Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Helligsø situationsplan     Overordnet indhold
 
096
097


114
126
98 Rummet under antennen.
100 Loftet i rummet under antennen.093
105
110
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye