Overordnet indhold - Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Forside
Anlæg og enheder opstillet efter deres funktion:
 

Kystbatterier (Marinen) M.A.A. 118
Pejlestationer (til marine-kystbatterierne)
Luftværnsbatterier (herunder 150 cm lyskastere) M. Flak A. 814
Skinstillinger (Alle marinekystbatterier, luftværnsbatterier og hærkystbatterier)
Kystbatterier (Hæren) (H.K.A.A. 180)
Radar- og radiostationer (Luftvåbenet)
Radarstationer (Marinen)
Infanteriforsvaret (Forsvarsområde Hanstholm)
Modstandsrederne
(WN - WiderstandsNest)
Kystvagten og luftmeldetjenesten
Vejrtjenesten
Servicebygningerne
Ubestemte anlæg
Skagerrakspærringen

Mindre anlæg og enheder opstillet efter geografisk beliggenhed:
 

Nytorp-Ræhr, Evakueringslejre
Hanstholm Vildtreservat (Små-anlæg)
Klitmøller, Tørvekær (Små-anlæg)
Thisted, Fårtoft, Ammunitionsbunker
Thisted
Øster Vandet depot
Dueodde, Bornholm
Bunkeranlæg på Vesterenggaards Jorder i Aarhus

Andre kildetekster, fotos, vidneberetninger m.v.
 

El- og vandforsyningen
Kommunikation (Radio-, telefon- og fjernskriverforbindelser samt signaltjenesten)
Feltpostnumre for enheder i områderne for 'hanstholmregistreringen.dk'
Kildetekster om Forsvarsområde Hanstholm generelt
Vidneberetninger
Kopenhagener Soldatenzeitschrift (Ugentlig
tidsskrift med orientering og underholdning for de tyske soldater i Danmark)

Andre informationer:
 

Om indvielse af Dokumentationscentret
Tilstanden af husene i Hanstholm (Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945)

   
 

I registreringen ses mange steder forkortelsen 'BFM' anvendt.
De oplysninger, der refereres under denne henvisning, er fra 'Baufortschrittsmeldung' pr. 15. januar 1945 udarbejdet af Festungs-Pionier Stab 31. Underoverskriften er 'Bericht über den Ausbaustand und weitere Absichten den Ausbau Dänemarks' og indledes med 5 sider samlet oversigt med forklaringer samt et oversigtskort over alle stillinger, stillingsområder og forsvarsområder.
1) 'Baufortschrittsmeldung' har et afsnit benævnt 'Baufortschrittsplan', som oplister færdige, delvis færdige og planlagte støbte bygninger (bunkere) med notater ved hver enkel.
2) Et andet afsnit benævnt 'Zusammenstellung' oplister materielforbrug, den militære bemanding samt antallet af danske arbejdere i de enkelte stilliger eller stillingsområder, hvilke enheder der var stationeret, og hvilke våben de rådede over.
3) Et tredie afsnit benævnt 'Sperrmassnahmen' indeholder lister over byggede vejspærringer af forskellig art, men her er også anført strandforstærkninger, nogle vejanlæg m.m.
(Der forekommer ind imellem noteret data fra BFM, uden at jeg har anført BFM som kilde.)

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye