Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
      Forsiden

Skemaer/lister der anfører den normerede mandskabsstyrke ved M.A.A. 118
med angivelse af stillinger, funktioner, opgaver, tjenestegrader og uddannelser.

Berlin W 35, den 1 august 1941
Tirbitzufer 72-76

Oberkommando der Kriegsmarine
AMA/M Wehr Ia Nr. 9133 g

Hemmeligt

Til
Kommando der Marinestation der Nordsee, Wilhelmshaven (3x)
2. Admiral der Nordseestation, Wilhelmshaven (5x)
Marinebefehlshaber Dänemark
Kommandant im Abschnitt dänische Westküste
Marineartillerieabteilung 118

Til orientering:
Sanitätsamt der Marinestation der Nordsee, Wilhelmshaven
Marineintendantur, Wilhelmshaven

Internt i huset:
MPA, Skl. Qu A I, Skl Qu A II, E, N Wa II, N Wa IV,
AMA/G (2x), M Wehr Iao, M Wehr Ias1, Vorrat bei M Wehr Ias (4x)

Vedr.: K-Landstyrke for M.A.A. 118.
Forudg.: Station N 22 192 P IIa g af 12.7.41 (til OKM).

Vedlagt fremsendes K-Landstyrke Nr. 66qv for Marineartillerieabteilung 118.

På vegne af
undersk. Schönemark

Bekræftet
NN

Medarbejder

Oversigt A B C D E I alt
Afdelingsstaben: 8 2 5 14 47 76
1. Batteri “Hanstholm I”:

4

3

0

34

175

216

2. Batteri “Hanstholm II”:

13

14

2

80

535

644

3. Batteri “Agger”:

5

3

0

33

148

189

4. Batteri “Flakbatteri Hansted”:

4

3

0

33

148

188

Samlede normerede styrke ved M.A.A. 118: 34 25 7 194 1.053 1.313
M.A.A. 118 Stabsbatteri
(4 batterier)

A

Offizier

Officer

B

Oberfeldwebel

Oversergent

C

Feldwebel

Sergent

D

Obermaat, Maat

Korporal

E

Mann

Menig

Stilling/funktion/opgaver:

Tjenestegrad/uddannelse:

         

 

Afdelingsofficerer:

A

B

C

D

E

I alt

Kommandør (K.F.)


Korvettenkapitän

1


Adjudant


Oberleutnant

1


Ordonnansofficer


Oberleutnant

1


Afdelingslæge


Marinestabsarzt

1


2. Læge


Marineoberassistensarzt

1


Afdelingsforvaltningsofficer


Kapitänleutnant (V)

1


Forvaltningsofficer


Leutnant (V)

1


Afdelingsofficerer i alt:

7

7

Underofficerer og menige i Afdelingsstaben:

A

B

C

D

E

I alt

Vagtmester
Samtidig regnskabsunderofficer

XIV

Marineartilleri-uddannelse1
Sekretær (Schreiber)

X

Kontor-uddannelse1

1

3


Personel-sagsbehandler

XIV

Marineartilleri-uddannelse1

1

2


Administration (Verwaltung)

IX Vs

Administrationsekretær-1

2

6


Kost-regnskabsfører

IX Vp

Forplejnings-uddannelse


1

Køkkenunderofficer
- kun hvis afdelingsstaben har eget køkken

IX Vp

Forplejnings-uddannelse
1Kok
- kun hvis afdelingsstaben har eget køkken

IX Vp

Forplejnings-uddannelse

1


Hjælpekok
- kun hvis afdelingsstaben har eget køkken

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Hovmester og assistent

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

1


Gasbeskyttelses underofficer

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1Sprængstofekspert

XIV (Fw)

Marineartilleri-uddannelse


11


Sanitetspersonel

XI

Marineartilleri-uddannelse
1

3


Ordonans

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Vagttjeneste

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

10


Chauffører:
Leveringen af køretøjer og chauffører sker ved det ansvarlige køretøjs-tjenestested

Underofficerer og menige i Afdelingsstaben fordelt på tjenestegrader og i alt:


2

4

9

29

44

Kampstadet (Arko):

A

B

C

D

E

I alt

Betjeningsmandskab

XIV

Marineartilleri-uddannelse1

2

18

21

Specialister:

A

B

C

D

E

I alt

Sanitetsofficer - Gasbeskyttelse

XI

Sanitets-uddannelse

1


Obermaat, Maat - Gasbeskyttelse

XI

Sanitets-uddannelse
1Obermaat, Maat - Gasbeskyttelse

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1Obermaat, Maat - Sport

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1Specialister fordelt på tjenestegrader og i alt:

13


4


A

B

C

D

E

I alt

Mandskab i Afdelingsstaben i alt:

8

2

5

14

47

76

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
M.A.A. 118 1. Batteri “Hanstholm I”
(4 - 17 cm, 2 - 2 cm, 6 - MG'er, 3 lyskastere)

A

Offizier

Officer

B

Oberfeldwebel

Oversergent

C

Feldwebel

Sergent

D

Obermaat, Maat

Korporal

E

Mann

Menig

Stilling/funktion/opgaver:

Tjenestegrad/uddannelse:

           

Officerer:

A

B

C

D

E

I alt

Batterichef

K. Sp

Kapitänleutnant

1


Batteriofficer (næstkommanderende)

K. Sp

Leutnant

1


Batterilæge


Marine-overassistent-læge

1


Officerer i alt:

3

3

Batteri-stab:

A

B

C

D

E

I alt

Seniorsergent

XIII

Befalingsmands-uddannelse


1

Regnskabsunderofficer

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1Sekrætær

XIV

Marineartilleri-uddannelse

2


Køkkenunderofficer
- kun når batteriet driver eget køkken og kun ansvarlig for drift af eget køkken

IX Vp

Forplejnings-uddannelse
1Kok
- kun ansvarlig for føring af eget køkken

IX Vp

Forplejnings-uddannelse

1


Hjælpekok
- kun ansvarlig for føring af eget køkken

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Artillerimekaniker

VII A

Artillerimekaniker-
1

1


Sprængstofekspert

XIV (Fw)

Marineartilleri-uddannelse
1Hovmester og assistent

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

1


Ordonans

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Skomager

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Skrædder

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Sanitetstjenesten

XI

Sanitets-

1


Mandskab ved batteristaben fordelt på tjenestegrader og  i alt:


1


5

10

16

Betjeningsmandskab ved våbnene:

A

B

C

D

E

I alt

Kanonbetjening

XIV

Marineartilleri-uddannelse
4

48


Ammunitionsmandskab

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

32


Maskin- og el-mandskab

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

2


Ildledelse

XIV

Marineartilleri-uddannelse


1


3

15


2 - 2 cm

XIV

Marineartilleri-uddannelse
2

10


6 MG

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

18


2 lyskastere 110 cm

XIV

Marineartilleri-uddannelse
2

16


1 lyskaster 90 cm

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

5


Betjeningsmandskab ved våbnene fordelt på tjenestegrader og i alt:


1


15

146

162

Specialister:

A

B

C

D

E

I alt

Gasbeskyttelse1


Gasbeskyttelse

XI

Sanitets-uddannelse
1GFK

XIV

Marineartilleri-uddannelse
4GFK (Tr)

XIV

Marineartilleri-uddannelse

4


W L Vm K

XIV

Marineartilleri-uddannelse


1


2W L Vm K (Tr)

XIV

Marineartilleri-uddannelse

5


E Mess I

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

1


G F Flak II (B)

XIV

Marineartilleri-uddannelse
2Flak S

XIV

Marineartilleri-uddannelse

2


Scheinw. Führer

XIV

Marineartilleri-uddannelse
3Scheinw. (L) II

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1Scheinw. (L) III

XIV

Marineartilleri-uddannelse

7


Specialister fordelt på tjenestegrader og i alt:

1

1


14

19

35


A

B

C

D

E

I alt

Mandskab ved 1. Batteri “Hanstholm I” i alt:

4

3

0

34

175

216

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
M.A.A. 118 2. Batteri “Hanstholm II”
(4 - 38 cm)

A

Offizier

Officer

B

Oberfeldwebel

Oversergent

C

Feldwebel

Sergent

D

Obermaat, Maat

Korporal

E

Mann

Menig

Stilling/funktion/opgaver:

Tjenestegrad/uddannelse:Batteriofficerer:A

B

C

D

E

I alt

Batterichef

K.F.

Kapitänleutnant

1


Batteriofficer K.F.

K.F.

Oberleutnant

1


Stilling-/garnisons-sofficer


Oberleutnant eller Leutnant

1


Stillingsofficer for Pejlestation 1-4

K.F.

Oberleutnant eller Leutnant

4


Artilleriobservatør K.F.

K.F.

Oberleutnant eller Leutnant

1


Radar-officer


Oberleutnant eller Leutnant

1


Batterilæge


Marine-overassistent-læge

1


Batteriofficerer i alt:

10

10

Underofficerer og menige i kompagnistyrken:

A

B

C

D

E

I alt

Seniorsergent

XIII

Befalingsmands-


1

Regnskabsunderofficer og assistent

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

1


Sekrætær

X

Kontor-

2


Sekrætær

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Køkkenunderofficer

IX Vp

Forplejnings-
1Kok

IX Vp

Forplejnings-

2


Hjælpekok

XIV

Marineartilleri-uddannelse

2


Våbenmester og assistent

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

1


Teknisk personel med elektriker- og motorteknisk udd.

XIV

Marineartilleri-uddannelse1


1


Sprængstofekspert

XIV (Fw)

Marineartilleri-uddannelse


1


1Artillerimekaniker

VII A

Artillerimekaniker-1
Sanitetstjenesten

XI

Sanitets-
1

2


Skomager

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Skrædder

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Underofficerer og menige i kompagnistyrken fordelt på tjenestegrader og i alt:


2

2

5

14

23

Betjeningsmandskab ved kanonerne (4 i alt):

A

B

C

D

E

I alt

Kanonkommandører

XIV

Marineartilleri-uddannelse


4


8Kanonbetjening

XIV

Marineartilleri-uddannelse

200


Ammunitionsmandskab

XIV

Marineartilleri-uddannelse
8

120


Artillerimekaniker

VII A

Artillerimekaniker-uddannelse

8


Teknisk personel med elektrikerudd. og motorteknisk udd.

XIV

Marineartilleri-uddannelse
4

8


Betjeningsmandskab ved kanonerne fordelt på tjenestegrader og i alt:


4


20

336

360

Beregnerrum:

A

B

C

D

E

I alt

Delingsfører

XIV

Marineartilleri-uddannelse


1

LBG-betjening 
(LangBasis (pejle) apparat)

XIV

Marineartilleri-uddannelse
5

20


Telefonbetjening samt kommunikationsformidling

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

10


Personel til hjælpeapparater
(Au-Au og regnestok)

XIV

Marineartilleri-uddannelse

4


Mandskab i beregnerrum fordelt på tjenestegrader og i alt:


1


6

34

41

Hovedildleder (Pejlestation IV):

A

B

C

D

E

I alt

Pejler

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

2


E-måler med vejrtropuddannelse

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

1


E-Gerät betjening

XIV

Marineartilleri-uddannelse

4


Observertionsformidler

XIV

Marineartilleri-uddannelse

2


Telefonbetjening samt kommunikationsformidling

XIV

Marineartilleri-uddannelse

4


Mandskab ved hovedildleder fordelt på tjenestegrader og i alt:
2

13

15

Mandskab ved pejlestationerne (5 i alt):

A

B

C

D

E

I alt

Pejler

XIV

Marineartilleri-uddannelse
5

5


Telefonbetjening samt kommunikationsformidling

XIV

Marineartilleri-uddannelse

20


Mandskab ved pejlestationerne fordelt på tjenestegrader og i alt:
5

25

30

Personel ved artilleri-radiostationer (3 pejlevogne):

A

B

C

D

E

I alt

Artilleri-radiostation

IV Fk

Telegrafist-uddannelse
1

3


Pejlevogn (for 3 pejlevogne)

IV Fk

Telegrafist-uddannelse
3

3


Telefonbetjening samt kommunikationsformidling
(for 3 pejlevogne)

XIV

Marineartilleri-uddannelse

6


Mandskab ved artilleri-radiostationerne fordelt på tjenestegrader og i alt:
4

12

16

Radar (Dete-Gerät):

A

B

C

D

E

I alt

Delingsfører

XIV

Marineartilleri-uddannelse


1

Betjeningsmandskab

XIV

Marineartilleri-uddannelse
2

15


Vedligeholdelses/servicepersonel

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

1


Lyskaster

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

4


Telefonbetjening samt kommunikationsformidling

XIV

Marineartilleri-uddannelse

4


Vagt- og hjælpepersonel

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

6


Mandskab ved radaranlæg fordelt på tjenestegrader og i alt:


1


5

30

36

Flak-våben (luftværnskanoner):

A

B

C

D

E

I alt

Betjeningsmandskab til 1-3,7 cm

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

5


Betjeningsmandskab til 1-2 cm

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

5


Betjeningsmandskab til 2-3,7 cm
- en ved hver radar

XIV

Marineartilleri-uddannelse
2

10


Betjeningsmandskab til
1-2 cm Flak 30 ved radarer

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

5


Betjeningsmandskab til 
1-2 cm Flak 30 til Hovedildlederen

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

5


Mandskab ved luftværnskanoner fordelt på tjenestegrader og i alt:
6

30

36

Specialister:

A

B

C

D

E

I alt

Gasbeskyttelse1


Gasbeskyttelse

XIV Fw

Marineartilleri-uddannelse/Sprængstof-uddannelse
1Gasbeskyttelse

XI

Sanitets-uddannelse
1Sport1


GFK

XIV

Marineartilleri-uddannelse


4


8GFK (Tr)

XIV

Marineartilleri-uddannelse

8


W L Vm K

XIV

Marineartilleri-uddannelse


1


7W L Vm K (Tr)

XIV

Marineartilleri-uddannelse

7


G F Flak II (B)

XIV

Marineartilleri-uddannelse
6Flak S

XIV

Marineartilleri-uddannelse

6


Em III (B)

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1

1


2

15


Em III (W)

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

1


Scheinw. (L) II

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1Scheinw. (L) III

XIV

Marineartilleri-uddannelse

4


Specialister fordelt på tjenestegrader og i alt:

3

6


27

41

77


A

B

C

D

E

I alt

Mandskab ved 2. Batteri “Hanstholm II” i alt:

13

14

2

80

535

644

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
M.A.A. 118 3. Batteri “Agger"
(4 - 12 cm (danske), 2 - 2 cm Flak, 6 MG'er, 3 lyskastere)

A

Offizier

Officer

B

Oberfeldwebel

Oversergent

C

Feldwebel

Sergent

D

Obermaat, Maat

Korporal

E

Mann

Menig

Stilling/funktion/opgaver:

Tjenestegrad/uddannelse:

           

Officerer:

A

B

C

D

E

I alt

Batterichef

K.Sp.

Kapitänleutnant

1


Batteriofficer (næstkommanderende)

K.Sp.

Leutnant

1


Batterilæge


Marine-overassistent-læge

1


Officerer i alt:

3

3

Batteri-stab:

A

B

C

D

E

I alt

Seniorsergent

XIII

Befalingsmands-uddannelse


1

Regnskabsunderofficer

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1Sekrætær

XIV

Marineartilleri-uddannelse

2


Køkkenunderofficer
- kun hvis batteriet driver eget køkken og kun ansvarlig for drift af eget køkken

IX Vp

Forplejnings-uddannelse
1Kok
- kun hvis batteriet driver eget køkken

IX Vp

Forplejnings-uddannelse

1


Hjælpekok
- kun hvis batteriet driver eget køkken

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Artillerimekaniker

VII A

Artillerimekaniker-uddannelse

1


Hovmester og assistent

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

1


Ordonans

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Skomager

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Skrædder

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Sanitetstjenesten

XI

Sanitets-uddannelse

1


Mandskab ved batteri-staben fordeling på tjenestegrader og  alt:


1


3

10

14

Betjeningsmandskab ved våbnene:

A

B

C

D

E

I alt

Kanonbetjening

XIV

Marineartilleri-uddannelse
4

40


Ammunitionsmandskab

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

15


Maskin- og el-mandskab

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

1


Ildledelse

XIV

Marineartilleri-uddannelse


1


3

15


2 - 2 cm

XIV

Marineartilleri-uddannelse
2

10


6 MG

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

18


2 lyskastere 110 cm

XIV

Marineartilleri-uddannelse
2

16


1 lyskaster 150 cm

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

8


Betjeningsmandskab ved våbnene fordelt på tjenestegrader og i alt:


1


15

123

139

Specialister:

A

B

C

D

E

I alt

Gasbeskyttelse1


Gasbeskyttelse

XI

Sanitets-uddannelse
1Sport1


Sport

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1GFK

XIV

Marineartilleri-uddannelse
4GFK (Tr)

XIV

Marineartilleri-uddannelse

4


W L Vm K

XIV

Marineartilleri-uddannelse


1


2W L Vm K (Tr)

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


E Mess I

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

1


GF Flak II (B)

XIV

Marineartilleri-uddannelse
2Flak S

XIV

Marineartilleri-uddannelse

2


Scheinw. Führer

XIV

Marineartilleri-uddannelse
3Scheinw. (L) II

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1Scheinw. (L) III

XIV

Marineartilleri-uddannelse

7


Specialister fordelt på tjenestegrader og i alt:

2

1


15

15

33


A

B

C

D

E

I alt

Mandskab ved 3. Batteri “Agger” i alt:

5

3

0

33

148

189

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
M.A.A. 118 4. Flakbatteri “Hansted"
4 - 7,5 cm Flak, 5 - 2 cm Flak,
2 lysgrupper (150 cm lyskastere), 2 lyskastere (60 cm)

A

Offizier

Officer

B

Oberfeldwebel

Oversergent

C

Feldwebel

Sergent

D

Obermaat, Maat

Korporal

E

Mann

Menig

Stilling/funktion/opgaver:

Tjenestegrad/uddannelse:

A

B

C

D

E

I alt

Batteriofficerer:Batterichef

Flak A.

Kapitänleutnant

1


Batteriofficer (næstkommanderende)

S Flak B.

Leutnant

1


Batterilæge


Marine-overassistent-læge

1


Batteriofficerer i alt:

3

3

Batteri-stab:Seniorsergent

XIII

Befalingsmands-uddannelse


1

Regnskabsunderofficer

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1Sekrætær

XIV

Marineartilleri-uddannelse

2


Køkkenunderofficer
- kun hvis batteriet driver eget køkken og kun ansvarlig for drift af eget køkken

IX Vp

Forplejnings-uddannelse
1Kok
- kun hvis batteriet driver eget køkken

IX Vp

Forplejnings-uddannelse

1


Hjælpekok
- kun hvis batteriet driver eget køkken

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Artillerimekaniker

VII A

Artillerimekaniker-uddannelse

1


Hovmester og assistent

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

1


Ordonans

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Skomager

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Skrædder

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Sanitetstjenesten

XI

Sanitets-uddannelse

1


Mandskab ved batteri-staben fordeling på tjenestegrader og  alt:


1


3

10

14

Betjeningsmandskab ved våbnene:Kanonbetjening

XIV

Marineartilleri-uddannelse
4

36


Ammunitionsmandskab

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

12


Maskin- og el-mandskab

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

1


Ildledelse

XIV

Marineartilleri-uddannelse


1


2

15


5 - 2 cm

XIV

Marineartilleri-uddannelse
5

25


2 lyskastere 60 cm

XIV

Marineartilleri-uddannelse
2

8


2 lysgrupper

XIV

Marineartilleri-uddannelse
2

24


Betjeningsmandskab ved våbnene fordelt på tjenestegrader og i alt:


1


17

121

139

Specialister:Gasbeskyttelse1


Gasbeskyttelse

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1Sport

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1G F Flak

XIV

Marineartilleri-uddannelse
4G F Flak (Tr)

XIV

Marineartilleri-uddannelse

4


W L Vm Flak

XIV

Marineartilleri-uddannelse


1


1W L Vm Flak (Tr)

XIV

Marineartilleri-uddannelse

2


GF Flak II (B)

XIV

Marineartilleri-uddannelse
2Flak S

XIV

Marineartilleri-uddannelse

2


Flak E Mess I

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

2


Scheinw. Führer

XIV

Marineartilleri-uddannelse
2Scheinw. (L) II

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1Scheinw. (L) III

XIV

Marineartilleri-uddannelse

7


Specialister fordelt på tjenestegrader og i alt:

1

1


13

17

32


A

B

C

D

E


Mandskab ved 4. Batteri “Flakbatteri Hansted” i alt:

4

3

0

33

148

188

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye