Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hanstholm-Hamborg oversigt Radar- og radiostationer   Overordnet indhold
27.13.00 Varslingsradar "Schwerer Flugmeldezug Hansted"Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Noterede meldinger:
21/07/1940 Kl. 15:15 Melding fra "Freia", at i vestlig retning i en afstand af 50 km nedkaster flere fjendtlige fly bomber eller miner.
Det har drejet sig om bombarderingen af tankskibet "Nordmark".
31/07/1940 Hauptflugwache Hanstholm meddeler: 5-6 søfartøjer retning 320-340 grader, afstand 18 km, Kurs 100 grader. Hauptflugwache opfanger skibene til kl. 01:10.
06/08/1940 Hauptflugwache Hanstholm melder: 4 fly opfattet; da ingen egne fly er anmeldt, er det sandsynligvis fjendtlige fly.
21/11/1940 Kl. 00:15 Alarm. Das Gerät der Luftwaffe meldet: Et ukendt fartøj i sydvestlig retning nærmer sig kysten med en hastighed af 30 km i timen.
Da fartøjet formentlig vil kunne ses kl. 01:10 blev en L.G. Fäscher (lysgranat vifte) affyret. 4 (skud) lysgranater 17 cm.
Derefter fjernede fartøjet sig efter observation af Luftwaffengerät. Kl. 01:30 Alarm afblæst.
   
  Under opbygning!!
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Freya radar opstillet ved Hanstholm Fyr fra april 1940 og et par måneder frem. (0273 JL)

Freya radareren blev i løbet af sommeren 1940 flyttet først til Hamborg og senere til Hjertebjerg Høj.
Den ses her opstillet i dette område under sløring opbygget som et skur.

(Foto udlånt af Carsten Petersen)

Støbning af fundament (61) efteråret 1940.
(MuseumsCenter Hanstholm 4089)

Østgavlen af barak (62) fotograferet med en dansk soldat ved døren.
(MuseumsCenter Hanstholm 3996)


Den store barak (62) til venstre. Bygningen med den hvide gavl og to vinduer er reg. nr. 63.(MuseumsCenter Hanstholm 3995)

Barak (62). Fotoet er fra efteråret 1940. På det tidspunkt var der på barakken en vinkelbygning, som senere blev fjernet.
(MuseumsCenter Hanstholm 4088)
På fotoet til højre - fotograferet mod vest i 1945 - ses i venstre side toiletbygning midt i mandskabsbarak (62) og i baggrunden de civile huse Hamborgvej 22 og 30. (MCH 0315)

Tegning til den på ovenstående fotos viste barak (62) (Landsarkivet i Viborg, B2-6428)


Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye