Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Indhold Hjardemål     Forsiden

23.04

Skydebane ved Hjardemål-stillingen

I Thisted Amt, Amtsvejinspektør, pansergravssager, pk 1991-524 foreligger disse notater.
Beskrivelserne tolker jeg som den skydebane, der har været brugt til skydetræning for mandskabet i Hjardemål-stillingerne.

Anlæggene beskrives sådan:

Paabegyndt muret Hus uden Tag
;
Længde 11,10 m - Bredde 8,10 m.
Højde af Ydermur 2,70 m - 21/2 St.
Højde af Skillerum 1,60 m - 2 St.
Betongulv ca. 10 cm.
Betonfundament ca. 0,40 m tykt: 2,10x2,10 m. Højde over Jord 1,00 m.
2 Skydehuller beklædt med Tørv: 4x5 m. Højde 1,70 m.
Løbegrave ved Skydehul: 6,00 m x 0,70 m. Højde 1,70 m.
Udgravning for Skydeskiver: 2,70 m x 1,25 m. Højde 2,00 m.
Beklædning 11/4” Brædder - Rammer 4 Stk. 4x4”.
3 Udgravninger i forskellig størrelse.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye