Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Pejlestationer
Radarstationer (Marine)
Nye stillinger for 20./H.K.A.R. 180 Kystvagten og luftmeldetjenesten Forsiden

21.03

- Pejlestation P2 for "Hanstholm II"
- Marineradar FuMO
"BUCHHOLZ"
- Artilleri Støttepunkt Bulbjerg 20./H.K.A.R. 180
- Fluwa 19 (luftmeldepost)

Bulbjerg

Bulbjerg-knuden med obeservationsbunkeren type S 449. (Foto: Aage Pedersen. Med tilladelse af Wadmanns Forlag, Thisted.)

En gennemgang af hele stillingsområdet på Bulbjerg kan læses i
'Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1995. Jens Andersen: De tyske befæstningsanlæg ved Bulbjerg.'

http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/Historisk%20%C5rbog/%C5rgang%201995/Andersen,%20Jens%20%20De%20tyske%20bef%E6stningsanl%E6g%20ved%20Bulbjerg.pdf
Reg nr: Jörg Poweleit nr. Anvendt som: Noter til reg:

 
På situationsplanerne herover og i denne liste er kun opført de anlæg, der er bygget for marinen, og som indgår i pejlestationen underlagt "Hanstholm II". Pejlestationen ligger i "Artilleri Støttepunkt Bulbjerg".
I BFP er kun Bunker S 449 og Fundament for Würzburg-Riese
anført som bygget for marinen. Øvrige kraftige bunkers samt feltmæssige og forstærket feltmæssige bygninger er bygget for hæren. Bortset fra aggregatbygningerne og 2 barakker er øvrige bygninger og anlæg også bygger for hæren.
På situationsplanerne herunder ses alle bygninger og anlæg bygget for 20./H.K.A.R. 180 "Artilleri Støttepunkt Bulbjerg". Der var planlagt 2 Gesch. Ringstd. f. 12,2 cm (r), men de blev ikke bygget inden flytning af kanonstillingen til stillingerne tilbagetrukket 800-1000 m ind i landet mod syd.
      Allerede 30. december 1940 er noteret som forslag Peilstand 1 på bjergtoppen Bulbjerg, som pejlestation for det tunge batteri i Hanstholm.
Først den 28. september 1944 er observationsbunkeren noteret som færdig, og Würzburg-Riese radaren er opstillet omkring samme tidspunkt.
Indtil da har observationsposten med kikkert været opstillet i et lille skur. På minekortet fra november 1943 (se nedenfor) benævnt "Marine-Flugwache". Positionen er ca. hvor Würzburg-Riese (02) blev opstillet.
Mandskabet har sandsynligvis i første omgang været indkvarteret på hotellet, men barakken benævnt "Marine-Dienststelle" er formentlig opstillet kort tid efter, at pejlestationen er bemandet og sat i drift.

21.03.01


2 Pejlestation P2 Bunker af typen S 449.
På situationsplanen v/landinspektør Poul Poe er positionen dobbel-cirklen lige til højre for barakken betegnet "B".
I hele Atlantvolden er bygget 5 bunkere af denne type, og 2 af dem ligger som observations-bunkere til P1 på Svinkløv og P2 her på Bulbjerg.
21.03.02 4 Fundament for Würzburg-Riese Radar i marineradarkæden.
Lb. nr. 1
9 i marineradarkæden.
Seeart og Seetakt radar FuMO 15 "Sheer" (Würzburg-Riese) med kodenavnet "BUCHHOLZ".
(Rækkevidde 90 km).
Opstillet 5. sept. 1944. Betjent af enhed fra 82. Fu.M.K. og tilsluttet 2./M.A.A. 118.
På situationsplanen v/landinspektør Poul Poe benævnt "Pejlestation".
21.03.03 3 Aggregatbygninger 2 bygninger. Sandsynligvis maskineri i den ene og brændstof i den anden.
21.03.04 21 Garage Garage på 59 m2. Har formentlig været en del af det hotel, hvis hovedbygning blev nedrevet ifbm. anlæggelsen af stillingen. Fjernet. (se Poul Boe's kort "A")
21.03.05 39 Beboelsesbarak Barak på 64 m2. Fjernet. 'Marine-Dienststelle'. Kaldet 'T-huset'. (se Poul Boe's kort "B")
21.03.06 21 Beboelsesbarak Barak på 24 m2. Fjernet. (se Poul Boe's kort "C")
21.03.08 31

Attrap for
Würzburg-Riese

Registreret efter fotos og luftfoto. Lokaliseret ved jordanlæg for fundament.
Positionen er markeret WR attrap på Poul Boe-sitiationsplanen nedenfor.

21.03.09   ? Anvendelse ukendt Opstillede brøndringe på linien mellem observationsbunkeren (01) og WR standpladsen (02).
Observationsbunkeren S 449. (Foto indleveret af Kurt Saxkjær.)

Efterretningskort.

Kortskitsen viser pigtrådsspærringerne (x) og minefelterne med fodfolksminer (. . .) og panserminer (+ + +).(Jens Andersen: Atlantvolden - fra Agger til Bulbjerg s. 119)


Kortet ovenover zoomet ind på stillingsområdet. Hver dobbel-cirkel angiver et registreret betonanlæg.
Om opstillingen af de første pejlestationer er dette tidsforløb noteret Krigsdagbogen:
28/02/1941 Planlægningsarbejdet med pejlestationer I, II, og IV fortsætter. (Bulbjerg, Vigsø Bugt og Klitmøller)
15/04/1941 Pejlestationerne I, II, og IV er endnu ikke påbegyndt.
30/04/1941 Pejlestationerne I, II, og IV er under bygning.
10/05/1941 Pejlestationerne I, II, og IV færdigopstillede.
Den 15.01.45 var der iflg. BFM af marinen stationeret 5 underofficerer og 29 menige stillet af 82./Funkmess-Kp.
Til rådighed var for 82./Funkmess-Kp. 1 let maskingevær /34 og for Fluwa 21 6./7. 1 let maskingevær /-134.

Den 15.01.45 var der iflg. BFM (suppleret med markeringer på nedenstående kort) opstillet 1 - 7,62 cm F.K. 39 (i ringstd.), 1 - Pz. Kw. T. II 2 cm (i 67), 2 - Flak 3,7 cm og 2 - PaK 3,7 cm bemandet af 1 deling af 5. Fest. Stamm-Kp. 110 og 2 delinger af Gren.Rgt. 10/590.
Desuden var der opstillet 2 - 8 cm Granat Werfer (mortér) (iflg. kortet 1 (f) og 1 (d)) bemandet af 3./Kp. Rgt. 6. Til rådighed for denne deling i dette område var også 4 lette maskingeværer, som sandsynligvis har været betjent fra maskingeværstillinger 58c.

Minekort dateret 11/11/1943

Zoomet ind på området med pejlestationen.
Angivelserne er: Marine Flugwache - Marine Dienststelle - Hotel - Brunnen.

 


Marine Flugwache angiver den oprindelige bygning også for P2 for "Hanstholm II", som blev meldt færdig 10/05/1941.
Observationsbunkeren S 449 blev først støbt 02/08/1944 og meldt færdig 28/09/1944.


Kortet herover viser opstillede våben december 1944 til februar 1945.

Kortskitsen til højre viser betegnelsen på indsatte enheder 6. maj 1945. (MCH)

Observationsåbningen i S 449 (Foto: Jørgen Lumbye)

Fundament for Würzburg Riese radar
(Foto: Jørgen Lumbye)

I forgrunden fundamentet for Würzburg radaren (02). Ovenfor til højre observationsbunkeren S 449 (01). (Foto: Marco Hansen 09/2013)

Aggregatbygningernes (03) forholdsmæssige placering (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Den nordvestlig mur af bygningen (03) (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Indgangen til bygningen (03) på sydvestsiden (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Detaljer fra indgangspartiet (03) (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Nordøst-hjørnet af den østlige bygning (03) (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Rester af fundamentet for beboelsesbarakken 'T-huset' (05).
(Foto: Jørgen Lumbye 09/2013)

Afsnit af betonvejene i stillingen (10). (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Ukendt anlæg (09) beliggende mellem observationsbunkeren og Würzburg-Riese radaren. (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)

Foto taget i sommeren 1945 viser Würzburg Riese radaren. (MCH 0047)

Foto taget i sommeren 1945. Til højre lige bag ved de 'legende ungersvende' er observationsbunkeren (01) med observationsspalten yderst til højre og bag persongruppen ses beboelsesbarakken 'T-huset' (05).

FuMO 15 (Ver 2) på Bulbjerg. (Michaël Svejgaards (SES) samling)

FuMO 15 (Ver 2) på Bulbjerg. (Han Herred Bogen 1998 s.120)

Den nordlige del af panserhindringer på sydvestskrænten (MuseumsCenter Hanstholm 1608)

Den sydlige del af panserhindringer på sydvestskrænten (MuseumsCenter Hanstholm 1607)

Attrap for Würzburg Riese radar midt på stillingens nordøstside (MuseumsCenter Hanstholm 1752)

Attrap for Würzburg Riese radar fotograferet inde fra stillingsområdet (MuseumsCenter Hanstholm 1606)

Fundamentet for Würzburg Riese attrap (08). (Fotos: Jørgen Lumbye 09/2013)

Maskingeværbesætning med MG 34 i feltmæssig skyttehul.
I baggrunden Skarreklit. (MCH 1239. Frihedsmuseet.)

Bulbjergknuden juli 1945. På toppen ses fire store master. (MCH 1598)

Diagrammet viser Pejlestation 2 "Buchholz" tilsluttet telefonnettet under 82. Fu.M.K. (MCH)
Som en hypotese for en fejl ved diagrammet skulle telefoncentralen MV Svinklöv muligvis og mere logisk have været indtegnet i fordelingen mellem Svinkløv og Bulbjerg.
Diagrammet viser telefonkommunikationsnettet, som Flugwache 19 Bulbjerg var tilsluttet.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye