Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hanstholm-Hamborg oversigt
Infanteriforsvaret

Forside
27.12.10 Infanterilejr v/Gammeltorp
Reg nr: Noter til reg:
27.12.05 Vejspærring (Pz.-Mauer mit Durchfahrt). Truppen Teil: Ost-Batl. 674. Fjernet.
27.12.08 Anlæg i skrænt øst for pansermur. Muligvis tilflugtsrum. Synlige på luftfoto 1944 og 1954. Tildækkede.
27.12.10a-f Barakker. Hvert barakafsnit er nummereret fra a til f. Fjernet.
27.12.11 Bygning med ét rum med betongulv og betonplade foran vestindgang.
Noteret i 'Registrering. Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945' under Tysk Nr. T 15 som Tysk Fundament 41m2.
Arealet og markeringen op kort-bilaget passer, men det kan undre, at betegnelsen er Fundament .
27.12.12 Sandsynligvis fundament for mindre skur.
27.12.13 Rør. Sandsynligvis installation i barakafsnit 10d.
27.12.14 Sandsynligvis fundament barakafsnit 10d.
27.12.15 Sandsynligvis fundament for mindre skur.
27.12.16 Sandsynligvis fundament og installation i barakafsnit 10e.
27.12.17 Sandsynligvis fundament for mindre skur.
27.12.18 Sandsynligvis fundament for mindre barak - muligvis en vagtbarak for trafik ad Niels Juuls Vej fra SØ.
27.12.19 Sandsynligvis fundament i NØ ende af barakafsnit 10a.
27.12.20 Sandsynligvis fundament for mindre skur.
27.12.21 Sandsynligvis fundament i NØ ende af barakafsnit 10f.
27.12.22 Sandsynligvis standplads for barak. Synlig på luftfoto 1944 og 1954. Tildækket.
Luftfoto 18. juni 1944
Luftfoto 1954

På dette luftfoto ses de små anlæg for foden af skrænten og et løbegravs-lignede anlæg lidt længere mod øst muligvis til forsvar mod tilkørsel ad Niels Juels Vej.

Mindre bygning reg. nr. 27.12.11. (Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Mindre bygning inde reg. nr. 27.12.11. (Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Fundament reg. nr. 27.12.12 (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Rør reg. nr. 27.12.13 (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Fundament reg. nr. 27.12.14
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)


Fundament reg. nr. 27.12.15 (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Fundament reg. nr. 27.12.16 (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Fundament reg. nr. 27.12.18 (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Fundament reg. nr. 27.12.19 (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Fundament reg. nr. 27.12.20 (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Fundament reg. nr. 27.12.21 (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Mangler pt. lokalisering og endeligt nummer.
27.12.10
Infanteri-lejr ved Gammeltorp

Kriegstagebuch des Marinebefehlhabers Dänemark noterer den 20. maj 1941:
Divisionen ansøgte om en kampgruppe af en størrelse som et kompagni forstærket med tunge infanterivåben til beskyttelse mod overrumplende fjendtlige handlinger mod Kriegsmariene's tunge sømålsbatteri, der var gået i stilling i Hanstholm ved Hansted i begyndelsen af maj 1941.
Den indsats, der blev befalet med Bef. Dänemark Nr. 129/41 g.Kdos. vom 13.5.41 og med 218. J.D. Ia Nr. 65/41 g.Kdos. vom 16.5.41, blev gennemført den 19 og 20/05/41 ved III./J.R. 397.

24/05/1941 er noteret: Det Alarmfunkstelle, der blev indrettet i Klitmøller den 09/05/1941, er blevet forlagt til Kampgruppe Krüger i Ræhr.
31/05/1941 er noteret: Til sikring af vigtige militære anlæg i Underafsnit Thisted blev det i Thisted liggende Schtz.Kp. forlagt til Ræhr og forstærket med en tung maskingevær deling, en deling tung mortér og en let J.G. deling.
En barak til underbringelse af Kampgruppe Ræhr tæt ved 20-kilometerstenen på Ræhr - Hansted vejen er under opstilling.
(20-kilometerstenen stod på det tidspunkt på Fyrvej i svinget ved vejen ned til Gammeltorp.)
31/08/1941 er noteret: Omlægningen af det 9. kompagni fra Ræhr skole til baraklejren Nørtorp Gårde gjorde en flytning af Alarmfunkstelle 5 nødvendig.
Forsøg på at skabe radioforbindelse mellem 9. kp's nye kvarter eller dets nærmeste omgivelser og divisionen forløb uden resultat.
Radiostationen er blevet flyttet i nærheden af fyrtårnet i Hansted.
TKB 218. ID Abt. Ia. 1.7. - 30/09/1941 noterer:
Infanteri-forsvaret af det tunge sømålsbatteri i Hanstholm udbygges fortsat.
Den dertil særlig indsatte kampgruppe "Eremit" blev den 03/09/1941 flyttet til den nyopstillede baraklejr Nørtorpsgårde (ca. 2 km sydøst for Hansted).
I samarbejde med kommandøren for Mariene-Artillerie-Abteilung Hanstholm blev kampanvisningen for forsvaret af Hanstholm-området kalendermæssig fastlagt.
20/10/1941 bliver den sidste del af Kampgruppe "Eremit" flyttet fra Hansted til kvarteret Nørtorp Gårde.
26/11/1941 blev 13. kp., bortset fra 1 let deling, der bliver i Nørtorp Gårde, skilt ud fra regiments-enheden.
Voldsted.
Resterne af et gammelt voldsted, hvor der i Middelalderen lå borgen Torp, som senere blev kaldt Nørtorp.
Formentlig anlagt som en kongsborg, da det er noteret, at Valdemar Atterdag i 1365 holdt rettergang på borgen.
Senere blev borgen overtaget af adlen og var i 1600-tallet ejet af rigsråd Erik Juel, hvis søn Niels Juel - den senere søhelt - tilbragte nogle af sine barndomsår her.
Ophørte som herregård i 1791, hvor den blev solgt og udstykket.
De sidste rester af den gamle herregårds bygninger blev ødelagt ved en brand i 1903. (Hanne Mathiesen: “Den gamle herregård”)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye