Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Kystvagten og luftmeldetjenesten   Forside
22.05 Fluwa 18 Østerild (luftmeldepost)

De fire høje april 2019. (Foto Jørgen Lumbye)
Diagrammet viser telefonkommunikationsnettet, som Flugwache 18 Østerild var tilsluttet.

Falsbjerg Forsamlingshus, 1938 (Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, billednr. 13716).

Et vidne har berettet sin erindring således:
"Falsbjerg Forsamlingshus (JL: ved Østerild Kro), som var nyopført, blev straks den (9.) 10. april overtaget af tyskerne, som indlogerede en masse (ca. 200) soldater.
Der var under hele krigen mange soldater og køretøjer og en masse trafik.
Forsamlingshuset var meget nedslidt, da tyskerne forlod det.
Transformatorstationen ved Firehøje (SØ for Falsbjerg Forsamlingshus), som netop var blevet indviet den 9. (10.) april 1940, og området (endelig) fik elektricitet, blev den 9. (10.) april 1940 indtaget af tyskerne, som opstillede barakker og havde vagthold ved trfst. under hele krigen."


(Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, billednr. 13648).
Til Stockholmarkivet er indberettet følgende:

Thisted, 13/3-45: Österild: Hertil ventes 300 Georgiere.
Thisted, 18/3-45: Österild: 1 Komp. Georgiere, ca. 300 Md. Gode, kraftige Folk
Thisted, 13/4-45: Österild. Stadig Georgiere, men nu mærkværdigvis baade POA og YBB. Paa Skolen et Mærke ”Einheit Weicker”, som tidligere – før YBB-erne laa i Vedsted ved Aabybro.
Thisted, 4/4-45: Österild stadig 300 Georgiere.


Til Stockholmarkivet er indberettet følgende:

Thisted, 29/2-44. Østrild, ca. 15 km NØ.f. Thisted.
Her findes en Entstörungstrupp samt Fp.Nr. 36660
Thisted, 21/3-44: I Østerild findes Entstörungstrupp ”Richard”.

Entstörungstrupp'en har med base i Østerild stået for vedligeholdelse og reparation af telefonnettet i området.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye