Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hanstholm-Hamborg oversigt Infanteriforsvaret   Overordnet indhold
Panserhindringer (Vejspærringer og jordanlæg)
Vejspærringerne optræder benævnt som Höckerhindernis, Panzer-Mauer og Panzerdrehschranke.
Støbningen af pansermurene blev påbegyndt i sommeren 1943. Den første var pansermuren over vejen fra stranden op mod Fyret. I løbet af foråret og sommeren 1944 blev alle spærringerne færdige, og den 22. august 1944 blev bevogtningen af nedennævnte spærringer overdraget til Ost-Batl. 674, som var kommet til Hansted i oktober 1943.
Foruden disse spærringer var der anlagt spærringer med jord i alle slugter på hele holmens nordside mellem Vigsø og Hanstholm. Anlæggene ved Hanstholm er vist nedenfor.
Spærring nr: Tysk benævnelse: Tysk lokalitetsbenævnelse: Noter til reg:
(9482)     Er registreret i slugten mellem Lyskaster 8 og skinstillingen for 3. Flak.
Er ikke opført i BFM.
Sandsynligvis Höckerhindernis mit Durchfarht af samme type som 9484 ved Hamborg.
Fjernet bortsprængt. Ses tydeligt både ved jordanlæg og en mængde betonbrokker.
Da Strandbefæstningen i Vigsø har 9481 og spærringen i Hamborg 9484, må denne spærring ved Febbersted have 9482 og spærringen ved Hjertebjerggård 9483.
Der er ikke fundet maskingeværstillinger eller andet til forsvar af spærringen.
(9483)     Spærringen er ikke opført i BFM, kun på Kortskitse 1:5000 over Forsvarsområde Hansted, som formodes at være bilag til BFM.
Sandsynligvis har den indgået i spærringen med de mange minefelter mellem Baun og Hjertebjerg.
9484 Höckerhindernis mit Durchfarht Hansted - Hamborg Str. z. Fisch. Hafen Den vestre mur-vinge delvis bortsprængt og resterne tildækket. Den østre mur-vinge tildækket i skrænten og ses tydeligt i terrænet. Støbningen i gennemkørslen fremstår intakt. Spærringen dækkes af en maskingeværstilling (58c) på hver side.
9485 Pz.-Mauer ohne Durchfahrt Hansted - Schlucht zwischen Bw. 1022/24 - Pugdal Fuldstændig intakt.
9486 Panzerdrehschranke Hansted Strasse nach Hamborg. Opstillet så den spærrer over tankgraven på tværs af Hamborgvej.
Fjernet. Sandsynligvis i forbindelse med byggemodning af industrikvarteret.
9487 Pz.-Mauer mit Durchfahrt Strasse durch 2. Battr. Hansted Fjernet/bortsprængt. Ses på fotos.
9488 Pz.-Mauer mit Durchfahrt Str. z. Hafen Hansted Fjernet.
Der var to nedkørselsveje gennem Helsdal til havnen; den ene mod nord langs skrænten og den anden mod vest.
På luftfoto fra 1945 ses spærringen tydeligt.
9489 Pz.-Mauer ohne Durchfahrt Nordweststrand Hanstholm-Hansted Fjernet.
Der var to nedkørselsveje gennem Helsdal til havnen; den ene mod nord langs skrænten og den anden mod vest.
På luftfoto fra 1945 ses spærringen tydeligt.
9490 Pz.-Mauer mit Durchfahrt Strasse - Leuchtturm Hanstholm I - Hansted Teksten vedr. Truppen Teil læses som: Ost-Batl. 67-
På kopien mangler sandsynligvis en benævnelse efter stregen.
Fjernet. Beliggenheden ses tydeligt i terrænnet.
Dokumenteret ved adskellige fotos.
9491 Pz.-Mauer mit Durchfahrt Str.- Funksende - Zentr. Hanstholm I - Hansted Fjernet.
Funksende Zentr. (= ARKO).
Beliggenheden er i slugten neden for Bådsgård.
9492 Panzerdrehschranke Hansted - Hamborg Str. z. Leuchturm Fjernet. Ses ikke i terrænet.
Indgår i en hindring ca. 100 meter øst for krydset Fyrvej - Bådsgårdsvej. Samme type hindring som krydser Molevej ved spærring 9493.
9493 Panzerdrehschranke Hansted Anfang Betonstrasse. Fjernet. Ses ikke i terrænet.
Indgår i en hindring ca. 75 meter nord for krydset Fyrvej - Molevej. Samme type hindring som krydser Fyrvej ved spærring 9492.
9494 Panzerdrehschranke Hansted Strasse nach Thisted. Fjernet. Ses ikke i terrænet.
Opstillet så den spærrede overkørslen af tankgraven på tværs af Fyrvej.
Dokumenteret på foto.
9495 Pz.-Mauer mit Durchfahrt Hohlweg bei Nytorp-Hansted. Fjernet.

(84) Fundamentet i gennemkørslen (dækket af ral) (Foto: Jørgen Lumbye 07/2010)

(84) (Foto: Jørgen Lumbye 07/2010)


(84) Hjørnet af østre mur-vinge (Foto: Jørgen Lumbye 07/2010)

(84) 'Brokker' fra den bortsprængte vestre mur-vinge (Foto: Jørgen Lumbye 07/2010)


Den første spærring af vejen gennem slugten ved Pugdal
(MuseumsCenter Hanstholm JL0258)

Her vises et overblik over området ved pansermuren ved Pugdal (85). Som en del af hindringerne er slugten fyldt op med en 'tunge' i længdeforløbet. Det højtliggende område bagved er for de øverste mange meters vedkommende opfyld over en tidligere losseplads.
Øverst på skrænten til venstre er der anlagt en 'hylde' (forklares nedenfor).
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2003)

Pansermurens forside (Foto: Jørgen Lumbye 04/2003)

Pansermurens forside (Foto: Jørgen Lumbye 04/2003)

Pansermurens bagside (Foto: Jørgen Lumbye 04/2003)

Set fra oven (Foto: Jørgen Lumbye 04/2003)

Nederst på forsiden er indstøbt trinlignende bøjler
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2003)

Detalje (Foto: Jørgen Lumbye 04/2003)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

På strækningen fra slugten ved Pugdal hen til midt på bakken, hvor den nordlige ende af pansergraven skar sig ned i landskabet, er anlagt en 'hylde', som skulle gøre det umuligt for kampvogne at forcere skrænten. Nedenstående skitser viser princippet i dette anlæg.
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2003)'Hylden' set mod nordvest
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2003)

'Hylden' ses tydeligt aftegnet øverst på skrænten
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2003)

Kløft opfyldt af en 'tunge' med mindre tværvolde på hver side
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2003)

Slugt lukket med en tværvold
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2003)


Tysk soldat på vagt ved pansermuren (87) på Molevej (MCH)


Foto langs nordsiden af pansermuren (87). Spærring af tjekkiske ryttere på begge sider. På klittoppen en 60 cm lyskaster (reg. nr. 27.04.46).
(MuseumsCenter Hanstholm 2923)

Udsigt over Vigsø Bugt. Til venstre i billedet ses hen over østeenden af pansermuren (87) på Molevej. På klittoppen mellem pansermuren og elmasten ses en 60 cm lyskaster. I landskabet bagves ses to rækker tjekkiske ryttere.
(MuseumsCenter Hanstholm 0333)

Danske marinesoldater ved gennemkørslen i pansermuren (87) på Molevej set fra nord
(MuseumsCenter Hanstholm 1341)

Samme motiv som ovenfor. (Fra Landet mod nordvest. Bd. 2 side 319.)

Gennemkørslen i pansermuren (87) på Molevej set fra syd
I baggrunden Roshagemolen
(MuseumsCenter Hanstholm 2927)

Sprængning af pansermuren (87) på Molevej.
(MuseumsCenter Hanstholm 0069)

Pansermuren (87) efter sprængningen (MuseumsCenter Hanstholm 0066)

Pansermur med gennemkørsel (88) ved nedkørslen til havneområdet
(MuseumsCenter Hanstholm JL0111 og 3578)


En lastbil på vejen op til pansermuren med gennemkørsel (90)
(MuseumsCenter Hanstholm 0397)

Tættere på (90) (MuseumsCenter Hanstholm 1079)

Gennemkørslen i pansermuren (90) (MuseumsCenter Hanstholm 0395)

Panserlåge (Panzerdrehschranke) (92) på Fyrvej (MuseumsCenter Hanstholm 0059)

Panserlåge (Panzerdrehschranke) (92) set fra en anden vinkel
(MuseumsCenter Hanstholm 1999)

Panserlåge (Panzerdrehschranke) (94) på Fyrvej ved overkørslen over pansergraven
(MuseumsCenter Hanstholm 1182)

(MCH 3255)

(MCH 3256)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Foruden de ovenfor viste pansermure og panserlåger som hindringer for en indtrængende fjende var der også opsat bomme, for at kontrollere intern militær og civil trafik i området.
Den første hovedvagt var opstillet, hvor den første hovedkamplinie krydsede Molevej ca. i det nuværende kryds Molevej-Akelejevænget. Vagtlokalerne var indrettet i den nu nedrevne arrestbygning.
Ved anlæggelsen af ny hovedkamplinie med pansergraven (se Beskrivelse af anlæggelsen af hovedkamplinien H.K.L. under Infanteriforsvaret) blev hovedvagten indrettet i eksisterende gård på nordsiden af Fyrvej, hvor indkørslen til Havremarken er i dag.

Dansk marinesoldat ved bom over vejen til Hanstedgård.
Vejen forløb dengang fra t-krydset ved Kirkecentret over Kromarken til Roshagevej. (MCH 2014)

Danske marinesoldater under vagtskifte ved hovedvagten (Hovedvagt 2) på Fyrvej.

Dansk soldat ved hovedvagten (Hovedvagt 2) på Fyrvej.

Samme som til venstre.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye