Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hanstholm-Hamborg oversigt Luftværnsbatterier   Forside
7./M. Flak A. 814 (Marine Flak Abteilung) - 7. Flak
10. juli 1943 er noteret denne status om batteriet:
7 - 2 cm våben. Senere 16 - 2 cm våben. Underbringelse af mandskabet for tiden i barakker.
Under bygning 18 Flakbunkerer type 242 og 6 lyskasterbunkere type L 411 A, klar til brug i slutningen af august 1943.
Resterende byggeri har høj prioritet.
7./M. Flak A. 814 rådede pr. 15. januar 1945 over 15 stk. 2 cm Flak.
Afdelingen var opstillet i 5 delinger med hver 3 kanoner. Der har sandsynligvis kun været 60 cm lyskaster ved 4 delinger.
Afdelingen rådede over 5 tunge maskingeværer (2/-Hot. og 3/-ital.). Ved de fire lyskastere er angivet signatur for maskingevær.
Kortskitse 1:5000 over Forsvarsområde Hansted benævner alle delinger som 6/814 men angiver 2 (cm) ved hver kanon.
German Seacoast Defenses, European Theater Bilag 7 angiver ligeledes 2 (cm).
Delingerne er derfor registreret som underlagt 7./M. Flak A. 814.
I Hanstholm var opstillet tre typer 2 cm luftværnskanoner (Flak): C/30, C/38 og Madsen. Nedenfor er fotos af disse typer.

2 cm luftværnskanon (Flak) C/30 (MCH4290)

2 cm luftværnskanon (Flak) C/38 på Fl 242 (MCH 2304)

2 cm luftværnskanon (Flak) Madsen (MCH 4298)

2 cm luftværnskanon (Flak) Madsen på Fl 242 (MCH 2981)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
1. deling - 1./7./M. Flak A. 814
Reg nr: Type: Anvendt som:
27.05.39, 41 og 42 Fl 242 Flak-Einh. Stand
27.05.43 L 411A Scheinw. Std. 60cm
27.05.40 og 44 58c MG-stilling
27.05.77 Standpladser for barakker.
Området er delvis udjævnet og tilgroet i skov, så anlægget erkendes ikke i dag.
Barakkerne har sandsynligvis været indkvartering for de omkringliggende enheder: 1./7./M. Flak A. 814, Würzburg Riese radaren og infanterimandskabet ved observationsbunkeren (27.05.47) og automortéren M 19 (27.05.50) samt samt skyttestillingerne (27.05.52-55).
Kanonbunkerne Fl 242 blev støbt 28.-30. juni 1943 og overdraget til tropperne den 19. januar 1944.
Lyskasterbunkeren L 411A blev støbt den 5. september 1943 og overdraget til tropperne den 28. januar 1944.

De 5 delinger i 7./M. Flak A. 814 rådede over 4 60 cm lyskastere.
Det er min vurdering ud fra delingens geografiske placering og et notat på kortskitse, at det var denne deling, der ikke havde tildelt lyskaster.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.05.41 27486 1159 Marine 570 25/06/1943 17/01/1944 19/01/1944 7./M.Fla.A. 814, Artilleri
27.05.42 27487 1160 Marine 570 28/06/1943 17/01/1944 19/01/1944 7./M.Fla.A. 814, Artilleri
27.05.39 27485 1158 Marine 570 30/06/1943 17/01/1944 19/01/1944 7./M.Fla.A. 814, Artilleri
27.05.43 27489 1157 Marine 680 05/09/1943 17/01/1944 28/01/1944 7./M.Fla.A. 814, Artilleri
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
2. deling - 2./7./M. Flak A. 814
Reg nr: Type: Anvendt som:     
27.04.51, 52 og 54 Fl 242 Flak-Einh. Stand
27.04.53 L 411A Scheinw. Std. 60cm
Kanonbunkerne Fl 242 blev støbt 25. marts - 13. april 1943 og overdraget til tropperne den 6. november 1943.
Lyskasterbunkeren L 411A blev støbt den 8. september 1943 og overdraget til tropperne den 25. februar 1944.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.04.52 27478 1135 Marine 570 25/03/1943 01/11/1943 06/11/1943 7./M.Fla.A. 814, Artilleri
27.04.54 27480 1134 Marine 570 06/04/1943 01/11/1943 06/11/1943 7./M.Fla.A. 814, Artilleri
27.04.51 27477 1133 Marine 570 13/04/1943 01/11/1943 06/11/1943 7./M.Fla.A. 814, Artilleri
27.04.53 27479 1136 Marine 680 08/09/1943 18/02/1944 25/02/1944 7./M.Fla.A. 814, Artilleri
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
3. deling - 3./7./M. Flak A. 814
Reg nr: Type: Anvendt som:
27.04.48-50 Fl 242 Flak-Einh. Stand
27.04.47 L 411A Scheinw. Std. 60cm
Kanonbunkeren Fl 242 reg. nr. 50 blev støbt 19. april 1943 og overdraget til tropperne den 6. november 1943.
De to andre blev støbt 30. juni og 4. august og først overdraget til tropperne den 25. februar 1944.
Lyskasterbunkeren L 411A blev støbt den 16. oktober 1943 og overdraget til tropperne den 7. februar 1944.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.04.50 27475 1139 Marine 570 19/04/1943 01/11/1943 06/11/1943 7./M.Fla.A. 814, Artilleri
27.04.49 27474 1138 Marine 570 30/06/1943 18/02/1944 25/02/1944 7./M.Fla.A. 814, Artilleri
27.04.48 27473 1116 Marine 570 04/08/1943 17/02/1944 25/02/1944 7./M.Fla.A. 814, Artilleri
27.04.47 27472 1137 Marine 680 16/10/1943 05/02/1944 07/02/1944 7./M.Fla.A. 814, Artilleri
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
4. deling - 4./7./M. Flak A. 814
Reg nr: Type: Anvendt som:
27.04.40-42 Fl 242 Flak-Einh. Stand
27.04.39 L 411A Scheinw. Std. 60cm
En kortskitse 1:5000 over Forsvarsområde Hansted benævner delingen 'Selbst. Flakzug'.
Kanonbunkerne Fl 242 blev støbt 17.-26. juni 1943 og overdraget til tropperne den 11. december 1943.
Lyskasterbunkeren L 411A blev støbt den 20. august 1943 og overdraget til tropperne den 25. februar 1944.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.04.42 27458 1076 Marine 570 17/06/1943 06/12/1943 11/12/1943 7./M.Fla.A. 814, Artilleri
27.04.40 27453 1112 Marine 570 22/06/1943 06/12/1943 11/12/1943 7./M.Fla.A. 814, Artilleri
27.04.41 27454 1074 Marine 570 26/06/1943 06/12/1943 11/12/1943 7./M.Fla.A. 814, Artilleri
27.04.39 27451 1113 Marine 680 20/08/1943 18/02/1944 25/02/1944 7./M.Fla.A. 814, Artilleri
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
5. deling - 5./7./M. Flak A. 814
Reg nr: Type: Anvendt som:
27.04.35, 36 og 38 Fl 242 Flak-Einh. Stand
27.04.37 L 411A Scheinw. Std. 60cm
Kanonbunkerne Fl 242 blev støbt 20. marts - 20. april 1943. Reg. nr. 36 og 38 blev overdraget til tropperne den 7. oktober 1943, mens reg. nr. 35 først blev overdraget 4. november 1943.
Lyskasterbunkeren L 411A blev støbt den 17. august 1943 og overdraget til tropperne den 14. december 1943.
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.04.38 27429 1051 Marine 570 20/03/1943 20/09/1943 07/10/1943 6./M. Flak A. 814?, Artilleri
27.04.35 27421 1044 Marine 570 06/04/1943 01/11/1943 04/11/1943 7./M. Flak A. 814, Artilleri
27.04.36 27423 1045 Marine 570 20/04/1943 06/10/1943 07/10/1943 7./M. Flak A. 814, Artilleri
27.04.37 27425 1046 Marine 680 17/08/1943 10/12/1943 14/12/1943 7./M. Flak A. 814, Artilleri
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
13/02/1943 Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste udgår en svar-skrivelse med en samlet oversigt over mandskabsstyrken ved afdelingerne i Marinebefehlshaber Dänemark’s kommandoområde i Abschnitt däniische Westküste.


Offz.

P.uoffz.

Uoffz.

Mannsch.

I alt

6./814 (7. Flak 2 cm) 2 6 14 134 156
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye