Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Vidneberetninger     Forsiden
Interwiev af Friederich Schmitt 14. juni 2002  v/Jens Andersen
Friederich Schmitt, 80 år på interview-dagen. Født i Fulda.
Meldte sig frivilligt til marinen i 1940 for at undgå RAD.
Indkaldt til Emden, derefter til Assen i Holland, hvorefter udannet som marineartillerist ved 30,5 cm batteri på Helgoland (kanoner fra slagskib “Derffling”). Var fuldt uddannet, da han kom til Hanstholm, men måtte omskoles til 38 cm kanoner.
Da de kom fra Helgoland, købte de en masse cigaretter, fordi de var afgiftsfri, og de havde fået at vide, at cigaretter var en god handelsvare I Danmark.

Friederich Schmitt fortæller, at kanonen (2. kanon) kun blev affyret én gang, mens han var der. Da han kom, var bunkeren færdig, mens kanonen ikke var det - røret manglede stadig at blive monteret, og der stod kraner. Bl.a. måtte man støbe ekstra betonvej, før røret kom.

En dag pr. måned kunne de tage til Thisted. Hvis man kom for sent hjem, var den faste straf seks dages arrest. Friederich Schmitt er én gang kommet i arresten - den nye bygning [hovedvagten].  Indtil den blev bygget sad fangerne i rummet bag “U.v.D.” [rum 8] - der kunne kun sidde én mand.
Friederich Schmitt sad dog kun tre dage, da der kom en officer og sagde, at de skulle bruge ham til at spille fodbold: “innen sind Sie uninteressant – draussen können Sie etwas leisten”.

Mandskabet gik i tjenestetiden til spisning i forplejningsbygningen (‘Block’). 1. og 2. kolonne forskudt, så der hele tiden var et vist antal folk indsatsklar ved kanonerne.
Soldaterne skiftedes om morgenen og om aftenen til i forplejningsbygningen at hente kaffe og andet – om aftenen brød og pølse – til de andre på stuen.
Friederich Schmitt husker ikke, at der var en scene i forplejningsbygningen.

Ved indkørslen fra syd var en bom (“Schlagbaum”), hvor folk skulle vise “Ausweis”. Her kunne fiskerne komme igennem til deres både. Ved bommen var der en kiosk, et bræddeskur, som blev drevet af en dansker. I kiosken købte Friederich Schmitt flødeskum.

I 1941/42 [juni 1942] fik batteriet franske [norske] byttekanoner.
Friederich Schmitt og en del af besætningen blev uddannet til at bruge dem, men prøvede ikke at skyde med dem.
Kanonerne havde ikke fast stillinger, men kunne køres hvorhen, der var behov for det. De skulle betjenes af en del af besætningen i tilfælde af en landgang.

Batterichefen, Korv. Kapt., var “ein feiner Mensch”: “Er war wie ein Vater für uns”. Han truede som straf med at sende folk til Rusland, hvis de trådte ved siden af overfor danskerne. Friederich Schmitt kender kun ét eksempel på, at det skete: en soldat havde gjort en dansk pige gravid.

Friederich Schmitt var en enkelt gang i København i forbindelse med en fodboldturnering.
Fodboldmandskabet var sammensat af folk fra hele batteriet - “alle Türme”.
De var indkvarteret på Kastellet (“Zitadelle”). Det var på Kongens fødselsdag, så de fik gratis servering.

Når der var ‘Heimatsurlaub’ tog man med toget fra Thisted til Ålborg. Derfra gik et orlovstog, som der også var soldater fra Norge med.

På sin første orlov fra Hanstholm medbragte Friederich Schmitt 360 æg købt i Thisted.
Desuden købte de silkestrømper med søm (“Linksstrümpfen”). De var egentlig lavet  i Tyskland, men der var mangel på dem i Tyskland. På banegården i Hamburg kunne de bytte dem væk for cigaretter. ‘Glædespigerne’ (“Freudesmädschen”) dukkede op på banegården i Hamburg for at få strømper, når der var tog fra Ålborg.

I 1943 blev mange (har talt 20-30) af de yngre folk kommanderet væk til stormartilleriet. Først kom de til Tyskland, hvor de blev samlet i Bergen. Derefter kom Friederich Schmitt atter til Danmark, idet omskolingen fandt sted ved et Ersatz-Batterie ved Stug. Ers.u.Ausb.Abt. 400 [ankommet til DK i løbet af juni 1943]. Han var indkvarteret i den danske kaserne.
Friederich Schmitt blev uddannet til ’K-rad melder’ og lærte at køre motorcykel på en fransk motorcykel, Gnome-Rhone.

I hæren var maden dårlig (i marinen og i Luftwaffe meget bedre). En bekendt fra Fulda, som var i infanteriet i Hanstholm fortalte, at de smed en del af deres mad væk.

I Aalborg var der en restaurant “Zur Mutti”, hvor man kunne få al den mad, man ville for 1 kr. - drikkevarerne var derudover - soldaternes løn var på 25 kr./md. Dér kom Friederich Schmitt ofte.
Der stod altid 10-12-13 mand i kø udenfor – de måtte vente med at komme ind, til de andre gik ud.

Efter formodentlig otte ugers uddannelse blev de sendt videre til Tours, hvor de blev fordelt på brigader. Friederich Schmitt blev tildelt Stug. Brigade 322. Derefter kom de til en Truppenübungsplatz i Tyskland. - Lemberg??.

I sommeren/efteråret 1944 blev Friederich Schmitt overført til Stug. Ers.u.Ausb.Abt. 500 i Posen. Her havde han “Einsatzurlaub” jul/nytår 1944/45.
Taget til fange i Posen [omringet 27.1.45]. Kom i russisk fangelejr i Reval. Løsladt “Peter & Paul”-dag 1948.
I 1949 ansat i toldvæsenet.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Oplysninger under rundgang i bunker.

Var under krigen aldrig i ammunitionsrum, men arbejdede i ammunitionsgangen med at føre ammunition frem til kanonen.
Vognene dér var håndskubbede. Der var altid 3 mand (“zur Drit”) ved vognene.
Nicherne i gangens ydersider var til mandskabet, som kunne søge beskyttelse heri ved alarm.
Han var heller aldrig i kanontårnet.

Som nu var der ingen døre ind til de enkelte WC’er.

Det var “schön” at bo i bunkeren. Temperaturen var ”da angenehm”.

Friederich Schmitt havde sin køje i ‘Stube 5’ rum nummer 13 (museets nummer) - øverste køje inderst til højre.
Køjerne var gode, man “konnte gut schlafen” - i Rusland havde han måttet sove på brædder.

U.v.D (Unteroffizier von Dienst) holdt til i rum nr. 8. Han holdt kontrol med alle, som gik ud og ind af bunkeren. Her havde han også en alarmknap, som blev brugt ved alarmer.

Den øverstkommanderende i kanonbunker II havde været Stabsfeldw. Lotto - i kanonbunker III Feldw. Dretz. Der var ingen officerer i bunkeren.
Stabsfeldw. Lotto havde eget rum. Hans ‘Vertreter’ Uffz. Brandes delte rum med en anden underofficer.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Fotos af Friedrich Schmitt 1941-43.(MCH 0258) (MCH 0239)(MCH 0256) (MCH 0259) (MCH 0262)


(MCH 0263) (MCH 0254)
Befalingsmænd nævnt i interwievet.


 Stabsfeldw. Lotto, Ober Lt. Zahn, Uffz. Brandes.
Julen 1942. (MCH 0269)


Stabsfeldw. Lotto og Feldw. Bretz. (MCH 0251)
Stabsfeldwebel Lotto. (MCH 0253)