Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Luftværnsbatterier  Opstillingen af Flak og lyskastere Tekster 150/200 cm lysk. Gamle fotos Bygningstegninger
        Hanstholm og Hamborg Overordnet indhold
27.04.99b 200 cm lyskaster Rosvig
Nedenstående fotos dokumenterer, at der efter rømningen stod en 200 cm lyskaster og en generator i jordstillinger på en skrænt i Hanstholm.
Stillingerne har jeg som sandsynligt lokaliseret til Nordskrænten ved Rosvig som vist på hosstående kort og nedenstående luftfotos.

Læs min redegørelse om opstillingen af 200 cm lyskasterne i Hanstholm.
18-06-1944

08-09-1945

200 cm lyskaster i jordstilling i 1945.
(MuseumsCenter Hanstholm 0063)

Generatoren til lyskasteri jordstilling i 1945.
(MuseumsCenter Hanstholm 0064)

Den tilgroede vestre standplads.
(Foto: Jørgen Lumbye 11/2015)

Den halv tildækkede østre standplads.
Opfyldnings materialerne overvejende ral ses tydeligt på stedet.
Forreste foto set mod vest, bagerste foto set mod øst.

(Foto: Jørgen Lumbye 11/2015)
   
   
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye