Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Infanterienheder i Thy - Hæren     Forsiden

38.04

Munitions-Ausgabe-Stelle - Dover Plantage (Ammunitions-depot)

Tegninger og data er fra opgørelserne ifbm. retablering af området december 1945.
Arkiv: Thisted Amt, Amtsvejinspektør, pansergravssager, pk. 1991-524.
Parkkommando I, Generalkommandobygningen har 13/11 1945 noteret, at der i ammunitionsrummene var opmaganiseret
1298 Stk. 10,5 cm granater og 1171 stk. 12,2 cm granater.
Tilsynet med depotområdet havde Parkkompagni Nord-Vest, Thisted.
Arkiv: RA, FA, 1055-085, Pk. 4.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Opgørelsen anfører bl.a.:
Brønd m. Pumpe 17,6 m dyb.
Vej til barak 57 m lang, 2,8 m bred.
Vej fra Nr. 1-2 18 m lang, 1 m bred.
Vej til nedlagt latrin 12,6 m lang, 1 m bred
Græstørvsvold foran barak 18 m lang, 0,9 m bred, 1,1 m høj.
Jordvold om barakgrund 58 m lang, 0,8 m bred, 0,6 m høj.
Plads belagt med ral 17 lang, 9 m bred.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Tegning af ammunitionsrummene. Plan og snit A-A og B-B. Snittegning af løbegrav.

I stillingen har der været 11 amminitionsrum af typen, som vist på tegningen herover.

Udvendige mål A-A 5,8 m, B-B 5,0 m.
Indvendige højder ved indgangsside 2,1 m, ved bagsiden 1,8 m.
Jordforsænket 1,1 m.

Desuden
1 ammunitionsrum med
udv. mål 3,1 x 3,2 m, indv. højde 1,85 m, jordforsænket 1,5 m.
1 ammunitionsrum med
udv. mål 4,0 x 3,0 m, indv. højde 1,9 m, jordforsænket 1,0 m.

Oversigt over løbegravs-afsnittene i stillingen:


Længde

Bredde

Dybde


8 m

0,5 m

0,6 m


10 m

0,5 m

1,0 m


38 m

0,6 m

1,2 m


70 m

0,7 m

1,0 m


3 m

1,5 m

0,3 m

I alt

129 mHanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Opgjorte Skydestillinger og Skydehuller:
Skydestilling foran barak: 9 m lang, 0,9 m bred og 1,1 m dyb.
1 stk. Skydehul: 1,2 m lang, 0,5 m bred og 0,9 m dyb.
8 stk. Skydehul: 1,0 m lang, 1,0 m bred og 1,0 m dyb.
2 stk. Skydehul: 1,0 m lang, 1,0 m bred og 0,5 m dyb.
1 stk. Skydehul: diameter 1,8 m, 1,0 m dyb.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Tegninger af de 5 konstruktioner af pigtrådshegn.
Opgjorte længder i lb.m. for de 5 typer pigtrådshegn:
P. 1 - 1.753 lb.m. P. 2 - 1.620 lb.m. P.3 - 153 lb.m. P. 4 - 100 lb.m. P. 5 - 50 lb.m. I alt 3.676 lb.m.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye