Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Indhold Hanstholm 2     Forsiden

Diagrammer over installationer i kanonbygning, kanontårn og ildleder

 

Oversigt over diagrammerne.

Kanonbygning S 75:

Gasfilter og ventilationsanlæg
Suge- og trykluftsledninger for igangsætning af motorer
Kølevandsledninger
Lysnet i kanonbygning

Kanon og kanontårn:
Motorinstallationer i kanontårn
Elevation af kanon
Sideretning af kanon

Ildleder:
Ventilation
Strøm
Elanlæg i tårnet
Svingværk for tårn

 

Diagrammer over installationer i kanonbygning S75

 
Gasfilter og ventilationsanlæg
Suge- og trykluftsledninger for igangsætning af motorer
Kølevandsledninger
Lysnet i kanonbygning
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Diagrammer over installationer i kanon og kanontårn

 

Motorinstallationer i kanontårn

Elevation af kanon

Sideretning

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Diagrammer over installationer i ildlederen

 

Ventilation

Strøm

Elanlæg i tårnet

Svingværk for tårn

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye