Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Thisted     Forsiden
41.05 Lejre m.v., Tilsted
Referance:
Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945.
REGISTRERING THISTED AMT 2.
Beskrivelse af Omraader uden for HANSTHOLM.
Udført i 1945 af Hærens Bygningstjeneste 3. Bygningsdistrikt.
Udfærdiget i Decbr. 1945 paa Grundlag af optisk Distancemaaling. Poul Boe, Landinspektør.

Lb.Nr. 27

Landejendom:

Stuehus

165 m2

forfaldentLænger

475 m2Udhus

70 m2


Lb.Nr. 28

Landejendom:

Stuehus

183 m2

i ret god StandLænger mod NV og NØ

468 m2Længe mod SØ

180 m2

i god Stand

Nybygning.


Arealet anvendt til Minefelt.
En Del Pigtraad og Løbegrave.
a

Kampstilling af Beton
X

Lille Barak

?

?

Fjernet/nedrevet på registreringstidspunktet.
Ikke anført i bemærkninerne.

Y

Lille Barak

?

?

Z

Barak

?

?

Ikke anført i bemærkningerne

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

H

Lystejendom: Sommerhus af Træ

70 m2

Alle i god stand


Tysk opførte bygninger og anlæg:


A

Trægarage

208 m2

B

Lille Beboelsesbarak af Træ

60 m2

C

Toilet af Træ

40 m2

D

muret Staldbygning

427 m2

E

Lille Beboelsesbarak af Træ

96 m2

F

Træbarak til Beboelse

735 m2

G

Træbarak til Beboelse

530 m2

I

Træskur

20 m2

J

Muret Beboelsesbarak

183 m2

K

Toilet af Træ

40 m2

f

Bunker af Beton


 


Branddam af Beton


 


En Del Løbegrave, Minefelter og Pigtraad


 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

 

Landbrugsareal: Arealet anvendt til Lejr.
Tysk opførte Bygninger:A

Muret Hestestald

430 m2

i god Stand

B

Trægarage

480 m2

c

Kampstilling af Betond

Kampstilling af Betone

Kampstilling af Beton
En Del Løbegrave og Pigtraad.Lejrens barakker er alle fjernet/nedrevet på registreringstidspunktet.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye


Tysk opførte Bygninger:

Barakker og små murstensbygninger

?

?

Alle fjernet/nedrevet på registreringstidspunktet.

b

Kampstilling af Beton
e
Kampstilling af BetonEn Del Løbegrave og Pigtraad.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye