Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Radarstationer (Marine) Tekster om radarstationerne   Forsiden
Marine radar i Hanstholm

27
.04.09 og 12
27.06.49
27.04.10

"Hanstholm I":
"Hanstholm II":
"Hanstholm III":
FuMO 2 Dete-Gerät 'Calais 11'
FuMO 3 'Calais Zerstörer-Säule'og - FuMO 5 'Boulogne'
FuMO 15 'Scheer' (Würzburg Riese)
FuMO 214 'Würzburg Riese'
"Hanstholm I" eller "Hannover I"
"Hanstholm II" eller "Hannover II"
"Hanstholm III" eller "Hannover III"
Navn Anlæg Opstillet Funktion Enhed Tilsluttet

 

FuMO 2 Dete-Gerät 'Calais 11' juli 1941* Seetakt M.A.A. 118 Stab/M.A.A. 118
"Hanstholm I" FuMO 3 'Calais Zerstörer-Saule' på V 174.
Rækkevidde 7-12 km.
Lb. nr. 1
6 i marineradarkæden.
maj 1944** 82. Fu.M.K.***
D.Gr.U.St. R 622 april 1944
FuMO 5 'Boulogne'. Feltm. opstillet.
Rækkevidde 30-40 km
Lb. nr. 1
8 i marineradarkæden.
dec. 1944
"Hanstholm II" FuMO 15 'Scheer' på 10 m tårn.
Rækkevidde 90 km.
Lb. nr. 1
7 i marineradarkæden.
maj 1944 Seetakt og Seeart 82. Fu.M.K.*** 1. og 2. /M.A.A. 118
"Hanstholm III" FuMO 214 (Ver. 1) 'Würzburg Riese'/'Seeriese' på 4 m tårn.
Rækkevidde 60 km.
Lb. nr.
32 i marineradarkæden.
aug. 1944 Seeart 2./M.A.A. 118 2./M.A.A. 118
* FuMO 2 radaren flyttes til Klitmøller og opstilles i den sydlige ende af hærkystbatteriet 2./H.K.A. 180 i maj 1944 efter opstillingen af FuMO 3 her i Hanstholm.
** Bygningen er meldt færdig 15. april 1944 og overdraget til tropperne 18. maj 1944.
***Se skrivelse af 2. november 1943 i Tekster om radarstationerne.

Iflg. BFM - Zusammenstellung var Mar. Nachr. Offz. tildelt 1 let fransk maskingevær.
Iflg. nedenstående kortskitse - 'Verteidigungs-Bereich Hansted' (tysk) - var Mar. Nachr. Offz. (MNO) lokeret i området ved FuMG Hannover I muligvis i den på kortskitsen ved siden af - '38 cm Batteri 2./118 (Hansted)' (dansk) - viste Barak. Signaturen for maskingeværstilling mrk. MNO angiver sandsynligvis placeringen af dette våben.

Gerät Hannover I (Hanstholm I) var tildelt 1 let maskingevær mrk. 34, som sandsynligvis var opstillet i nærkamprummet i V 174.
Gerät Hannover II (Hanstholm II) var tildelt 1 let maskingevær mrk. 13.
Som det fremgår af kortskitsen nedenunder, der viser II (Hanstholm II), er der ingen signatur for maskingevær, hvorimod der på kortskitsen, der viser III (Hanstholm III), er signaturer for både maskingevær i en stilling 58c, en skyttestilling og en løbegrav. Det indikerer, at det formentlig har været Hanstholm III og ikke II, der har haft tildelt det lette maskingevær mrk. 13.

FuMO 2 (MCH 1407)
15/07/1941: Færdigmontering af det artilleristiske telefonkabel, radiomodtage- og sendeanlæg i hovedildlederen,
samt udlægning af telefonforbingelse fra D.T.-Gerät til hovedildlederen.
01/08/1941: Montagearbejde på Em II-Gerät (Afstandsmåler). Forbindelse af Em II med ildlederen.

FuMO 2 sløret set fra landsiden mod nordvest (MCH 1412)
15/10/1941: DT-Gerät: 2 barakker opstillet og beboet. Afskærmning/beklædning af apparatet er i gang.

Den slørede FuMO 2 set fra Rosvig med redningsstationen i forgrunden (MCH 1395)

08/02/1943
Indmåling af Fu.M.O. (Seetakt)
Se kortet til højre.
Der er tale om FuMO 2 'Calais', og positionen har været den samme fra radaren blev opstillet.
Brev til KiA West, Arko Hansted
Vedr.: Indmåling af FuMG (Seetakt) Hansted.
Die Marinevermessungsabteilung Gotenhafen melder måleresultatet for Fu.M.G. (Seetakt) Hansted som følger:
Geogr. Breite = 57grd 07’ 10.’’595
Geogr. Länge = 8grd 37’ 50.’’652
Meridiankonvergenz = -1grd 27’ 35’’
Astronom. Richtungswinkel zu den Abstimmungszielen und Entfernungen:
Hanstholm Feuer 108grd 22’ 43’’ 2.007,86 m
Mole Leuchtfeuer 22grd 46’ 21’’ 1.210,98 m

21/02/1943.
Fu.M.G. (Seetakt) Hansted standplads 100 m SV højde 137.
Positionen er næsten identisk med positionen, hvor FuMO 214 'Würzburg Riese' blev opstillet på et 4 m tårn.

Fra MNO Hansted til K.i.A. Westk.
På befaling af AIV Nord er der rekognosceret en ny standplads for Fu.M.G. (Seetakt) Hansted, da byggeriet af det andet anlæg ved Klitmøller er stødt på vanskeligheder.
Den nye plads ligger 250 m NNV for Arko bunkeren og ca. 100 m SV for højde 137.
Pladsen er anvendelig under forudsætning af at højden øges med op til 8 meter ved bygning af en Zerstörersäule. Den nye standplads er rekognosceret i indforståelse med Arko Hansted.
Observationssektor fra 230 grd. over 0 til 100 grd.
Strømtilslutning er mulig ved hjælp af et jordkabel af ca. 400 meters længde fra G 4 ved 2. batteri.Diagram over telefonlinierne for 82. Fu.M.K. 1.1.1945. Kompagniet bemandede marineradarstationerne i Svinkløv, på Bulbjerg og i Hanstholm.
Betegnelserne MV Hansted (Marine Vermitlung Hansted) og OMS Hansted (Ortungs Melde Stellung Hansted) betegner kommunikationscentraler placeret i Arko-bunkeren. (Indrammet med rødt er her anlæggene i Hanstholm.)

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.04.09 27433 1204 Marine 850 27/07/1943 15/04/1944 18/05/1944 Artilleri
27.04.08 27431 1203 Marine 660 12/10/1943 29/03/1944 01/04/1944 Artilleri

Miljøet i østlige halvbatteri med 1. kanon og FuMO 3 på V 174 og FuMO 5 taget fra toppen af 2. kanon.(JL 0216)

Et kig ud over Rosvig med FuMO 3 på V 174 og FuMO 5 i jordstilling øverst til højre. (MCH 0332-0333)


FuMO 3 på V 174 og FuMO 5 i jordstilling set fra Rosvig (søsiden). I baggrunden masterne til Seeelefant radaren på Hjertebjerg. (MCH 1540)


(MCH 1556)

Tårnet på V 174 med FuMO 3 (MCH 0060)

Tårnet på V 174 med FuMO 3 (MCH 3265)

Topdækslet på V 174 (Foto: Jørgen Lumbye)

Sidetårnet på V 174 (Foto: Jørgen Lumbye)

FuMO 5 set forfa (sandsynligvis Hanstholm) (JL 0286)

FuMO 5 i feltmæssig opstilling set fra siden fotograferet i Hirtshals 10. batteri.
(MCH 1181)Standplads for FuMO 5 reg. nr. 27.04.12 (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Tegningen til højre viser standpladens konstruktion.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Reg nr: Anvendt som: Noter til reg:
27.06.50 D. Gr. U. Std. (beskyttelsesrum) BFP er meget utydelig i nyt bygn. nr. Logisk er det 27125, når 1191 er 27123.
BFP anfører ‘H’ - ganske vist med anførselstegn. German Seacoast Defenses, anfører ‘Infanteri’.
Men med lidt nøje granskning kan det midterste ciffer godt tolkes som et 4-tal, hvilket henfører bunkeren til marinen.
Med beliggenheden ved marineradaren, vil det være logisk, at mandskabet her havde et beskyttelsesrum. Ligeledes kunne bunkeren være beskyttelsesrum for det mandskab fra marinen, der måtte være stationeret på Hanstholm Fyr.

Resterne af fundamentet for 10 meter tårnet. I venstre side af billedet ses kirkegården og bygninger ved Hanstholm Fyr.
(Foto: Michaël Svejgaard (SES) 1991) (JL 0133)

FuMO 15 på 10 m tårn (MCH 2532)

Foto taget fra Hanstholm Fyr. Forrest FuMO 15 (Würzburg Riese) på 10 meter tårn.
Bagved til venstre derfor Signalstationen og bagerst til højre den påbegyndte Hanstholm Havn.
(MCH 2533)

FuMO 15 (Würzburg Riese) fotograferet fra kirkegården med Signalstationen i baggrunden. (MCH 3568)

FuMO 15 (Würzburg Riese) fra en anden vinkel. (MCH 0392 og 2933)

10 meter tårn med FuMO 15 (Würzburg Riese).
(MCH 0037 og JL 0230)

Delvis demonteret. (MCH 2403)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Positionen er næsten sammenfaldende med testpositionen for FuMO 2 i februar 1943 (se ovenfor)

FuMO 214 på 4 m tårn (MCH 4282)
Der er ikke fundet rester efter tårnet.

Fra demonteringen af FuMO 214 (JL 0102)

(JL 0103)

Indre af betjeningshus på Würzburg Riese. (MCH 1843)
27.04.10a Garagebygning.
I tilknytning til radaren er der bygget en garage til en generator til strømforsyning i tilfælde af, at forsyningen fra Nordthy Strømforsyning skulle svigte.


Bygningens østlige hjørne.

Det sydlige hjørne med overkanten af bi-rummet.

Støttemuren. Bagved ses det sydlige hjørne af bygningen.
(Ovenstående fotos: Jørgen Lumbye 03/2013)

Garageporten.

Gennemgangen til siderummet.
Til venstre den tilmurede front.
Til højre garageporten

Indgangen til siderummet.
Hængslet i venstre side viser, at rummet har kunnet lukkes med en låge.

Fra siderummet ud i mellemgangen.
(Fotoserien inde fra bygningen: Jens Andersen 13/09/2014)
Garagen set mod porten. Garagen set mod bagvæggen.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye