Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hanstholm-Hamborg oversigt Radar- og radiostationer   Overordnet indhold
27.13.00 Varslingsradar "Schwerer Flugmeldezug Hansted"

Dens allerførste opstilling af en varslingsradar under Luftwaffe i april til juni 1940 var ved Hanstholm Fyr (se nedenstående foto).
Clemens Brunsgaard skriver i 'Krigsdagbog' (s. 24)
2. maj 1940: "Ved Fyret holder en pejlestation, indrettet i en stor Bil. Den pejler uafbrudt de tyske Flyvere, der er i Luften, og den skal kunne række helt op til Narvik. Den samme Station generer for Resten daglig vor Modtagning af Pressetelegrammer paa Redaktionen."
Kort tid efter blev den flyttet til en plads i Hamborg. I løbet af efteråret 1940 blev der indrettet en mere permanent stilling med baraklejr i Hamborg, og sidst på året blev radaren opstillet på områdets højeste punkt Hjertebjerg Høj. På en kortskitse dateret 18. november 1941 er Freya-Ger. vist på denne position.
I marinens krigsdagbog optræder forskellige benævnelser for Freya-radaren: "Freia", "Hauptflugwache Hanstholm", "Hauptflugwache der Luftwaffe", "Gerät der Luftwaffe", "Schwerer Flugmeldezug Hansted" eller blot "Schwerer Flugmeldezug".
Freya-radaren skulle primært melde til luftmeldecentralen i Aalborg. Derfor var flyvarslingerne til Hanstholm oftest afgivet fra Aalborg Lufthavn, eller derfra via Luftwaffes Søflyveplads i Thisted.
Iflg. Hoffmann: Ln - Die Geschichte ... s. 68 er det før 16. april 1940 noteret, at 'Ved Hansted i Vigsø Bugt og i Skagen bliver snart opstillet Freya-Geräte, som modtager deres indsatsbefalinger fra den lokale 6./Lg.-Nachr.-Rgt. 8, og melder over telefonnettet umiddelbart til Kompanieflugmeldezentrale i Aalborg.' Om Skagen-radaren blev der givet ordre om opstilling den 16. april 1940, og den var klar 27. april 1940, hvilket formentlig har været tilsvarende i Hanstholm.
Carsten Pedersen anfører i sin bog ‘Luftkrig ….’ Bind I side 83, at "Omkring den 20. april 1940 blev der opstillet et radarapparat af typen Freya ved Vigsø", og at denne station var med i de første forsøg med tyske natjagere.
21. juli 1940 er første gang i Marinens Krigsdagbog noteret en melding fra "Freia".
18. december 1940 er der overdragelsesforhandlinger vedr. "Baracken, Peilstelle Hamborg", og barak-byggeriet her (reg. nr. 61, 62 og 63), som er vist på nedenstående fotos, er påbegyndt umiddelbart derefter.
24. august 1941 meddeler Kommando Marineartillerieabteilung 118 i et brev til K.i.A. dän. Westküste vedrørende opstilling af Dete-Geräten:
I Hansted Garnison er opstillet følgende Luftwaffe-anlæg: Et Dete-Gerät (Freya) og et Würzburg-Gerät.
Begge anlæg er understillet Schwerer Flugmeldezug Hansted. Denne deling er understillet et Flugmelde-Kompanie med sæde i Esbjerg. Den stedlige delingsfører, Leutnant Lilie, meddeler (i forudgående skrivelse), at hans kompagni i Esbjerg alle de af ham rejste spørgsmål og går videre med dem til Kommandant im Abschnitt.
28. august 1941 meddeler II Abteilung Schwere Flugmelde Luftgau-Nachrichten-Regiment 11 som svar på en fjernskrivermeddelelse fra afsnitskommandanten for den danske vestkyst (K.i.A. dän. Westküste) af 24-07-41 vedr. afdelingens indsatte apparater ved Danmarks vestkyst:
Et stort og et mellemstort apparat ved Hanstholm. (Der nævnes tilsvarende apparater opstillet ved Søndervig og Blåvandshuk.)
18. november 1941 foreligger en skitse over opstillede Sperr.- und Flakwaffen, der viser Freya-raderen opstillet på Hjertebjerg Høj.
24. december 1941 foreligger fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste til Flugkommando Westerland en skitse, der viser Freya-raderen opstillet på Hjertebjerg Høj.
11. marts 1942 indberetter Kommando Marineartillerieabteilung 118 til Flugabwehrkommando Dänemark og til efterretning for K.i.A. og Dienststelle Freya vedrørende sikkerhedsforanstaltninger (for Luftwaffes radaranlæg i Hanstholm) i tilfælde af en landgangsoperation, at der til beskyttelse er ca. 60 soldater med gevær til rådighed, og at der til destruktion ved hvert af Freya- og Würzburg apparaterne er 1 Pioniersprengbüchse 24 til rådighed.
29. marts 1942 foreligger en indberetning af de i område Standortes Hansted indsatte og for marinen egnede Funkmessgeräte.
Heri anføres Luftwaffes Flugmeldegerät (Freya-Gerät) indsat april 1940 og Flugmeldegerät (Würzburg-Gerät - Würzburg-A) indsat juli 1941.
29. maj 1942 FAK Dk. til Marbef. at Flakkommandøren ved den snarligt tilgående 7,5 cm (Beute-)Flak-Abt. (Luftwaffe) efter overtagelse af sine tjenesteopgaver er ansvarlig som Untergruppenkommandeur for FuMG-Stellung Hansted. Indtil dette tidspunkt er det Mar-Flak-Ugr.Kdr. Hansted (Marinen).
16. juni 1942 får Freya (Luftwaffe) og sandsynligvis også Würzburg radaren nyt feltpostnummer fra FP nr. 19218 Z til FP nr. 31120 L.
Freya radaren og Würzburg A radaren er trukket ud igen før 7. august 1942, da der i et notat på denne dato er anført: "I Hanstedområdet har Luftwaffe for tiden ingen radaranlæg."

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Noterede meldinger:
21/07/1940 Kl. 15:15 Melding fra "Freia", at i vestlig retning i en afstand af 50 km nedkaster flere fjendtlige fly bomber eller miner.
Det har drejet sig om bombarderingen af tankskibet "Nordmark".
31/07/1940 Hauptflugwache Hanstholm meddeler: 5-6 søfartøjer retning 320-340 grader, afstand 18 km, Kurs 100 grader. Hauptflugwache opfanger skibene til kl. 01:10.
06/08/1940 Hauptflugwache Hanstholm melder: 4 fly opfattet; da ingen egne fly er anmeldt, er det sandsynligvis fjendtlige fly.
21/11/1940 Kl. 00:15 Alarm. Das Gerät der Luftwaffe meldet: Et ukendt fartøj i sydvestlig retning nærmer sig kysten med en hastighed af 30 km i timen.
Da fartøjet formentlig vil kunne ses kl. 01:10 blev en L.G. Fäscher (lysgranat vifte) affyret. 4 (skud) lysgranater 17 cm.
Derefter fjernede fartøjet sig efter observation af Luftwaffengerät. Kl. 01:30 Alarm afblæst.
   
  Under opbygning!!
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Freya radar opstillet ved Hanstholm Fyr fra april 1940 og et par måneder frem. (0273 JL)

Freya radareren blev i løbet af sommeren 1940 flyttet først til Hamborg og senere til Hjertebjerg Høj.
Den ses her opstillet i dette område under sløring opbygget som et skur.

(Foto udlånt af Carsten Petersen)

Støbning af fundament (61) efteråret 1940.
(MuseumsCenter Hanstholm 4089)

Østgavlen af barak (62) fotograferet med en dansk soldat ved døren.
(MuseumsCenter Hanstholm 3996)


Den store barak (62) til venstre. Bygningen med den hvide gavl og to vinduer er reg. nr. 63.(MuseumsCenter Hanstholm 3995)

Barak (62). Fotoet er fra efteråret 1940. På det tidspunkt var der på barakken en vinkelbygning, som senere blev fjernet.
(MuseumsCenter Hanstholm 4088)
På fotoet til højre - fotograferet mod vest i 1945 - ses i venstre side toiletbygning, midt i mandskabsbarak (62), og i baggrunden de civile huse Hamborgvej 22 og 30. (MCH 0315)

Tegning til den på ovenstående fotos viste barak (62) (Landsarkivet i Viborg, B2-6428)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye