Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Vidneberetninger     Overordnet indhold
Thorkny John Nielsen: "BESÆTTELSEN, som jeg oplevede den". Herning Museum/Klosterlund Museum 2000. Side 62-76.
Tømrer i Hanstholm oktober 1943 til jul 1943.
Knud Madsen Nielsen: "Verdenskrigen i Lyngby". Sparekassen Thys Forlag 1991. Side 41-78.
Barn i Lyngby i perioden 1940-45.
"VÆRNEMAGER OG SPION". EN DANSK INGENIØRS OPLEVELSER. Nordiske Landes Bogforlag 1945.
Optrykt i BSTH bladet
Pastor Mehr: "Livet paa Hanstholm".
Præst i Ræhr, Hansted og Vigsø sogne 1935-1956.
Optrykt i BSTH bladet nr. 71 - April 2013.
http://bsth.dk/uf/90000_99999/99764/cab969be54260d63576cdb147ad86817.pdf
 
 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye