samme sted. Kun en gravmaskine i gang. Ingen mand, når lastbil kørt.
Påbegyndt hamring kl. 11:15 i nordlige fløjmur.
30/07/2014 Påbeg. arbejde kl. ca. 06:30. Hammer ødelagt ca. kl. 11:00.
31/07/2014 Afgravning forsat, men ingen hamren.
Anvendt metalcylinder mod sydvest-hjørne med meget begrænset effekt.
01/08/2014 05/08/2014
05/08/2014  
06/08/2014 Hamret kl. ca. 07:00-18:00.
Tag over højre rum fjernet i mellemliggende periode - Banket i sidevæg til venstre rum - endnu kun lille hul.
07/08/2014 Bankning i gang kl. ca. 11:15.
08/08/2014 Bankning i gang kl. ca. 07:00.
Eftermiddag konstateret i gang med venstre/sydlige rum, ca. 2/3 af tag væk - brokker i rum.
10/08/2014 -
11-12/08/2014 Bankning i gang kl. ca. 07:00-17:30. To maskiner.
13/08/2014 Bankning kl. ca. 07:00-17:30.
To maskiner, ene med hammer, den anden med skovl. Begge rum næsten tømt for brokker. Eneste intakte del parti over venstre indgang, hvor dog begyndt på yderside af indgang. Rum nedbrudt til ca. 2 m højde over gulv.
14/08/2014 Bankning kl. ca. 07:00-18:00. Ingen betondele ragende op over jordniveau.
15/08/2014 Bankning kl. ca. 07:00-??. Rum mere eller mindre tømt for brokker. (Fotos 17/08/2014)
18/08/2014 Noget bankning om morgenen, strittende armeringsjern bortskåret.
19/08/2014 Morgen: Rum fyldes med stabilgrus. Ved passage kl. 16:00 var område helt planeret med stabilgrus, intet synligt spor af bunker.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye