Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hanstholm-Hamborg oversigt Infanteriforsvaret   Overordnet indhold
Entgiftungs Anlage (Anlæg til rensning af personel og udrustning efter gasangreb.)
Der er på kortskitsen "Verteidigungs-Bereich-Hansted. Massstab 1:5000" angivet 3 Entgiftungs Anlagen. (Se kortskitse.)
De har fået reg. nr. 27.05.70, 27.05.76 og 27.06.73.
Der er kun fundet rester af anlægget på Roshagevej. Reg. nr. 27.05.76.
"Verteidigungs-Bereich-Hansted. Massstab 1:5000".

Luftfoto af en del af Roshagevej i 1961.

Luftfoto af anlægget 1961.

Situationsplan over anlægget.
Alle fotos: Jørgen Lumbye 03/2013.

Bygningsresterne set fra sydøst.

Bygningsresterne set fra nordvest.
I baggrunden ses pladsen foran bygningen med 2 - 2,5 m høje volde omkring.

Et stykke mur med formur i overvejende røde sten og bagmur i overvejende gule sten.

Det kunne se ud som om indervæggen har været pudset og helt eller delvis været tætnet med tjære.

Et rørstykke ført igennem sydvestmuren. Sandsynligvis vandledning til bruse- eller anden vaskeinstallation.

Over- eller ydersiden af rammen til en lille luge.
Lugen har muligvis siddet i bygningens dæk og har kunne åbnes for udluftning.

Under- eller bagsiden af samme.

Muligvis en tildækket brønd beliggende 2 m fra bygningens vesthjørne.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye