Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Skinstillinger
    Overordnet indhold
Beliggende ved nuværende P-plads på Kystvejen v/39,4 km mærket.
Overvejende registreret efter luftfoto.
Ingen tydelige spor i 2006. Området er tilsandet og bevokset med hjelme. Dog anes forskelligheder i bevoksningen, som kan markere anlæggene.
Ca. medio 90'erne registrerede jeg tydelige cirkulære anlæg på de anførte positioner.
Luftfoto 1945:
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye