Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:     Forside  Overordnet indhold
Oversigt over områdenumre.

Omr.nr.
Lokalitet
Tyske enheder
19.01
Svinkløv Camping, Svinkløvvej 543
Svinkløv Øst, P1 observations- og pejlestation
19.02
Svinkløv Camping, Svinkløvvej 544
Svinkløv Vest,  Infanteri-støttepunkt
20.01
Grønnestrand
WN/Modstandsrede - Küwa/Kystvagten
20.02
Klimstrand
WN/Modstandsrede - Küwa/Kystvagten
20.03
Thorupstrand
WN/Modstandsrede - Küwa/Kystvagten
21.01
Vust
Infanteri-støttepunkt Vust
21.02

Artilleri-støttepunkt Bulbjerg (20. H.K.B. 180)
21.03
Bulbjerg, Bulbjergvej
P2 observations- og pejlestation samt Fluwa 19
22.01
Lildstrand
WN/Modstandsrede - Küwa/Kystvagten
22.02
Hjardemål Klit (Madsbøl Rende)
WN/Modstandsrede - Küwa/Kystvagten
22.03.01
Vigsø Bugt
P3 observations- og pejlestation
22.03.02
Vigsø Bugt
WN/Modstandsrede Vigsø Bugt
22.04
Hvidkær, Klitvejen 25, Hjardemål
Radiopejlestation “Ural”
22.05 Østerild, Hovsørvej - Lønnerupvej 15
Fluwa 18 - Relaisstelle Grønbjerg - Østerild
23.01
Hjardemål, adgang ved Hjardemålvej 115
Radiopejlestation “Harbitch”
23.02
Hjardemål, marken øst for Hjardemålvej 100 Y-pejlere
23.03
Hjardemål - Brunbakke, Hjardemålvej, Kaase
Wassermann M II radar
25.01
Vigsø, Redningsvejen, Vigsø Sti
10,5 cm HKB Vigsø, 1. H.K.B.180
25.02
Vigsø, Hesseldal Bjerg
Lyskaster 9 150 cm 8./M.Fla.A. 814
25.03
Vigsø, Redningsvejen
Freya Radar
25.04
Vigsø, Vigsø Sti
Skinanlæg for HKB Vigsø 1. H.K.B. 180
26.01
Uglshøj, Hanstholmvej 70
Lyskaster 6 150 cm 8./M.Fla.A. 814
26.02
Sårup, Sårupvej 62
Lyskaster 4 150 cm 8./M.Fla.A. 814
27.01.00
Febbersted - Heskær
Skinanlæg 38 cm, P9 observations- og pejlestation
27.01.20
Febbersted, Hamborgvej 137 (privat grund!)
Lyskaster 8 (8./M.Fl.A. 814)
27.01.60
Febbersted, øst for Hamborgvej 137
Skinanlæg 3. Flak
27.02
Febbersted, Bavn
10,5 cm Luftværnsbatteri 3. Flak (3./M.Fl.A. 814)
27.03
Hamborg, Pugdal
3,7 cm Luftværnsbatteri 6. Flak 3./6./M.Fl.A. 814
27.04
Hanstholm, Strængils Bakker - Gårddal - Roshage
38 cm Marinekystbatteri (2./M.A.A. 118) "Hanstholm II"
27.05
Hanstholm, Roshagevej 3-5
ARKO (områdekommandant)
27.05
Hanstholm, Nørbyvej
Infanterikommando - Infanteri-kampafsnit - Center
27.06
Hanstholm, Fyrbakken - Helshage
10,5 cm Luftværnsbatteri 2. Flak (2./M.Fl.A. 814)
27.06
Hanstholm Fyr
P5 observations- og pejlestation
27.07
Hanstholm, Brunbjerg
10,5 cm Luftværnsbatteri 4. Flak (4./M.Fl.A. 814)
27.08
Hanstholm, Tvedhøj
3,7 cm Luftværnsbatteri 6. Flak (disp./6./M.Fl.A. 814)
27.09
Hanstholm, Tvedhøj 'Nord'
UGRUKO Flakkommando (1./M.Fl.A. 814)
27.10
Fruebakker - Palleshove
17 cm Marinekystbatteri (1./M.A.A. 118) "Hanstholm I"
27.11
Klitterne (Düne) 1,5-4,0 km SV for Fyret
10,5 cm Luftværnsbatteri 5. Flak (5./M.Fl.A. 814)
27.12.10
Gammeltorp, Fyrvej 59
Infanterienhed/-lejr
27.12.30
Nytorp, syd for Fyrvej 40
Skinanlæg for 10,5 cm Luftværnsbatteri 4. Flak
27.12.40
Trælshøj, Ræhr
Observationspost - Infanteri
27.13
Hjertebjerg, Hamborgvej 26, Hanstholm
Mammut radar
27.14
Ræhr By, Skolebakken 4-6
Anlæg NV for skolen - Vejrtrop på Ræhr skole
27.14.01
Nytorp og Ræhr Evakueringslejre
27.15
Ræhr Mark
Lille stilling med barak
27.16.01
Ræhr, Hedegårdsvej (nord for nr. 10)
Bygning for Jagdschloss radar
27.16.10
Ræhr, Hedegårde
Lyskaster 11 (8./M.Fl.A. 814)
28.01.00
Risbakke v/Kystvejen 38,7 km mærket
Observationspost (Pejlestation P10)
28.01.10
Risbakke v/Kystvejen 38,7 km mærket
Skinanlæg for Batteri Hanstholm I 17 cm
28.02
Kobbelsbakke v/Kystvejen
Blinkfyr
28.03
Risbjerge
Lyskaster ?
28.04
Hanstholm Vildtreservat
Radiopejlestationer under Peildorf Klitmøller
28.05.00
Vilsbøl Klitplantage -
     adgang ad vej over for Klitmøllervej 65
Radiopejlestation N
28.05.10
Vilsbøl Klitplantage
Radiopejlestation S
28.06
Tørvekær
Radiopejlestation
28.06
Kvadderkær
Vejrtrop
28.07
Isbjerg
Radarstilling for M. Flak A. 814
28.08
Ørgård
Lyskaster 6 (8./M.Fl.A. 814)
28.09
Agerholm
Radiopejlestation “Elster”
29.01
Klitmøller, Stranden vest for Krovej
WN/Modstandsrede og Radar/radiostation
29.02
Klitmøller, Krovej
Radiopejlestation “Kreuzotter”
29.03
Klitmøller Havn
WN/Modstandsrede
29.04
Klitmøller Havn, Ørhage
P6 observations- og pejlestation
29.05
Klitmøller, Trøjborgvej
10,5 cm HKB Klitmøller, 2./180
29.06
Klitmøller, adgang overfor Skaksvej
Lyskaster 3 (8./M.Fl.A. 814)
30.01
Vangså
WN/Modstandsrede
30.02
Tvorup Plantage, Bøgsted Rende
WN/Modstandsrede
30.03
Kronens Hede - Vandet Klitplantage
Luftwaffe-stillingerne “Tanne” og “Tamariske”
31.01
Vorupør Fiskerihavn
WN/Modstandsrede
31.02
Sdr. Vorupør
Wassermann S radarstation
31.03
Vorupør
WN/Modstandsrede
32.02.41-54
Stenbjerg
WN/Modstandsrede
32.02.61-66
Stenbjerg
P7 observations- og pejlestation og  WR Marineradar
32.04
Hundborg, Gåsebjerg
Fernfunkfeuer Bernhard 10 Hundborg
33.01
Lyngby, Ørndal, Astavej (privat!)
10,5 cm HKB Lyngby, 3. 180
33.02
Lyngby
Infanteri Støttepunkt Lyngby, KüWa Grønbakke
Infanteri Støttepunkt Lyngby, Küwa Grønbakke
34.01
Lodbjerg Fyr
P8 observations- og pejlestation
34.02
Todbøl/Lodbjerg Strand
WN/Modstandsrede
35.00
Agger By
Infanteri Støttepunkt
37.01
Agger Tange
12,7 cm Marinekystbatteri (3./M.A.A. 118) “Agger”
37.02
Agger Tange
Marineradar
37.03
Agger Tange, Svaneholm
Inf. Støttepunkt
38.01
Hurup, Ashøj
Kleiner Brummer og WN/Modstandsrede
38.02
Kobberø
Anlæggelse af stilling for Batteri “Agger” 1944-45
Kun påbegyndt - Alt slettet.
38.03
Kobberø
Anlæggelse af en luftværnsstilling i 1940-41
Aldrig monteret med våben - Alt slettet.
38.04
Helligsø
Regelbau L 480. Wassermann S ikke opstillet.
38.05
Lyngs
2 barakker á 100 mand
41.01
Thisted, Vegendalvej/Fårtoftvej
Marineartilleriarsenal (Maza)
41.02
Thisted, Vegendalvej/Fårtoftvej Grenzpolizeikommisariat (G), Thisted
Fest. Pi. Abschnittsgruppe, Thisted
Marineintendanturdienststellenen, Thisted
41.03
Thisted, Fårtoftvej 111
Ammunitionsbunker
41.04
Thisted, Torp, Simons Bakke 42
Barakker, garager og badeanstalt (fjernet)
41.05
Thisted, Tilsted
Landejendomme inddraget til lejre (fjernet)
41.06
Thisted Dragsbæklejren, Simons Bakke 39
Seefliegerhorst Thisted
41.07
Thisted, Fårtoft, Fårtoftvej 220
Skin-flyveplads
41.08
Thisted, Eshøj, Mallevej
Pejlestation (fjernet)
42.01
Øster Vandet, Elmholmvej/Klitmøllervej 30
Depot og omladeplads for ammunition til 38 cm batteriet
56.00
Bovbjerg Fyr
Marineradar
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Lokaliteter uden for Thy og Vester Han Herred

Aarhus N, Vestereng, Vesterengvej
Ammunitionsbunkere

Bornholm, Dueodde, Skrokkegårdsvejen 6
Byggeplads for marinekystbatteri

Norge, Kristiansand, Mövik
38 cm Marinekystbatteri "Vara"
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye