Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold emneopdelt
    Forside
Alarmeringsplaner
Alarmeringsplanerne giver samtidig en oversigt over enhederne i Område Hansted.

14/11/1942.
Fra Artilleriekommandeur Hansted
Til
1. Heer.Küst.Artl. Rgt. Dänemark, (5)
Küstenwachabteilung I, Thisted, (10)
Küstenwachabteilung II, Hjerting, (3)
Hafenkommandant Thyborøn, (3)
M.N.O. Hansted, (3)
1. Batteri M.A.A. 118, (2)
2. Batteri M.A.A. 118, (2)
3. Batteri M.A.A. 118, (2)
Stabsbatteri M.A.A. 118, (2)
11. Komp. J.R. 931, (1)
2. Flugmeldekompanie VI./11. Aalborg, (3)
VI./Luftgau-Nachrichten Rgt. 11., Aarhus, (1)
til orientering:
Bef.d.dt.Trupen in Dänemark, (1)
Merinebefehlshaber Dänemark, (1)
416. Inf. Div., Silkeborg, (1)
Kommandant im Abschnitte den. Westküste, (1)
Infanterie-Regiment 931, (2)
Heer.Küst.Artl. Rgt. Dänemark, (1)
M.Flak.A. 814, (1)

Vedrørende: Alarmeringsplan for det taktiske område Hansted.
Forudgået: Arko Hansted B.Nr. G 3015 af 2.9.1942, G 4192 z.d.A. GVc.

I bilaget fremsendes den ændrede alarmeringsplan for det taktiske område Hansted. Der anmodes om, at destruere den i bl.a. den forudgåede skrivelse udsendte plan og instruere enhederne, enhedernes personel såvel som samtlige telefonposter i den nye alarmeringsplan.

Alarmering i det taktiske område Hansted.

I. Gruppe:
Adjudant M.A.A. 118
U.v.D. Stabsbatteri/M.A.A. 118 (vagthavende underofficer)
1. Batteri M.A.A. 118
2. Batteri M.A.A. 118
Hafenkommandant Thyborøn

II. Gruppe:
Fernschreibstelle Hansted
H.K.B. Vigsø
H.K.B. Klitmøller
Standortvermittlung Hansted
Funksendezentrale

III. Gruppe:
Kraftfahrzug Hansted
Küwa Stenbjerg
Küwa Lildstrand
Bulbjerg (Peilstation I)
Sygehus Hansted
Festungspionierabschnittsgr. Hansted
Maza Hansted

Samlet indberetning:
Ugruko
K.i.A. dän. West
Marbef. Dän.
416.J.D. Silkeborg

Alarmeringen gennemføres i de 3 hosstående gruppesammenhænge.
Den skal derefter videregives
fra: til:
Hafenkommandant Thyborøn Batteri Agger
H.K.B. Thyborøn
Fluwa Bovbjerg (V)
Küwa Vrist
Küwa Bovbjerg
Küwa Fjaltring
Küwa Lyngvig
Batteri Agger Küwa Agger
Fluwa Agger
Fernschreibstelle Hansted M.N.O. Hansted og
M.S.S. Hansted
H.K.B. Vigsø Fluwa (M) Vigsø
H.K.B. Klitmøller Küwa Klitmøller
Standortvermittlung Hansted Heeresvermittlung Thisted
11. Kompagni J.R.931
Granatwerferzug
Panzerjägerzug
Funksendezentrale L.V.Klitmøller
Küwa Stenbjerg H.K.B. Lyngby
Flak Vorupør
Küwa Grønbakke
Küwa Lodbjerg
Küwa Vangsaa
Küwa Vorupør
Fluwa 17 Stenbjerg
Fluwa Bovbjerg Fluwa Harboøre (Fluwa VI)
Küwa Lyngvig Küwa Thorsminde
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
08/02/1943.
Fra Artilleriekommandeur Hansted
Til
1. Heer.Küst.Artl. Rgt. Dänemark, (5)
Küstenwachabteilung I, Thisted, (8)
Küstenwachabteilung II, Hjerting, (3)
Hafenkommandant Thyborøn, (3)
M.Flak.A. 814, (3)
M.N.O. Hansted, (3)
1. Batteri M.A.A. 118, (2)
2. Batteri M.A.A. 118, (2)
3. Batteri M.A.A. 118, (2)
Stabsbatteri M.A.A. 118, (2)
2.L.N. Flugsicherungs-Peilkompanie, (3)
III. Fest.J.R. 712, (7)
Absch.Kdr. Jütland-Mitte Arbeitsstab (J), (2)
2. Flugmeldekompanie VI./11. Aalborg, (3)
VI./Luftgau-Nachrichten Rgt. 11., Aarhus, (1)
Schw. Flugmeldezug (Gerät Mammut)
til orientering:
Bef.d.deutsch.Truppen in Dänemark, (1)
Admiral Dänemark, (1)
416. Inf. Div., Silkeborg, (1)
Kommandant im Abschnitte den. Westküste, (1)
Fest.J.R. 712, (2)
Heer.Küst.Artl. Rgt. 180, (1)

Vedrørende: Alarmeringsplan for det taktiske område Hansted.
Forudgået: Arko Hansted B.Nr. G 4192 af 24.11.1942 og G 5891/5962 z.d.A. GIc.

Som et resultat af ændrede betegnelser, nedlæggelse og sammenlægning af forskellige enheder indenfor det taktiske Område Hansted træder den tidligere fremsendte alarmeringsplan ud af kraft. Der anmodes om, at destruere de tidligere udgaver og som følge deraf ved alarmering straks at gennemføre vedlagte alarmeringsplan, ligesom at sikre den nødvendige instruktion af formidlings- og kommunikationspersonellet ved de underlagte enheder.
I øvrigt fastholdes de i tidligere skrivelser trufne retningslinier vedr. gennemførelse og videregivelse af et givent alarmeringsniveau.

Alarmering i det taktiske område Hansted.

I. Gruppe:
1. Batteri M.A.A. 118
2. Batteri M.A.A. 118
Hafenkommandant Thyborøn
1./H.K.B. Rgt. 180, Vigsø
2./H.K.B. Rgt. 180, Klitmøller
Ugruko Hansted

II. Gruppe:
Adjudant M.A.A. 118
U.v.D. Stabsbatteri/M.A.A. 118 (vagthavende underofficer)
Fernschreibstelle Hansted
Verwaltung M.A.A. 118
III. Fest.J.R. 712
Funksendezentrale
Mar. Wettertrupp Raer

III. Gruppe:
Festungspionierabschnittsgr. Hansted
Kraftfahrzug Hansted
Mammut Gerät
Küwa Stenbjerg
Küwa Lildstrand
Sygehus Hansted
Maza Hansted
Garnisonsarresten
Samlet indberetning:
(muligvis gennem officer)
K.i.A. dän. West
Adm. Dän.
416.J.D. Silkeborg
Fest.J.R. 712

Alarmeringen gennemføres i de 3 hosstående gruppesammenhænge.
Den skal derefter videregives
fra: til:
Ugruko Hansted alle taktisk understillede Flak-enheder
Hafenkommandant Thyborøn Batteri Agger
4./H.K.A. Rgt. 180
Fluwa Bovbjerg (V)
Küwa Vrist
Küwa Bovbjerg
Küwa Fjaltring
Küwa Lyngvig
Lama Gerät
Batteri Agger Küwa Agger
Fluwa Agger
Fernschreibstelle Hansted M.N.O. Hansted og
M.S.S. Hansted
Gerät West
1./H.K.B. Rgt. 180, Vigsø Fluwa (M) Vigsø
2./H.K.B. Rgt. 180, Klitmøller Küwa Klitmøller
III. Fest.J.R. 712 9./Fest J.R.712
10./Fest J.R.712
11./Fest J.R.712
12./Fest J.R.712
Granatwerfer-zug
Panzerjägerzug
Arbeitsstab (J), Hansted
Funksendezentrale L.V.Klitmøller
L.V.Klitmøller 2. LN. Flugsicherungs-Peilkompanie
Küwa Stenbjerg 3./H.K.B. Rgt. 180, Lyngby
Küwa Grønbakke
Küwa Lodbjerg
Küwa Vorupør
Ldsch.Zg.Vorupør og Flakzug Vorupør
Fluwa 17 Stenbjerg
Fluwa Bovbjerg Fluwa Harboøre (Fluwa VI)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye