Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
 Indhold emneopdelt
    Forsiden
27.14.01 Baraklejre i Nytorp og Ræhr for evakuerede fra Hansted
Den første evakueringslejr i Nytorp. Luftfoto 1945.
Evakueringslejrene i Øster Ræhr. Luftfoto 1944.


Baraklejren i Nytorp (MCH 5944)


Den vestlige baraklejr i Ræhr vinteren 1945-46. (MCH 2965)


Del af den vestlige baraklejr i Ræhr set fra syd. Bagved i billedets højre side ses en del af den østlige baraklejr. (MCH 1335)

En del af den vestlige baraklejr i Ræhr set i sydlig retning fra en forbikørende lastvogn (MCH 2160)


Et kig hen ad en 'gade' i den vestlige baraklejr i Ræhr. (Frihedsmuseets Fotoarkiv)


(MCH 4939)

(MCH 4935)

Miljøet ved en af barakkerne (MCH 2795)

(MCH 4936)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Muligvis en del af den vestlige baraklejr i Ræhr.
Der synes ikke at have stået en bygning oven på kælderen.
Bygningen virker ufærdig og mangelfuld.
Det siges, at der har været vaskeri i lejren. Bygningen kan i så tilfælde være planlagt til maskineri. I endevæggen er der et stort hugget hul, og i dækket er der et regulært hul for gennemføring af et rør/skorsten.

Ifbm. anlæggelse af fritidsområdet med fiskesø er bygningen blevet knust og tildækket.
Desværre tog jeg ikke fotos ifbm. opmålingen.

På luftfotoet fra 1946 (herunder) ses to små bygninger på lokaliteten.
Den underjordiske bygning kunne være en del af dette kompleks.
(Det Kongelige Bilbliotek, foto: Sylvest Jensen)

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Fra bogen "Efterkrigsår i Århus - glimt af livet i byen 1945-60" - Udg. af Århus Byhistoriske Udvalg, 1985 (side 24-25) er hentet denne beskrivelse om boligmangel til husning af husvilde.
På trods af denne indsats (kommunens indkøb af mange træhuse opstillet forskellige steder i byen), var vanskelighederne dog fortsat store, så i 1947 havde kommunen indkøbt 31 såkaldte Hanstholmhuse af træ. De havde oprindelig huset fiskerfamilier, der var blevet tvangsforflyttet fra Hanstholm til Ræhr af tyskerne. Husene var små, 36 m2 med to små stuer og et køkken. De blev opstillet på Hanstholmvej mellem Katrinebjergvej og Paludan Müllers Vej.
Der var megen debat om købet af Hanstholmhusene. Alle var enige om, at de ikke var kønne, mens uenigheden var stor, når spørgsmålet drejede sig om, hvor gode de var at bo i. Håndværkerne, der her ses i færd med opførelsen, mente at "de var gode nok", de var da "dobbelt isolerede" og derfor lune at bo i. De opfyldte dog ikke bestemmelserne i bygningslovgivningen, så de kunne kun opføres efter dispensation fra ministeriet.
Efter de oprindelige planer skulle de kun benyttes i få år, men sådan gik det ikke. Først i begyndelsen af 1960'erne forsvandt de sidste Hanstholmhuse.


Kort udlånt af Statsbiblioteket, Aarhus


Kvarteret er i dag bebygget med mindre erhvervsbygninger.
Koordinaterne - hvis man vil lokalisere stedet på luftfoto - er:


Et vidne har fortalt, at han købte 2 af husene ifbm. afviklingen af bebyggelsen og opstillede dem som sommerhuse ved Rude Strand.
En del af de øvrige huse er måske 'gået samme vej'.

I samme periode - 1947-48 - og til samme formål købte Aarhus Kommune 122 træhuse i Finland. De blev opstillet i området nordvest for Hanstholmhusene, og området blev kaldt Finnebyen.
Vejnavnene på bornholmske lokaliteter ses på kortet.
Alle disse huse er nu privatejede, og de fleste er ombygget eller tilbygget.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye