Gå til: Overordnet indhold
 

Registrerede anlæg med ukendt anvendelse.

Reg. nr. 27.02.51 jordanlæg øst for 3. Flak på Bavn i Hamborg
Reg. nr. 27.03.45 og 27.06.81 jordforsænkede/nedgravede murstensbygninger
Reg. nr. 27.05.21 og 27.05.22 vest for autoværksted og garage
Reg. nr. 27.06.75 standplads på skrænten sydvest for Hanstholm Fyr
Reg. nr. 27.06.78 betonanlæg på arealet neden for Hanstholm Fyr
Reg. nr. 27.09.38 bunker i haven Molevej 18

Reg. nr. 27.15.01 stilling med barak og løbegrave øst for Hjertebjerg

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye