Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: WN Lildstrand      Forsiden
Kriegstagebuch des Kommandanten im Abschnitt dänische Westküste
30.1.1943
Kl. ?? 00 Vorpostenboote 1102 og 1109 er strandet ved Lildstrand.
K.i.A. sender slæbebåden “Björn” til undsætning.
Kl. 15:00 Krigsalarmtilstand for 2./M.A.A. 118, da flere af egne enheder er ved ulykkesstedet Lildstrand.
Fra kl. 19:00 nedtonet krigsalarmtilstand.
31.1.1943
Vorpostenboote 1102 og 1109 ligger på et stenrev med 500m imellem omkring 1sm fra stranden.
Vorpostenboot 1102 har 4 m vand til styrbord og 4,5 m til bagbord og ligger med agterenden mod stranden. I forskibet er 2 lukafer oversvømmet.
Vorpostenboot 1109 har 4 m vand ved stævnen og 4,5 m ved agterenden. Skibet ligger parallelt med stranden, og der er slået læk under kedelen.
Besætningen blev, med undtagelse af 6 soldater, reddet med hjælp fra dansk redningsbåd støttet af Arko Hansted.
Mistede: 4 underoffcerer og 2 menige fra Vorpostenboot 1109 druknet.
1.2.1943
Vorpostenboot 1109 er kommet fri og bliver bugseret væk.

Kriegstagebuch des Kommandanten im Abschnitt Nordjütland
30.1.1943
2 tyske Vorpostenboote støder på grund ved Bulbjerg og kommer i havsnød.
Kl. 17:45 sejler den danske slæbebåd "Tyr" med lods og tysk signalgast fra Hirtshals til ulykkesstedet.
1.2.1943
Kl. 11:00-16:30 Flakboot "403" Hirtshals på søgning efter de 5 savnede soldater fra de tyske Vorpostenboote.
2.2.1943
Kl. 04:30 ankom slæbebåden "Holland" og Vorpostenboot “1110" til Frederikshavn med den bjærgede Vorpostenboot “1109”.

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1943
juni 1944
Ukendt Marinefartøj (tysk) grundstødt og forlist d. 30.1.43 ved Jyllands Vestkyst; 6 Omkomne.
Strandingsforretning ved Lild Strand d. 1.2.43. Strandingsindberetning dat. 4.2.43.
Kl. 10:00 grundstødte et tysk Marinefartøj under en frisk SØ.-lig Kuling og Regntykning paa Bragerne.
Besætningen - med Undtagelse af 11 Mand - blev d. 1.2.43 reddet i Land af Redningsvæsenet.
I Løbet af Natten forsøgte de tilbageværende 11 Mand paa Grund af tiltagende Kuling at redde sig i Land i Fartøjets Baad, hvorved 6 Mand omkom.
Fartøjet er senere Kommet flot ved egen Hjælp.
Anm.: Der er intet oplyst om Aarsagen til Grundstødningen.

Kriegstagebuch des Marinebefehlshaber Dänemark 1. 1.-31.3.1943
VII. Bjærgningen af Vorpostenboote 1102 og 1109 ved Lildstrand.
Den 30.1.43 løber forpostbådene 1102 og 1109 på grund på Bragerne-Sand ved Lildstrand (Nordjylland).
Adm. Dän. sender den danske slæbebåd "Tyr" fra Hirtshals og den danske slæbebåd "Björn" fra Esbjerg til assistance.
"Tyr" ankommer til ulykkesstedet den 30/1 kl. 24:00, "Björn" 31/1 efter opklaring i vejret.
I Lildstrand bliver der oprettet en signalstation.
Den danske motor-redningsbåd Lildstrand redder den 31/1 75 mand, den 1.2 yderligere 5 mand af Vorpostenboot-besætningerne.
Til bjærgningsoperationen bliver den danske fiskerbåd fra Lildstrand indsat. Slæbebåden "Holland" får slæbt forpostbåd 1109 fri, og "Björn" udfører som pumpedamper et værdifuldt arbejde og er med i bjærgningsarbejdet af Vorpostenboot 1102.
På grund af vejret sejler både "Tyr" og "Björn" til Hirtshals.
"Björn" sejler fra Hirtshals for at fortsætte bjærgningsarbejdet.
13.2 kl. 06:00 ses "Björn" for sidste gang med lettet anker sejle fra Lildstrand med kurs mod nord.
14.2 driver vragstykker i land ved Lökken. Det formodes, at "Björn" er sunket efter at være ramt af en mine, da de på land inddrevne vragdele helt sikkert er fra “Björn”, og desuden er der af strandvagter den 13.2 omkring kl. 07:00 blevet hørt en stærk detonation i retning af “Björn"'s sandsynlige position. Desuden vidner brud på de ilanddrevne vragdele om en mineeksplosion.

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1943
juni 1944
M/S “Bjørn” af Esbjerg, 83 Reg. T. Br. Bygget 1923 af Staal.
Paa Bjergningsarbejde i Skagerrak.
Forlist d. 13.2.43 i Skagerrak: 7 Omkomne.
Søforhør i København d.12/3 43. Forlisanmeldelse dat. København d.20/5 43.
Kl. ca. 5 lettede “Bjørn” under en stormende vestlig Kuling fra en Ankerplads ud for Thorup Strand. Kl. ca. 10:30 drev en Redningsflaade fra Skibet ind paa Stranden ca. 2 Sm. Ø. for Grønhøj. Da der senere er ilanddrevet forskelligt, stærkt beskadiget Vraggods fra “Bjørn”, maa det antages, at Skibet er forlist med Mand og Mus.
Anm. 1. De omkomne er: Skibsfører Chr. Jespersen, Maskinmester Rasmus Hansen. Maskinassistent Richard Møller Pedersen. Dykker Knud Harald Knudsen Krogh samt Matroserne Rudolf Jensen. Kaj Børge Holm og Christian Marinus Knopper, alle af Esbjerg.
Anm. 2. Ministeriet maa antage, at Forliset skyldes Krigsaarsager.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye