Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Anlæg og hændelser i Hanstholm Vildtreservat     Overordnet indhold
27.10.80-98 Småanlæg i nordøstlige del af Hanstholm Vildtreservat
Reg nr: Noter til reg:
27.10.80 Løbegravsystem orienteret omkring nord-syd. Registreret som et øvelsesanlæg.
27.10.81 Lille bygningsfundament.
27.10.82 Løbegravsystem med skyttestillinger beliggende på NØ-siden af en lav klit på hver side af en hovedvej fra broen ved Hanstedmølle Huse gennem reservatet. Registreret som et øvelsesanlæg til at standse en fremrykning ad vejen mod syd.
27.10.83 Grøft på 40-45 m længde overskærer/blokerer vej beliggende på hver side af en hovedvej fra broen ved Hanstedmølle Huse gennem reservatet. Registreret som et øvelsesanlæg udformet som en pansergrav til at standse en fremrykning langs vejen.
27.10.84 Løbegravsystem beliggende tæt ved vej. Registreret som et øvelsesanlæg.
27.10.85 Muligvis standplads for barak med en dobbel-skyttestilling anlagt på en lille klittop ved siden af.
Kan være opstillet og anlagt som sikring af overgangen ved Pallesbro.
27.10.86 Er sandsynligvis opstillet efter krigen iflg. Klitplantør Aksel Rasmussens notater for at hindre civil adgang til Reservatet.
27.10.87-88-89 Muligvis standpladser for barakker. Registreret efter luftfoto. Der er ikke synlige spor i terrænet i dag.
27.10.90 Cirkulært jordanlæg. Lige SV for er der indikationer efter en standplads for barak.
27.10.91 Et antal skyttestillinger ved klitkammen. Skudretningen er SV.
27.10.92 Muligvis standplads for barak. Registreret efter luftfoto.
27.10.93 Huller beliggende i hedeterræn på nordsiden af en lav klitrække. Registreret som et øvelsesanlæg.
27.10.94 Løbegravsystem beliggende i klitkanten på en lav klits nordside. Hovedskydretningen er nord. Registreret som et øvelsesanlæg.
27.10.95 Beskrivelse: Cirkelrundt anlæg sammenbygget med et rektangulært anlæg lige nord for. Ikke fundet. Registreret efter luftfoto.
Muligvis del af Lyskaster "Cäsar".
27.10.96 Betonfundament sandsynligvis fundament for et hus/barak indgravet i nordkanten af en høj klit. Sandsynligvis standplads for barak ifbm. første opstilling af Lyskaster "Cäsar", luftmålslyskaster for "Batteri Hanstholm I".
27.10.97-98 Bygningsrester m.m. i lavning bag høj klittop. På denne position (98) var Lyskaster "Cäsar", luftmålslyskaster for "Batteri Hanstholm I", først opstillet.
Luftfoto 1954
Luftfoto 1964
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

En af løbegravene (reg. nr. 27.10.80)
(Foto: Ralf Hansen 03/2009)

En af løbegravene (reg. nr. 27.10.80)
(Foto: Ralf Hansen 03/2009)

En af løbegravene (reg. nr. 27.10.80)
(Foto: Ralf Hansen 03/2009)

En af løbegravene (reg. nr. 27.10.80)
(Foto: Ralf Hansen 03/2009)

Et stykke af løbegravene og en skyttestilling (reg. nr. 27.10.82)
(Foto: Ralf Hansen 03/2009)


Et stykke af løbegravene (reg. nr. 27.10.82)
(Foto: Ralf Hansen 03/2009)

Et stykke af løbegravene (reg. nr. 27.10.82)
(Foto: Ralf Hansen 03/2009)

Et stykke af løbegravene (reg. nr. 27.10.82)
(Foto: Ralf Hansen 03/2009)

Luftfoto skrå af løbegrave og skytestillinger (reg. nr. 27.10.82) taget mod SV.
(Foto: Michaël Svejgaard (SES). JLscan0114)

Østlige del af grøft/"pansergrav" (reg. nr. 27.10.83) vandfyldt.
(Foto: Ralf Hansen 03/2009)


Vestlige del af grøft/"pansergrav" (reg. nr. 27.10.83).
(Foto: Ralf Hansen 03/2009)


Dobbel-skyttestilling (reg. nr. 27.10.85).
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Pallesbro med resterne af bomanlæg (reg. nr. 27.10.86)
.
(Foto: Ralf Hansen 03/2009)

Cirkulær anlæg/grøft (reg. nr. 27.10.90).
(Foto: Ralf Hansen 03/2009)

Cirkulær anlæg/grøft (reg. nr. 27.10.90).
(Foto: Ralf Hansen 03/2009)

Et af hullerne (reg. nr. 27.10.93).
(Foto: Ralf Hansen 03/2009)

Et af hullerne (reg. nr. 27.10.93).
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008 )

Løbegrav (reg. nr. 27.10.94).
(Foto: Ralf Hansen 03/2009)

Løbegrav (reg. nr. 27.10.94).
(Foto: Ralf Hansen 03/2009)

Betonplade. Sandsynligvis fundament for barak (reg. nr. 27.10. 96).
(Foto: Ralf Hansen 03/2009)

Kig ud over betonplade (reg. nr. 27.10. 96).
(Foto: Ralf Hansen 03/2009)

Bygningsrester (reg. nr. 27.10.98) i lavning fotograferet fra klittop.
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008 )

Bygningsrester (reg. nr. 27.10.98)
(Foto: Ralf Hansen 03/2009)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye