Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Ubestemte anlæg     Overordnet indhold
27.06.78 Betonanlæg på arealet neden for Hanstholm Fyr

Anlæggets funktion er ikke fastslået.
En hypotese er tilgået 'hanstholmregistreringen.dk' om, at det er en mur til dækning for en mobil kanon (PAK, FK el. lign.) opstillet midt bagved til flankerende skydning langs stranden mod nord og syd.
Murvingernes forskellige vinkel kan indikere, at den nordlige vinge skal give mulighed for at bestryge ydersiden af den sydvestlige molearm.

Lokalisering. Luftfoto 1954.

Luftfoto 1961 zoomet ind på bygningen.

Luftfoto 1961.

Tegning efter luftfoto 1961.

(MCH 4859)

Betonmuren beliggende på stranden foran Pak-garage reg.nr. 27.06.53. (MCH 1082)

På dette foto ses 'trapperne' gennem sløringsnettet. (MCH 0020)

Luftfoto (skråfoto) af muren. Lige på den anden side af vejen ses Pak-garage reg.nr. 27.06.53.

Som ovenfor zoomet.

Bagsiden af muren. I baggrunden ses det nu nedrevede "Det Gule Hus". (Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye