Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Kampafsnit     Overordnet indhold
27.06.78 Pansermur ifbm. Pakgarage R504 27.06.53

Pansermuren har været dækning for den mobile kanon (PAK, FK el. lign.), som havde garage i bunkeren - Pakgarage R504 - lige bagved.
Murvingernes forskellige vinkler indikerer, at den nordlige vinge skal give dækning til at bestryge ydersiden af den sydvestlige molearm, mens den sydlige vinge dækker ved beskydning af strandområdet.
Muren er nu fjernet.

Lokalisering. Luftfoto 1954.

Luftfoto 1961 zoomet ind på bygningen.

Luftfoto 1961.

Tegning efter luftfoto 1961.

(MCH 4859)

Betonmuren beliggende på stranden foran Pak-garage reg.nr. 27.06.53. (MCH 1082)

På dette foto ses 'trapperne' gennem sløringsnettet. (MCH 0020)

Luftfoto (skråfoto) af muren. Lige på den anden side af vejen ses Pak-garage reg.nr. 27.06.53.

Som ovenfor zoomet.

Bagsiden af muren. I baggrunden ses det nu nedrevede "Det Gule Hus". (Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye