Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
 Vidneberetninger     Forsiden
Notater efter interview med Heinrich Kadits den 30. maj 1996
Heinrich Kadits var 171/2 år, da han indrulleredes i Marine-Einsats-Truppen.
16/10/1944 blev han stationeret i Neustrelitz i Pommeren.
23/12/1944 blev han udstationeret i Hansted til en 3 måneders infanteri-uddannelse med vagttjeneste. Derudover fik han et kursus i radarbetjening.
Ultimo marts 1945 kommanderet til en radarstilling på Femern som radar-mand, hvor han yderligere gennemførte Funkmess Laufbahn 4E.

I Hansted var hans enhed - af størrelse som et kompagni (60-120 mand) - indkvarteret i 5-6 mandskabsbunkere.
Selv var han indkvarteret i en bunker type 502 reg.nr. 27.05.25, som er beliggende på nordsiden af Klitvænget ud for Roshagevej. Bunkeren rummede 2 x 10 mand.

Forplejningen til mandskabet i bunkeren blev afhentet i centralforplejningen (nu varmeværket) af dertil udkommanderet mandskab.

Vagttjenesten kunne være ved Hanstholm Hallen, hvor officererne morede sig med damer, der bragtes hertil. De unge soldater havde opfattelsen af, at der var en form for bordeldrift i Hallen.

Der var en sportsplads, som lå ved Hanstholm Kro – på området ved nuværende Hanstholm skole.

En benzinbunker lå syd for det nuværende Hanstholm Centret.

Der var tandlæge i et hus, som lå på nuværende Bytorvet.

Heinrich Kadits husker en forsyningsbunker, hvor der var sukkerlager. Den var skønsmæssig 30 x 40 meter. Her opbevaredes bl.a. sukker i 40 kg papirsække. De var ikke anbragt forskriftsmæssigt på træpaller, men direkte på gulvet. Derfor blev de fugtige, og når man løftede dem op, dryssede sukker ud over det hele, også ned i soldatens støvler. Samtidig afsløredes det, at mus havde lavet reder i sækkene, og når man flyttede dem, peb det fra små lyserøde museunger overalt.

Heinrich Kadits beskrev, hvorledes det var at færdes i fæstningsområdet i mørke.
Soldaterne førte ikke lys.
Rundt om i terrænet fandtes markeringspæle. Ud fra dem vidste man, at der var f.eks. var 6 skridt lige ud, 4 til højre, 8 til venstre, 2 ligeud – og så var man ved bunkerindgangen.
Men eftersom klitterrænet flød i ét, og bunkeren var dækket med sløringsnet (hønsetråd med marehalm), skete det ofte, at soldaten havnede i sløringsnettet over bunkeren.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye