Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Luftværnsbatterier Hanstholm og Hamborg oversigt   Forside
27.02.00 3. Flak 10,5 cm Baun - 3./M.Fla.A. 814
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
27.02.01-04 Gesch. Bettg.
10,5cm Flak
Gesch. Bettg. 10,5cm Flak På hver standplads var opstillet en 10,5cm Flak SKC 32 under panserkuppel.
BFM angiver færdig men ikke overdraget til tropperne.
(Se fotos fra betjeningsrummet under panserkuppel.)
27.02.05 Leitstd. I Leitstd. I BFM angiver færdig men ikke overdraget til tropperne.
(Se fotos af apparater ved 6 m afstandsmåler.)
27.02.05a   Standplads for skyderadar Foruden en afstandsmåler til lokalisering af sømål var der feltmæssig opstillet en FuSE 62 Würzburg Dora skyderadar til lokalisering af luftmål.
13. februar 1943 angives denne position med dette notat: FuMG Flak 39 TD 3 Nr. 522 opstillet og klar til indsats.
Ingen indikationer i terræn.
27.02.05b   Standplads for skyderadar  18. marts 1943 og igen 3. juli angives denne position. Ingen indikationer i terræn.
27.02.06
Amm. depot Sandsynligvis amm. depot.
27.02.07-08 Fl 242 Flak-Einh. Stand 2cm Mads BFM angiver, at 3./M.Fla.A. 814 den 15. januar 1945 havde 2 - 2 cm Madsen luftværnskanoner til eget forsvar (Truppenluftschutz).
27.02.09 622 D. Gr. U. Std.  
27.02.10 622 D. Gr. U. Std. (Verpfleg.)  
27.02.11-12 Fl 246 Muni-Auffüll-R.  
27.02.13 M 183 Masch. Zentr. f. schw. Flak

I 'Kystdefensionen: Situationsplan over Hansted Fort' er angivet, at der er 2 dieselmotorer i 3. Flak.
I fortegnelse over Al.-Batteriernes Maskinanlæg er anført:
M.W.M.-Diesel 56 Hk. Nr. 51654. 1000 O/M med Generator A.E.G. 400/231 Volt 72/125 Amp. Nr. 410463. Magnitiseringsgenerator 56 Volt 27 Amp. Nr. 547041.
Junker-Diesel 16 Hk. Nr. 28616. 1000 O/M med Generator 380/220 Volt 15,2 Amp. 10 kVA Nr. 56679. Fabr. Reiniche Elektro & Machine Fabrik.
1 Stk. automatisk Spændingsregulator med Motor Nr. A.E.G. 699604.
1 Stk. Kompressor “Leo” Nr. 199935 med Motor Sachenwerk Nr. 1119114. 220/380 Volt 3,5/6 Amp. 1,5 kW 1410 O/M.
1 Stk. Kølevandspumpe Type E 04/42 med Motor S.S. Nr. E 8012791, 220/380 Volt 3,4/1,95 Amp. 1400 O/M.
1 Stk. transportabel Benzinmotor Be 50, Fabr. E.D.S. Type K.S. 600 St. A/F Nr. 3013, 17 HK 300 O/M.
1 Stk. Starteluftbeholdere.
2 Stk. Kølevandstanke á 1,6 m3.

27.02.14-16 622 D. Gr. U. Std.  
27.02.17 646 Brunn.-Std. I.-Brunnen  
27.02.18-20 69 Mortér 8cm I BFM er kun opført 2/8cm Granat Werfer. I 3. Flak findes 3 stk. 69, så en af bunkerne har været tom.
27.02.21-24 58c (v) MG-stilling Sandsynligvis let maskingevær /-13.
27.02.25
Krydsfelt Bygningen synes at være indrettet til gennemførsel for el-installationer.
27.02.26
  Små jordforsænkede bygninger foran kanonstandpladserne 1-3.
27.02.27
Udkig  
27.02.28
Løbegrave og skyttestillinger Jordanlæg.
27.02.29
Barakker for mandskab og administration m.m. Fjernet
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for
at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.02.08 27402 1002 Marine 570 01/04/1943 28/09/1943 10/11/1943 Artilleri
27.02.12 27407 1000 M2 Marine 1500 15/04/1943 28/09/1943 26/10/1943 Artilleri
27.02.07 27401 1001 Marine 570 30/04/1943 28/09/1943 10/11/1943 Artilleri
27.02.16 27404 1000 ab Marine 670 11/05/1943 28/09/1943 26/10/1943 Artilleri
27.02.10 27405 1000 cd Marine 670 20/05/1943 28/09/1943 10/11/1943 Artilleri
27.02.11 27406 1000 M1 Marine 1500 20/06/1943 30/09/1943 10/10/1943 Artilleri
27.02.09 27411 1005 Marine 660 01/10/1943 10/03/1944 13/03/1944 Infanteri
27.02.14 27409 1003 Marine 660 09/10/1943 10/03/1944 13/03/1944 Infanteri
27.02.15 27410 1004 Marine 660 24/10/1943 10/03/1944 13/03/1944 Infanteri
27.02.17 27412 1006 Marine 340 20/01/1944 20/06/1944 22/08/1944 Infanteri
27.02.13 27408 1000 MZ Marine 900 04/06/1944 22/10/1944 27/10/1944 Artilleri
Ud over ovenfor anførte våben rådede 3./M.Fla.A. 814 den 15. januar 1945 over 1 tungt maskingeværer mrk. Hotchkiss, 4 lette mrk. -13 og 8 flammekastere mrk. Fl.W.41.
"Kommissionen til Besigtigelse af Kystbefæstningsanlæg" noterer om batteriet i 1946 i sin afsluttende rapport:
Dansk Betegnelse: 3' 10,5cm. A.L. Batteri. Tysk Betegnelse: 3' Flakbatterie. Tysk Organisation: 3/814 Fl.A.
Beliggenhed: Ca. 3700 m. Øst for Hanstholm Fyr.
Artilleri: 4 Stk. 10,5 cm. Ubts. u.Tbts. Flak L/45 und 10,5 cm. S.K. c/32 in 8,8 M P.L c/30.
Kanonerne var anbragt paa Brisk under sløret Panserkuppel (30 mm.) i Trapez-0pstilling.
Til Batteriet hørte 1 Leitstand med 1 Stk. 6 m Afstandsmaaler (S) med Korrektør: Hagenuk Kiel 1940 under Panserbeskyttelse (30 mm).
Til Batteriet hørte 1 Stk. Funkmessgerät Type: Würzburg. Af Reserverør fandtes i Lys-Bunker: 2 Forrør, 6 Bagrør samt 3 hele Rør med Kappe. Endvidere 1 Stk. Ladeøvelsesapparat Model: Rheinmetall, Borsig 1938. Tilstand god.
Ildledelsesanlæg og øvrigt Tilbehør har Interesse for fremtidig Anvendelse
Skytsstandpladserne var af Beton i svær Udførelse og med 30 mm Staalkuppel over Brystværnet. Ildlederstation havde Panserkuppel og var iøvrigt udført af Beton i svær Udførelse. Mandskabsrum og Ammunitionsrum af Beton i svær Udførelse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.
Byggeriet her på Baun blev forestået af det tyske firma "Sager und Woerner", der fra november 1940 til ca. december 1941 forestod byggeriet af 38 cm stillingen, hvorefter det fortsatte med byggeriet af "Batteri Vara" i Kristiansand. I 1943 er firmaet tilbage i Hanstholm og bygger batteriet her og fortsætter derefter med byggeriet af de fire store ammunitionsbunkere i 38 cm stillingen.
Skråfoto fra syd. Foto Michaël Svejgaard 05/1991
Luftfoto 8. juni 1944 Luftfoto 18. marts 1945

Luftfoto maj 1954

Luftfoto juni 1961
Udsnit af kortet "Verteidigugs-Bereich Hansted".
Bygningerne i 3. Flak indtegnet på Befestigungsatlas Dänemark dateret 28/06/1944.
Befestigungsatlas Dänemark 28/06/1944.
Her ses det sammenhængende system af minefelter fra pansergraven mod vest over Mammut radarstillingen på Hjertebjerg til 3. Flak på Bavn.

Indgangen er i dag tilmuret!

Toppen af lille jordforsænket bygning reg. nr. 27.02.06.
Bygningen har sandsynligvis været tilkyttet batteriets skyderadar.

Indre af lille jordforsænket bygning reg. nr. 27.02.06.
(Fotos: Jørgen Lumbye 05/2008)

Leitstand 27.02.05.

Dæksel over nedgangshul i krydsfelt reg. nr. 27.02.25.
(foto: Jørgen Lumbye 05/2008)

Den helt tilgroede bygning 'udkig' reg. nr. 27.02.27.
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2008)

27.02.26-01.


27.02.26-02.

Toppen af reg. nr. 27.02.26-03.
(Foto: Jørgen Lumbye 05/2008)

I hver af de fire 10,5 cm Flak-batterier var opstillet en skyderadar af typen Würzburg Dora. Dette foto er af en tilsvarende opstillet i Esbjerg. (MCH 0840)

10,5 cm kanon under panserskjold.
I baggrunden til venstre ses masterne til See Elefant radaren på Hjertebjerg.
(JL 0246)


Barakker reg. nr. 29d og 29e. (Øverst MCH 0526 - nederst MCH 2034)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Opstilling og etablering af stillingerne på Bavn.
01/02/1941 Før 10,5 cm kanonbatteriet blev opstillet, var andet udstyr opstillet på Baun.
Den 4. juli 1942 indgås der en lejekontrakt vedr. matr. nr. 13, Hjertebjerg By, Ræhr Sogn.
På arealet og nærliggende arealer var der iflg. kontrakten fra den 1. februar 1941 opstillet følgende:
1 beboelsesbarak, 1 lytterpost, 1 lyskasterstilling [150 cm], 1 kommandostilling, 1 dobbelt mast, 4 enkelte master og der var udlagt et kabel.
02/06/1942 fremsendes dette notat til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste: Den nye kommende tunge Luftwaffe Flakafdeling (Res. Flakabteilung 387) vil bestå af tre batterier med hver 4 - 7,5 cm Flak. Disse batterier indsættes således:
et batteri sydvest for Batteri Hanstholm I på stranden, så det også kan indsættes mod sømål,
et batteri på højde 203 Bavn, hvor lyskaster Gustav nu befinder sig. Også dette batteri kan indsættes mod sømål. Lyskaster Gustav må derfor flyttes, sandsynligvis mod øst, så den fortsat kan indsættes mod såvel luftmål som sømål; forslag herom følger særskilt,
det tredje batteri får sin stilling ved Hanstholms sydvestskrænt på højde 121 mellem Brunbjerg og Nørtorp Gårde. Det kan kun virke mod luftmål og er hovedsagelig bestemt for forsvar mod lavtgående fly, som anflyver fra sydvest over klitområdet.
16/06/1942 Lw. Bef. Mitte Fü. Abtlg. I meddeler: På befaling fra Ob.d.L. og i forståelse med OKM bliver Res. Flakabt. 387 (3 tunge batterier) Hansted byttet ud med de i Danzig indsatte 4 tunge Flakbatterier af Kriegsmarine. Afgang fra Danzig sker batteri-vis.
Før juli 1942 er opstillet et batteri med 4 stk. 7,5 cm Vickers-Armstrong Flak.
17/07/1942 Batteriet meldes ikke klar pga. dejustering af Kdo.-Gerätes. Forstyrrelse ved H.W.
12/08/1942 Der udsendes nogle rettelser til status pr. 1. august 1942:
Indføj ny afdeling: ”Stab Marine Flakabteilung 814 (Hansted). 2. Batteri M. Flak A. 814: 4 – 7,5 cm Flak, 1 – 2 cm.
26/11/1942 FuMG Flak ved 2. batteri højde 203 (Bavn) indberettes.
08/12/1942 Fra Marinenachrichtendienst Hanstholm sendes en fjernskriver-meddelelse til Marbef. Dän. og til orientering for K.i.A. dän. West. med indberetning vedr. det faktiske mandskab i Hanstholm som svar på en skrivelse fra Marbef. Dän. 05/12/1942.


Offz.

P.uoffz.

Uoffz.

Mannsch.

I alt

2. Batt. (3. Flak Bavn) 2 3 9 80 94
18/12/1942 Der tilgår 2 stk. 2 cm Madsen luftværnskanoner som Truppenluftschutz. Meldes først helt kampklare 5. februar 1943.
13/02/1943 En skyderadar Fu.M.G. Flak 39 TD Drei Nr. 522 opstillet og klar til indsats.
13/02/1943 Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste udgår en svar-skrivelse med en samlet oversigt over mandskabsstyrken ved afdelingerne i Marinebefehlshaber Dänemark’s kommandoområde i Abschnitt däniische Westküste.


Offz.

P.uoffz.

Uoffz.

Mannsch.

I alt

2./814 (3. Flak Baun) 2 3 12 85 102
18/02/1943 Til Komandant im Abschnitt dänische Westküste er fremsendt en liste med opgørelse over batteriets våben. Ved schwere Flakbatt. "Hamborg" er noteret: 4 - 7,5 cm Flak (engl.), 2 - 2 cm Madsen, 1 - 8 mm M.G. C/13, 1 - 7,65 mm M.G. (belg.), 1 Fu.M.G. (Flak).
20/04/1943 er om nødtørftig befæstningsbyggeri i Afsnit Hansted noteret vedr. 7,5 cm Flak-Batterien Hamborg, Brunbjerg og Düne:
a) Til hvert af disse batterier skal der i nødtørftig udførelse bygges en Leitstand med podium til afstandsmåler og regnemaskine.
Der skal tages hensyn til nische for akkumulator, telefonnische så vel som plads for Flaklederen. I tilknytning til Leitstand skal der forberedes et Auswerteraum i forsænket midlertidig byggeri, og det skal opstilles i samarbejde med troppernes krav.
b) Til hvert af disse batterier skal der bygges 4 midlertidige briske. Der skal kunne være 200 skud pr. brisk i ammunitionsnischer. Det er meningen, at de eksisterende ammunitionsnischer skal anvendes. Briskene tjener i øjeblikket som fundament for 7,5 cm Vickers Armstrong, men de skal bygges således, at de ligeledes kan optage 8,8 cm og 10,5 cm kanoner. Når træmaterialer er klar til at tilgå batterierne, overtages det af Marine-Festungspioniergruppe.
c) Fremstillingen af kølevandsbeholdere er allerede blevet overgivet til Bauamt Esbjerg, som også overtager selve indbygningen. Selve indbygningen sker på foranledning af Marine-Festungspioniergruppe.
10/07/1943 Status om batteriet: For tiden 4 - 7,5 cm Flak Vickers Armstrong i splitlavet. Kanonerne er for tiden feltmæssigt opstillet.
Yderligere 2 - 2 cm Flak Madsen, for tiden feltmæssigt opstillet.
Planlagt 2 Flakbunkere type 242, klar til brug i slutningen af august 1943.
Underbringelse af besætningen i træbarakker, men der er planlagt betonbunkerer type 622, som kan tages i brug i slutningen af august 1943.
Ammunitionsbunker er i slutningen af august 1943.
De resterende bygninger 3 dobbel-gruppebunkere, 1 brøndbunker har høj prioritet. Færdig planlagt slutningen af 1943.
12/10/1943 Hele matr.nr 13 eksproprieres mod en erstatning på 18.800 kr.
30/11/1943 er noteret som Artilleristiske planer:
Til erstatning for de tre 7,5 cm Flakbatterier i Hansted anmodes om mindst en udskiftning til 8,8 cm SK. Det er dog at håbe, at de bliver udskiftet med 10,5 cm.
Tilsvarende andragende indløber hos MOK Nord.
JL: Et utydeligt notat i margin angiver, at der den 9/2 skulle være besluttet indsat 10,5 cm SKC/32!!??
09/12/1943 Jeg har meddelt Generalfeldmarschall Rommel, at udskiftning af tre 7,5 cm Flakbatterier med tre 10,5 cm Flakbatterier er særlig ønsket pga. skudobjectets (Hanstholm II) vigtighed. Underskrevet Wurmbach.
Anmodningen imødekommes, og i januar 1944 går arbejdet i gang.
31/01/1944 Status for oparmeringen af det artilleristiske kystforsvar.
Opbygningsarbejderne af fæstningsbyggemæssig og artillerivåbenteknisk art (i feltmæssig udførelse) løber for tiden således:
3 stk. 7,5 cm Flak-batterier i område Hansted til 10,5 cm batterier. (færdig antagelig 25.05)
28/02/1944 Flakbatterie Hamborg omarmeres fra 7,5 cm Vickers-Armstrong til 10,5 cm SK C/32.
Omarmeringen er feltmæssig færdig inden 31. marts 1944 incl. feltmæssig opstilling af ildlederen.
01/03/1944 Opstilling af 15 cm lyskanoner gennemføres ikke.
Da der ikke vil kunne opstilles 15 cm lyskanoner til Hanstholm II, er det efter vores mening (Admiral Dänemark) bydende nødvendigt, at Flak- og spærrebatterierne "Hansted", "Hamborg" og "Düne" indsættes som lysbatterier for Hanstholm II (ausser dem einen Lg. von Hanstholm I). Yderligere tildeling af lysgranat-ammunition for Flak-og spærrebatterierne er beordret.
31/03/1944 Flakbatterie Hamborg: Omarmering færdig.
30/04/1944 Omarmeringen feltmæssig færdig.
30/04/1944 Sofort-Programm efter ordre fra Rommel. 3 maskincentraler til Hamborg, Brunbjerg og Düne bliver (forventes) støbt den 05.05.44.
06/07/1944 Alle de arealer, som stillingen ligger på, eksproprieres.
Et vidne beretter, at tyskerne opstillede en pumpe i brønden ved den hosliggende gård. Brønden var ca. 30 m dyb, så de 'gad ikke' trække vandet op med det hånddrevne spil.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Indskydninger og øvelsesskydninger
11/11/1942 Kl. 14:00-15:00 2./M.Flak A. 814. 7,5 cm. Funktionsskydning. Amm. forbrug: 16 skud 7,5 cm kampammunition.
12/11/1942 Kl. 14:00-15:00: 2./M.Flak A. 814. 7,5 cm. Funktionsskydning. Amm. forbrug: 10 skud 7,5 cm kampammunition.
Kl. 16:00-16:36: 7,5cm Flakbatterie "Hamborg". Funktionsskydning. Amm. forbrug: 21 skud 7,5 cm kampammunition.
Forstyrrelse: 2. kanon. Luftstemplet (Luftvorholer) arbejder ikke. Røret går ikke i skydestilling. G 2 bliver afhentet af Maza til reparation.
31/05/1943 Skydeøvelse: Fra den 6. til 28.05.43 blev der i Område K.i.A. dän. Westkyste gennemført sømålsskydning med følgende batterier:
Marinebatterier: "Fanø", "Agger", "Düne", "Hamborg", "Hansted", Hanstholm I (1), Hanstholm II (2).
10,5 cm Flak- und Sperrbatterie "Fanø", (Skydelederen fra Flak- und Sperrbatterie "Femhøje skød også fra "Fanø")
Batterie "Agger", Abkomm-Anläufe,
7,5 cm Flak- und Sperrbatterie "Düne" og "Hamborg" (Raum Hansted)
10,5 cm Flak- und Sperrbatterie Hansted
17 cm Batterie "Hanstholm I (1), Abkomm- und Kaliber-Anläufe,
38 cm Batterie "Hanstholm II (2), " " " "
(sidstnævnte tillige et Z.B.-Anlauf).
   
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Defekter og problemer ved materiellet
17/07/1942 2. Batterie - M.Flak A. 814 ikke klar indtil videre. Dejustering af Kdo.-Gerätes. Forstyrrelse ved H.W.
30/10/1942 Ikke klar til Flakskydning pga. svigt (Ausfalls) des Aggregat. Årsagen foreløbig endnu ukendt. Der arbejdes på at fjerne skaden.
04/11/1942 Kl. 20:37: 2./M.Flak A. 814 igen kampklar med 4 stk. 7,5 cm Vickers-Armstrong Flak.
02/12/1942 3. kanon 7,5 cm Flak "Hamborg" ikke klar pga. skade på en glidekontakt (Schleifkontakt).
Afmonteret af Maza Thisted. Forventede varighed af reparationen 4 dage.
09/12/1942 1. kanon 7,5 cm Flakbatterie "Hamborg" ikke klar pga. visérskade.
Nedmontering ved Maza Thisted for montering af visér (sigtekorn).
Antagelig indtil 12.12.42.
10/12/1942 3. kanon 7,5 cm Flakbatterie "Hamborg" (2./M.Flak A. 814 ) klar igen. Ikke klar siden 02/12.
4. kanon 7,5 cm Flakbatterie "Hamborg" ikke klar da sideretningsmaskinen sætter ud. Kanonen kan ikke dreje rundt. Sendt til reparation hos Maza Thisted. Varighed af reparationen 3 til 4 dage.
11/12/1942 1. kanon og 4. kanon 7,5 cm Flakbatterie "Hamborg" klar igen. (ikke klar siden 10/12/42).
2. kanon 7,5 cm Flakbatterie "Hamborg" ikke klar pga. montering af sigtekikkert.
Overdraget til Maza Thisted for reparation.Varighed af reparationen 3 - 4 dage.
15/12/1942 2. kanon klar igen. Ikke klar siden 11/12/42.
16/12/1942 7,5 cm Flakbatterie "Hamborg" igen klar med alle 4 kanoner.
19/12/1942 2 stk. 2 cm Madsen modtages som troppeluftskyts.
02/01/1943 1. kanon "Hamborg" ikke klar. Grund: Sideretningsmaskinen ikke klar. Varighed for reparationen ubestemt.
02/01/1943 Kommandogerät "Hamborg" ikke klar. Grund: telef. afbrydelse. Varighed for reparationen ubestemt. Kommandogerät udskiftet.
Hazemeyer-Gerät Lg 4 (Fotos fra Axis History Forum)
05/01/1943 Hazemeyer-Kommandogerät "Hamborg" afhentet af Maza Thisted pga. forstyrrelse i regnedelen.
Batteriet med 4 kanoner ikke klar. Varighed af reparationen ukendt.
18/01/1943 Schwere Flakbatterie "Hamborg": Hazameier-Kommandogerät igen kampklar. Batteriet kampklar med 4 kanoner.
30/01/1943 Leichte Flakbatterie opstiller som troppeluftskyts 1 stk. 2 cm Madsen. Denne kanon får kun lov til at afgive ild ved direkte angreb.
08/02/1943 1 FuMG (Flak) 39 T D/2 (Würzburg-Gerät Nr. 522) er pt. undervejs. Bliver opstillet som Flakartilleri anlæg i 2. Batteri "Hamborg".
13/02/1943 (lldleder ) FuMG Flak 39 TD 3 Nr. 522 opstillet og klar til indsats. Koordinater R 96240 H 436710.
09/03/1943 Kl. 2029 Syv fly flyver ind over område Hansted fra SV mod NØ. Maskinerne bliver beskudt af tungt Flak fra dette batteri.
Under kampen faldt 2. kanon ud. Røret gik ikke frem i udgangsstilling. Kanonen meldes kl. 2100 ikke klar.
10/03/1943 2. kanon [7,5 cm] klar igen.
13/03/1943 Fra Stat. Nord til K.i.A. Westk.:
Senest den 14.3.43 meddeles, hvilke Fu.M.G. (Flum), (Flak) og (Seetakt) incl. Kommandoanlæg 41L der er forsynet med sprængladninger til ødelæggelse af apparaterne. Ligeledes angives opstillingssted, apparattype og -nummer.
14/03/1943 I tilfælde af 'fare/risiko' er der forberedt sprængning med koncentrerede (geballten) ladninger ved følgende anlæg:
1.) Fu.M.G. (Flum.) 41 G (FB) nr. 679 Ugruko.
2.) Fu.M.G. (Flak) 39 TD nr. 162 (Würzburg i 2./814.)
3.) Fu.M.G. (Flak) 39 TD III (Würzburg) nr. 522 i 3./814.
18/03/1943
17/03/1943 Fu MG Flak ikke klar pga. forstyrrelse ved "Saturn". Varighed ubestemt.
01/04/1943 Fu MG (Flak) klar igen.
20/05/1943 2. kanon uklar pga. lavetben knækket.
3. kanon uklar pga. forstyrrelse ved den elektriske følgeviser på retnings- og højdeviséret. Varighed antagelig 3 dage.
21/05/1943 2. kanon afmonteret af Maza for hovedreparation.
3. kanon klar igen efter forstyrrelse ved den elektriske følgeviser på retnings- og højdeviséret.
25/05/1943 Kl. 10:40: 2. kanon klar/kampklar igen efter at lavetben var knækket. Ikke klar siden 20.05.43
16/06/1943

Hazemeyer-Gerät - Kommandogerät ved Schwere Flakbatterie "Hamborg" (2./M.Flak A. 814) ikke klar pga. Störung (Nichtarbeitens von Kurvenkörpern og Abtaststiften). Maza Esbjerg foranstalter reparation. Varighed ukendt.

21/06/1943 Flakskydeøvelsen med 7,5 cm Flakbatterie Hamborg (2./M.Flak A. 814) kunne ikke finde sted, da Hazemeyer-Gerät endnu ikke var klar til indsats.
23/06/1943 2. kanon ved Schwere Flakbatterie "Hamborg" (2./M.Flak A. 814) ikke klar da Luftvorholer må afprøves / pga. Störungen am Luftvorholer. Varighed flere dage. Reparationens varighed er forudset til 3-4 dage.
01/07/1943 Hazemeyer-Gerät igen kampklar/klar til indsats.
01/07/1943 2. kanon igen kampklar.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Kamphandlinger, 3. Flak var involveret i.
09/03/1943 Kl. 20:29 Syv fly flyver ind over område Hansted fra SV mod NØ. Maskinerne bliver beskudt af tungt Flak. Resultat ikke iagttaget.
Amm. forbrug: 2./M.Flak A. 814: 5 skud 10,5 cm, 3./M.Flak A. 814: 7 skud 7,5 cm.
  Schwere Flakbatterie "Hamborg":
Kl. 20:29 Syv fly flyver ind over område Hansted fra SV mod NØ. Maskinerne bliver beskudt af tungt Flak.
Under kampen faldt 2. kanon 2./M.Flak A. 814 ud. Røret gik ikke frem i udgangsstilling. Kl. 2100 2. kanon [7,5 cm] ikke klar.
Klar igen kl. 21 den 10/03/43.
27/04/1943 Kl. 12.39 - 12.57: Flakalarm. Overflyvning af en fjendtlig maskine, sandsynligvis en Mosquito. Højde 4.000 m. Bliver beskudt af 2./M.Flak A. 814 med 8 skud 7,5cm (Zielfeuer) direkte på målet (optisk) uden virkning. Drejer ud af området mod nord og flyver noget senere bort mod vest.
28/04/1943 Kl. 22:37: Massiv indflyvning af fjendtlige formationer i flere bølger i en højde af 500-1.500m. For størstedelens vedkommende forbiflyvning, sandsynligvis mineforetagende.
Ind i området trådte nogle som Störflugzeuge, og de blev beskudt af alle batterier med optisk Fu.M.G. - afvisningsild og planild.
Lyskastere opfangede i 9 tilfælde målene fra 1/2 til 2 sek.
Kl. 23:30 var der efter al sandsynlighed en nedskydning.
Fra kl. 00.15 satte tilbageflyvningen ind, berørte delvis området og blev beskudt med Fu.M.G. - afvisningsild og planild ligesom lette våben.
Alt i alt blev 12 fjendtlige maskiner beskudt og under store kurs- og højdeændringer trængt ud af området.
Kl. 01:59 Afblæst.
Amm. forbrug Marine:
1./814 192 skud 10,5cm
2./814 106 skud 7,5cm
3./814 29 skud 7,5cm
4./814 42 skud 7,5cm
5./814 147 skud 3,7cm
6./814 138 skud 2,0cm
2./814 168 skud 2,0cm
-/814 730 skud 2,0cm
-/814 553 skud M.G.
Luftwaffe: Klitm. 100 skud 2,0cm, 315 skud MG. Vorupør 36 skud 2,0cm.
Desuden deltog forpostbådene "JK 07", JK 23", JN 11" og "JN 14". Ammunitionsforbrug: 128 skud 2 cm
04/09/1943 Kl. 00:00 til 01:55 Flakalarm for Hansted.
Kl. 00:35 til 01:45 flyveralarm for Hansted.
Tiltagende overflyvning af flermotores fjendtlige maskiner med skiftende målhøjde, 2 maskiner blev fra kl. 00.27 til 00.36 virkningsfuld beskudt af let, middeltung og tung Flak. En nedskydning ved 2./814 - 10,5 cm - 17 skud og ved troppeluftskyts ved HKB 2/180 - 2,5 cm - 45 skud. Nedstyrtningssted på havet ca. 4 km nord for Klitmøller. Typen på maskinen er ikke kendt, da lyskaster 7 og 1 og Gustav kun opfangede den i kort tid.
Amm. forbrug:
17 skud 10,5 cm - 2./814
36 skud 7,5 cm - 3./814
35 skud 3,7 cm - Standplads 7, 8, 10, 13, 15
45 skud 2,5 cm HKB 2/180
5 skud 2,0 cm - Vorupør (Alarmflak).
25/10/1943 Flere tilbageflyvninger fra øst.
En maskine overfløj Hansted og blev opfattet af Fu MG Flak ved 3./814 og blev bekæmpet af batteriet fra kl. 20.29 til 20.291/2 med 7 skud Vernichtungsfeuer uden iagttaget virkning.
Amm. forbrug: 7 skud 7,5 cm.
06/02/1944 Kl. 11.58 til 12.36 Flakalarm Hansted
En fjendtlig maskine, sandsynligvis en "Mosquito", kommende fra vest, overfløj aktionsområdet og blev beskudt fra kl. 12.02 til 12.04.
Målhøjde: 6000 m, flyvehastighed 140 m/sek (= 504 km/t).
Virkning ikke iagttaget. Målet flakkede først mod øst og fløj så mod syd uden for Flak-området bort mod vest.
Amm. forbrug: 5 skud 10,5 cm 2./M.Flak A. 814, 7 skud 7,5 cm 3./M.Flak A. 814, 7 skud 7,5 cm 4./M.Flak A. 814
11/08/1944 Fjendtlig kurérmaskine beskudt.
Indflyvning fra SV, fjendtlig kurermaskine England-Sverige. Overfløj Flakområde Hansted og fløj bort mod NØ over Jammerbugten.
Beskydning af maskinen ved 3./814 fra kl. 23.49,00 til 23.49,30.
Målhøjde: 3600 m. Hastighed: 90 m/sek. Type: ikke erkendt.
Skydning: elektrisk. Virkning: ikke iagttaget. Amm. forbrug: 7 skud 10,5 cm
04/10/1944 Enkelte maskiner beskudt. En nedskydning.
Kl. 19.59 - 20.45 flyveralarm! Formationsagtige indflyvninger af ca. 80-100 fjendtlige maskiner fra vest med kurs mod øst. Den store masse af maskinerne fløj forbi nord om område Hansted. Enkelte maskiner overfløj det nærmere Flakområde Hansted og blev beskudt af tungt og middeltungt Flak. En nedskydning ved 3./M.Flak A. 814. Nedstyrtningsstedet for den beskudte maskine er ifølge melding ved Flakgruppe i JT eller KT (Jäger-gradnet).
Amm. forbrug: 227 skud 10,5 cm, 47 skud 3,7 cm, 106 skud 2,0 cm.
Kl. 20.55 - 21.13 yderligere forbiflyvninger fra V mod Ø.
Kl. 22.01 - 22.32 adskellige tilbageflyvninger fra Ø mod V. Maskinerne flyver forbi i den nordlige og sydlige del af området.
(En natjager fra 5/II/NJG 3 får imidlertid tilkendt nedskydningen, af det omtalte fly! Så man må formode at kravet fra Flak-batteriet, ikke blev anerkendt.)
26/10/1944 Flere fjendtlige maskiner fløj forbi nord og syd for området. En maskine blev beskudt af 3./M.Flak A. 814.
Amm. forbrug: 3 skud 10,5 cm.
01/12/1944 Flakalarm kl. 23.21 til 00.15. Fjendtlig maskine beskudt.
Tilbageflyvning nord om området. En maskine overfløj Flakområde Hansted og blev fra kl. 00.04 til 00.07 beskudt af 2./-, 3./- og 4./- M.Flak A. 814 med Vernichtungsfeuer efter Fu. M.O. lokalisering. Målhøjde: 200 m.
Amm. forbrug M.Flak A. 814: 124 skud 10,5 cm.
14/01/1945 Flakalarm kl. 23.48 til 01.03.
Kl. 00.50: Tilbageflyvning i bred front af en fjendtlig enhed fra øst med kurs vest. Størstedelen ca. 200 maskiner fløj forbi nord om. Nogle maskiner overfløj Flak-område Hansted og blev beskudt.Pga. indsats af natjagere, hvis situationsmeldinger indgik meget langsomt, blev det tunge Flaks kampdygtighed begrænset. I en afstand op til 70 km adskellige Düppelstörungen.
Kampvarighed og Amm. forbrug:
00.20 til 00.20,5 for 2./-814. 22 skud 10,5 cm
00.17 til 00.38,5 for 3./-814. 130 skud 10,5 cm
00.18 til 00.54,5 for 4./-814. 126 skud 10,5 cm
00.35 til 00.35,5 for 7./-814. 27 skud 2,0 cm
Målhøjde: 400 m til 2.500 m
14/01/1945 Forbiflyvning nord og syd for Området af ca. 60 til 100 fjendtlige maskiner i adskellige formationer. Nogle fjendtlige maskiner berører Flak-område Hansted og bliver beskudt. Düppelstörung i retning 130-150 grader 35 km og 220-260 grader 10-30 km. Düppel sandsynligvis kastet af særlige Störfliegern. Målhøjde: 3000 m
Kampvarighed og Amm. forbrug:
22.12 til 22.13,5 2./-814. 22 skud 10,5 cm
22.13 3./-814. 3 skud 10,5 cm
22.15 til 22.17 4./-814. 44 skud 10,5 cm
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye