Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:       Forsiden

Notater i Marinens Krigsdagbog vedr. hændelser i Hanstholm

Dato:

Endelig org.:

Hændelse:

17/09/40

Hanstholm I

Kl. 16.40: Fra vest drivende spærreballon skudt ned af Batterie Hanstholm med 40 skud M.G./C30.

03/11/40

Hanstholm I

Kl. 14.15 beskudt en drivende spærreballon ude over havet i vestlig retning uden at ramme. 4 skud 2cm (Flak).

06/12/40

7. Flak

2 stk. 2 cm Flak 30 indsat fra Nordsøområdet til beskyttelse af byggepladsen i Hansted (Baustelle in Hansted).

12/01/41

5. Flak

7,5 cm Flak-batteri (4  kanoner 7,5cm Vickers-Armstrong) og betjeningsmandskab ankommet.
Det drejer sig om et Flakbatteri med 4 stk. 7,5cm krigsbytte-kanoner af typen Vickers-Armstrong, som er opstillet til beskyttelse af byggepladsen for det tunge batteri "Hanstedt".
JL: Indgår først i 4./M.A.A. 118 fra den 25. februar 1941.

21/01/41

Hanstholm I

Batterie Hanstholm.
Luftwaffes Hauptflugwache melder luftfare for Hansted. Alarm for 2 cm og M.G. 34.

24/01/41

Flak

Emne: Forberedte mål for flakbatteri Hansted og Agger.

01/02/41

Baun

På arealet og andre arealer var der fra den 1.2.41 opstillet følgende:
1 beboelsesbarak
1 lytterpost
1 lyskasterstilling [150 cm]
1 kommandostilling
1 dobbelt mast
4 enkelte master
udlagt et kabel

15/02/41

M.A.A. 118

Gennem O.K.M. bliver sammenlægningen af besætningerne i det under bygning værende tunge batteri Hansted med tilhørende 7,5cm Flakbatteri og sømålsbatterierne Hanstholm og Thyborøn til én afdeling (M.A.A. 118) godkendt i overensstemmelse med ansøgningen. Samtidig bliver efter forslag fra Station N tjenestestedet for Kommandanten i Afsnit Westdänemark med stab forlagt til Thisted, samtidig med at denne får betroet tjenestebeføjelserne som Kommandør for M.A.A. 118.

17/02/41

Status

Den 17.2 bliver til Flak-beskyttelse af Hansted bragt i stilling:
2 stk. 2cm Flak 30, 2 stk. lyskastere G 150,
1 maskinvogn Still, 1 maskinvogn Horch,
2 stk. lytteapparater, 1 stk. lyskaster G 60.

25/02/41

M.A.A. 118

Efter forslag fra Station N har O.K.M. befalet dannelsen af M.A.A. 118.
Det kommer som en afdelingsstab til at bestå af 1/-Batterie Hansted, 2/-Batterie Hanstholm, 3/-Batterie Agger, 4/-Flakbatterie Hansted.
(Beordret til at varetage opgaverne som kommandant er Afsnitskommandant Westdänemark.)
Sædet for Afsnitskommandanten bliver forlagt fra Esbjerg til Hansted.

28/02/41

Flak

Flakbatterie Hansted (4./M.A.A. 118) klar til indsats med lyskasterdeling (60 cm)og en deling let Flak (4 stk. 2cm Flak 30).  2 andre let Flak 30 endnu ikke ankommet.

31/03/41

Status

Nødtørftig opstilling af 4 - 7,5cm, 6 - 2cm, 2 - 150cm og 2 - 60cm lyskastere undtagen kloakering.

01/04/41

Flak

Matr.nr. 6u.
For jordstykket, hvorpå der er opstillet en Hochstand, blev der fastsat en leje med tilbagevirkende kraft fra 1.4.41 på 40 kr. pr. år.

06/04/41

Flak

Lyskaster "Gustav" ikke klar.

23/04/41

Hanstholm I

Lyskaster "Cäsar" opstillet og kampklar. Ny lyskaster.

19/06/41

Tungt Flak
Gl. 7,5 cm

Udbygningen af Flakbatteriet med Flandern-indhegninger er næsten færdig.
Splitter-beskyttelse ved ildleder og kanoner bliver forstærket ved påfyldning af mere jord.
En forøgelse af trævæggen ved ildlederen sker ikke, da det vil virke begrænsende, når der skal skydes mod sømål.
I løbet af de nærmeste dage påbegyndes arbejdet med at anlægge maskingeværreder og arbejdet i Aussenstellungen (stillingerne uden for selve batteriet).

27/06/41

7. Flak

2cm Flak opstillet og klar til indsats ved Batterie Hanstholm II.

10/08/41

2. Flak

Stat. Nord PII 2645/41 v. 10-08-41.
I overensstemmelse med Nord A II 2589/41 Gkdos. Af 03-08-41 (kun til Marbef. Dk.) bliver der i september tildelt Hansted et 10,5 cm Flak-Batterie.
Underofficerer og specialister tages så vidt muligt efterfølgende (efterhånden som de kan frigøres) af egne rækker.
Betjeningsmandskabet tages på opfording fra KiA af tilstedeværende rekrutter fra 2. A.d.N.

30/08/41

Hanstholm I

Ang.: Flytning af Lyskaster "Anton".
Pga. den befalede nybygning af Signalstation Hanstholm og efter at der er befalet ny-opstilling af et tungt Flakbatteri i nærheden af Hanstholm Fyr, er en flytning af Lyskaster "Anton" nødvendig. Den bliver flyttet til en plads sydvest for Hanstholm Fyr.

27/09/41

Status

M.A.A. 118 1232/41 v. 27.9.1941.
Bevæbning:
Hanstholm I:  4 x 17 cm, 2 x 2 cm, 3 x lyskaster.
Hanstholm II:  4 x 38 cm.
Agger: 4 x 12 cm danske, 2 x 2 cm, 3 x lyskaster.
Flakbatterie Hansted: 4 x 7,5 cm Vickers, 4 x 3,7 cm, 6 x 2 cm, 4 x lyskaster.

07/10/41

Hanstholm II

Lageplan 1:20.000 der schwere Batterie Hansted med tilhørende Flak.

11/10/41

6. Flak

4 stk. 3,7cm S.K. C/30 i Einh. Lafette C/34 skudklar opstillet som Truppenluftschutz ved Batterie Hanstholm II   (2).

03/11/41

6. Flak

4 stk. 3,7cm kanoner Flakbatterie Hansted skudklar.

04/11/41

6. Flak

Betjeningsmandskab og ammunition for den lette 3,7cm  S.K. Flak-deling  Hanstholm II er ankommet til Hanstholm. 
4 stk. 3,7cm  S.K. C/30 fuldstændig klar til indsats.

05/11/41

6. Flak

(Batterie Hanstholm II:)
3,7cm S.K. (Bettungen) indskudt i Hansted.
Kanoner og standpladser krigsbrugelige.
JL: Batteribenævnelsen ikke nævnt.

11/11/41

Hanstholm I

Lette Flakvåben og lyskastere overgivet fra Hanstholm I til Flakbatteri Hansted.
Hændelsen er slettet igen med følgende notat:
udstreget efter (tel.) samråd med Korv.Kpt. Steckelberg 20/11/41.
JL: Formentlig 2 stk. 2cm Flak og lyskasterne "Anton", "Bruno", "Cäsar".

25/11/41

Hanstholm II

Kort - Vedr.: Bebyggelsesgrænse for Batteri Hanstholm II.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Dato:

Endelig org.:

Hændelse:

13/01/42

Flak

Nye lyskaster "Karl" (150 cm), "Ludwig" (150 cm), "Hans" (60 cm), "Ida" (60 cm).
Max. rækkevidde for 150 cm lyskaster: 6000 m, 60 cm: 3000 m.
Max. Rækkevidde for 7,5 cm Vickers 8000 m.

13/02/42

Flak

4. Batterie (Flakbatterie Hansted):
Lytteapparatet for lyskaster "Dora" ikke klar.

15/02/42

1/118:

4 x 17 cm, 2 x 2 cm Flak 30, 6 x MG 34, 2 x 110 cm lyskaster (Anton og Bruno), 1 x 90 cm lyskaster dansk (Cäsar).

15/02/42

2/118:

4 x 38 cm, 8 x C 13 MG.

15/02/42

4/118:

4 x 7,5 cm, 4 x 3,7 cm, 4 x 2 cm Flak 30, 2 x 2 cm Flak 38, 2 x 150 cm lyskaster (Dora og Emil), 2 x 60 cm. lyskaster (Fritz og Gustav).
JL: Opgørelsen viser samme våben som 27-09-41.

28/02/42

2. Flak

Flakbatterie 4 x 10,5cm: Planlægnings- og opmålingsarbejder.

28/02/42

Flak Lyskastere

Lysgruppen:  Ved Dora, Ludvig, Karl, Anton og Ida er opmålingerne afsluttet. Udgravning for bygning ved Dora er færdig. Jernbinding af vægge og dæk ved Dora, Ludvig, Anton og Ida.

17/03/42

Batteri Agger
Hanstholm I
Hanstholm II


1) Ved Befh.d.dt.Tr. er der blevet anmodet om et antal 7,5 cm kanoner med ammunition, som er tænkt indsat i nærkamp i tilfælde af landsætninger, og som skal betjenes af det tilstedeværende mandskab i marine-batterierne, således:
2 kanoner i hver af følgende batterier: Flak- und Sperrbaterie Fanø og Femhøje, Batteri Agger, Hanstholm I og Frederikshavn og Flak- und Sperrbaterie Frederikshavn Nord og Frederikshavn Syd.
3 kanoner til batteri Skagen
6 kanoner til batteri Hanstholm II.
2) Der ansøges hos OKM om ti flammekastere til Batteri Hanstholm II.
3) Af OKM tildeles Batteri Hanstholm II desuden 2 - 7,5 cm polske erobrede kanoner. (Betjenes af batteribesætningen ved Hanstholm II).

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Dato:

Endelig org.:

Hændelse:

01/04/42

Status Flak

Flak:
4 stk. 7,5 cm
4 stk. 3,7 cm
8 stk. 2,0 cm
Lyskastere:
2 stk.   60 cm
1 stk.   90 cm
2 stk. 110 cm
2 stk. 150 cm

12/04/42

8,8 mm

3.  Flak Abt. 204
Et fly beskudt med  tungt og middeltungt Flak. Lyskastere opfangede ikke målet/holdt ikke målet fast, derfor afgaves advarselsild (Störungsfeuer) efter lydbestemmelse.
Amm. forbrug: 11 skud 8,8cm.
JL: Eneste hændelse i KTB, hvor der nævnes 8,8cm kanoner og 3. M.Flak Abt. 204 i Hanstholm.
204 var iflg. bl.a.  BFP opstillet i Esbjergområdet. 3. M.Flak Abt. 204 på Fanø.
09.07.92: En tysk gæst meddeler Museumsleder Hanne Mathiesen, at han som artillerist har skudt med 8,8cm Flak i Hanstholm i sommeren 1943.
10,5cm Flak stod i affutage til 8,8cm Flak!

24/04/42

6. Flak

4. Batterie (Flakbatterie Hansted), 3,7 cm Flakstilling (Hanstholm II):
G7 (3,7cm S.K. C/30) igen kampklar.
3,7 cm S.K. C/30-Rohr udskiftet.
Røret, som har været ubrugeligt pga. røreksplosion, er udskiftet.
Ikke klar siden 13.04.42.

30/04/42 Flak Lyskasterstillingerne Anton, Dora og Ida er færdiganlagt, Ludvig og Karl er under bygning.
30/04/42 Flak 4. Batterie (Flakbatterie Hansted), 1./M.A.A. 118 - 4./M.A.A. 118:
Forbiflyvning af en Hudson fra øst til vest ca. 30m over havet. JL: KTB 1242 skriver fejlagtigt: 30km
Lyskastere kunne ikke opfange målet, da flyet anfløj i ly af stejlkysten og først efter Wechselpunkt kunne "pilles ud".
Ingen stedfæstelse og ingen forvarsel.
Ødelæggelsesild afgivet som en byge af let Flak.
Amm. forbrug:
57 skud 3,7cm og
20 skud Fla-M.G.
Vurdering: Rekognoscering for/efter tyske skibe.
(3,7 cm Flak Stand(plads) 7, 8, 9, 10 og M.G. 34 lyskaster "Anton").
Kl. 03.42 indflyvning af en Hudson. Målet kunne først udpeges da det fløj bort igen, da det holdt sig fuldstændig beskyttet af stejlkysten med en flyvehøjde på 30 m. Det lette Flak bekæmpede fjenden ved Vernichtungsfeuer.
Lyskastere kunne ikke opfange målet. Målet fløj bort mod nordvest.
Amm. forbrug:
15 skud 3,7 cm G 7, 4 skud 3,7 cm G 8, 8 skud 3,7 cm G 9, 10 skud 3,7 cm G 10
20 skud M.G. 34 (Lyskaster "Anton") 1./M.A.A. 118.

30/04/42

7. Flak

4. Batterie (Flakbatterie Hansted):
2 lette Flak 2cm flyttet pga. den fjendtlig indflyvning den 30.04.
Nye stillinger:
a) ved signalstationen (G 12),
b) på stranden øst for det tunge batteri M.A.A. 118 (G 11).
1 stk. Mauser 2 cm Flak C 38 flyttet fra kanonstandplads 6 og opstillet som G 11 på en forhøjning i Rosdal (Højde 34, ca. 500 m øst for den danske redningsstation).
1 stk. 2cm Flak C30 er ny opstillet som G 12 ca. 200 m syd-sydvest for signalstationen helt ude ved kanten af skrænten.
Den af Marinebef. Dän. befalede nyopstilling af to 2cm Flak blev gennemført og meldt kampklare i de sene aftentimer.
Denne nyopstilling og omopstilling skyldtes erfaringer fra den sidste tids fjendtlige angreb og indflyvninger. Det har nemlig vist sig, at de engelske maskiner har udnyttet holmen ved at flyve meget lavt og meget tæt ved kysten, så både det tunge Flakbatteri og de lette våben ikke var i stand til at åbne ild.
JL: 1 stk. 2cm Flak C30 er ny opstillet som G 12; altså tilgået Hanstholm.
Ligeledes kan der i G 6 være opstillet en 2cm Ørlikon.
Derved er de to Flak, der er anført den 01-04-42, defineret.

Ny taktik for opstillingen af luftværnskanoner.
Den 30. april 1942 fik tyskerne en slem forskrækkelse.
Et engelsk fly, en Hudson, havde i mørke og i lav højde “sneget” sig ind mod Hanstholm og dukkede uden varsel op tæt på den stejle skrænt i højst 30 meters højde over havoverfladen.
Lyskasterne og luftværnskanonerne var opstillet sådan, at deres lyskegle og kugler pga. skrænten ikke kunne opfange og ramme flyet, så der var ikke andet for luftværnskanonerne at gøre, end at skyde “vildt” i retning af lyden. 77 skud blev afgivet.
Allerede dagen efter blev en af luftværnskanonerne flyttet til en  ny standplads nede på stranden ved Rosdal, og der blev opstillet en ny 2cm kanon helt ude på kanten af skrænten ved Helshage. Disse to nye standpladser benævnes 11 og 12. 

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Dato:

Endelig org.:

Hændelse:

02/05/42

Flak Lyskaster

4. Batterie (Flakbatterie Hansted): Lyskaster "Ida" (60cm) kampklar.
Nøjagtig opstillingssted: Nordlig for Holmen foran Hauptleitstand for 2. Batterie på klittop 42.

04/05/42

Hanstholm I
Batteri Agger

De fire 5 cm mortérer [Granatwerfer] er fordelt med en til batteri "Hanstholm I", "Agger", Flak- und Sperr. Fanø" og "Femhøje".

12/05/42

Flak

- brev til Marbef. m.m.fl.
7,5 cm Vickers trækkes tilbage, når 10,5 cm batteriet er kampklar.
Der sendes 3 kanoner til Maza Gotenhafen og 1 kanon + Kdo.Gerät til Maza den Haag.

12/05/42

Flak Lyskaster

4. Batterie (Flakbatterie Hansted):
Den 12.05.42 er den første lyskaster-omstilling gennemført.
Lyskaster "Dora" (150cm) flyttet fra tidligere stilling/har fået ny plads vest for Hanstholm Fyr ca. 340 m fra fyrtårnet på Holmens yderste rand. I stedet for lyskaster "Dora" er samtidig opstillet lyskaster "Hans" (60cm). Begge lyskastere er tilsluttet ringledningen og fuld lysklare.

17/05/42


Til Marbef.
På foranledning af 779 AII.
Forslag:
Det nye 10,5 cm batteri opstilles i den tidligere 7,5 cm-stilling.
Det nye 7,5 cm mobile Flak Vickers på følgende vekselstillinger:
1) Hovedstilling 200 øst for lyskaster Gustav (punkt 203 fod, Bavn, da
a) tilsluttet lyskasterbatteriet
b) virkning mod søen
c) over skudobjekt
d) kan i påkommende tilfælde være Flakschutz for HKB Vigsø
2) Alternative stillinger Nørtorp Gårde pkt. 121 og syd for Hanstholm Fyr pkt. 119 sydlig. Yderligere alternative stillinger alt efter en senere kampsituation.
Rekognoscer straks for feltmæssig opstilling af et mobilt 7,5 cm Flakbatteri Vickers og et 10,5 cm Marine Flakbatteri.
Det første bliver formentlig stillet til rådighed af Nord.
Det sidste, er vi underrettet om, bliver flyttet fra Frederikshavn til Hansted.

19/05/42


Fjernskrivermeddelelse fra MDKP 01146 den 19/5 kl. 10:50.
M.A.A. 118:
1) til Chef Marbef. Dän.
2) til KiA Dän. West.
3) til kommandøren for M.A.A. 118
Nord AII 2342/42 gKdos. v. 18/5 an OKM SKL QU AI:
OKW nr. 001424/42 gKdos. W F ST/OP v. 4/5 42 (nicht an OKM) ciffer 3) c) (2) lyder:
(2) Flakbeskyttelsen ved Støttepunkt Hansted med det værdifulde kystbatteri er ifht. til det nødvendige ikke tilstrækkeligt. Den bebudede udskiftning af 7,5 cm Flakbatteriet skal gennemføres hurtigt. Giv melding herom.
2) OKM har tidligere udtrykt den opfattelse, at Flakbeskyttelsen med kun ét tungt Flakbatteri og forstærket Truppenluftschutz ved Støttepunkt Hansted med et af de tungeste batterier samt et 17 cm batteri, er for ringe.
Forstærkning var gennem OKM afslået af materielgrunde, og udskiftning af 7,5 cm til 10,5 cm batteri blev overdraget. Udskiftningen sker pt.
3) Nord befaler som vigtigt: 
A) Som første prioritet: Foreløbig bliver 7,5 cm batteriet i Hansted og ny-besætning 10,5 cm batteri gennem personel fra 4. batteri ved den afgivne M. Flak A 811.
B) Senere styrkelse af 7,5 cm batteriet ved mindst ét 10,5 cm batteri. Endemålet er tre tunge Flakbatterier.
4) Der bedes om hurtig svar på fjernskriver.

21/05/42


Til Marbef.
Vorg.: Marbef. Dän. 384 v. 17.3.42.
Efter at der er ankommet to 7,5 cm Schweigegeschütze med ammunition, er uddannelsen i betjening af dem begyndt. 
Det er planen, at der i slutningen af næste uge skal gennemføres en skydeøvelse.
Der bedes om tilladelse til at anvende 20 skud til formålet.

23/05/42


Til MAA 118.
OKW har med West/op 1654/42 v. 18.5 varslet yderligere to af Luftwaffe's tunge  Flakbatterier til beskyttelse af Hanstholm II.
De tilgår inden udgangen af maj 1942.
Træf forberedelser til opstilling og indkvartering.

25/05/42

Luftwaffe

1284: 3. LR 828 gået i stilling med 5 delinger 2cm C38 ved Hanstholm II og er skudklar.

2489: 3. kompagni af det lette Res. Flak Abtl. 828 er skudklar med 15 stk. 2cm.  

Opstilling østlig for 4. batteri. Tyngdepunktet af de opstillede våben er ved FuMG  Luftwaffe.

25/05/42


FAK Dänemark har telegraferet med IA 274/42 v. 24.5.42:
1) Gennem LGK. XVII bliver gennemført:
Til beskyttelse af HKB 539 Vigsø og HKB 534 Klitmøller og batterierne Hanstholm I og II opstilles et batteri 2 cm (erobrede) Flak uden betjeningsmandskab.
2) Indsættelsen af disse kræfter bliver sandsynligvis kortvarig.
3) Betjeningsmandskab for kanonerne stilles af hæren og marine.
4) Pr. batteri opstiller Luftgau XVII en uddannelsesstab bestående af en officer og seks underofficerer.

26/05/42

Hanstholm I

Batterie (Hanstholm I):
Lyskaster "Anton" bliver flyttet/er flyttet/bliver forlagt til den nye stilling 780 m sydvestlig for lyskaster "Bruno".

26/05/42


- til FAK Dän.
Dort Ia 276 v. 24.5.42.
1) Ad ciffer 3: I stedet for to batterier 7,5 cm erobret Flak bliver der af Luftwaffe indsat tre 7,5 cm erobret Flak til beskyttelse af Hanstholm II.
2) Fordelingen af de 24 - 2,5 cm kanoner (betjeningen opstiller marinen henholdsvis hæren) bliver foreslået som følger:
A) 6 kanoner til Batteri Hanstholm II [rettet til: I], betjening ved marinen.
B) 3 kanoner i hver af HKB Hirtshals West og Ost - 2 kanoner i HKB Vigsø, Klitmøller, Lyngby, Thyborøn, Søndervig og Blåvand. Betjening ved hæren.
Er vi enige om dette?

- til KiA West.
Nord meddeler under Gkdos. 2417 AII v. 26.4 [sic!]:
På befaling fra Ob.d.L.F.St. bliver Støttepunkt Hansted gennem Lu.Bef. Mitte straks forstærket med en afdeling på 3 - 7,5 cm og et let Flakbatteri.

Tilføjelse fra Marbef. Dän. til Kdr. MAA 118:
1) Besætningen på det nuværende 7,5 cm Marine-Flakbatteri besætter 10,5 cm Flak- und Sperrbatterie Hansted, når det er opstillet.
2) 7,5 cm kanonerne i Marine-Flakbatteriet bliver derefter trukket tilbage.

Fjernskrivermeddelelse fra + MWNZ 04363 den 26/5 kl.18:15.
KiA Dän. Westk. gKdos. 
B.Nr. 2833/42 vom 22/5: 
Til Luftgau 17, Befh. der dänische Truppen i Danmark, Luftgau 11,
Til efterretning for Gr. Nord.
I henhold til: Lg Kdo. XI Ia op nr. 688/42 v. 9/4 42.
1) Til beskyttelse af hærens og marinens kystbatterier tilføres Lg. XI gennem Lg. XVII:
1 res. Flakafdeling (3-2-0) med 3 tunge batterier med udstyr og personel til beskyttelse af marinebatterierne I og II ved Hanstholm.
12 kanoner 2,5 cm kun udstyr med ammunition til beskyttelse af hærkystbatterierne 521 og 524 ved Hirtshals. Personel stilles af hæren.
12 kanoner 2,5 cm kun udstyr med ammunition til beskyttelse af marinebatterierne I og II, hærkystbatterierne 593 og 534, Personel stilles af hæren og marinen.
De sidste 6 lette kanoner anvises senere.
Uddannelseskommando med en styrke på 1 officer og 6 underofficerer til hver af de lette batterier stilles for et tidsrum på 4 uger af Lg. Kdo. XVII. 
Nord AII gKdos 2437/42.

27/05/42

2. Flak

Flak- und Speerbatterie Hansted - (Flakbatterie Hansted):
4 stk. 10,5cm Flak-kanoner opstillet.
Fire nye 10,5 cm kanoner Flak-batteri er opstillet.
Ammunition, lysgranater og kommandoapparat er bestilt (angefordert).
Delvis om-indkvartering af besætningen er/bliver gennemført, dog således, at 7,5 cm Flak forbliver skudklar.

27/05/42


FAK Abt. Ia meddeler ved Br. Brn. 413/42 v. 26.5:
1) Den lette Res. Flakabt. 828 får betegnelsen "Flakuntergruppe Thisted".
2) Den 7,5 cm (erobrede) Flak Abtlg., som tilføres af Luftgau XVII, bliver taktisk underlagt de i Hansted liggende Flakstyrker af marinen. Undergruppe Thisted og Hansted (den sidste når de har overtaget opgaven med den 7,5 cm (erobrede) Flak Abtlg.) underlægges indtil videre Flakuntergruppe Aalborg, Kdr. Oberstlt. Grauert.

29/05/42


Vedr. levering af Fs Ob.d.L. Fü.Stab Ia (Robinson) Nr. 7590/42 Op 2 v. 17.5.42:
Pga. transportsituationen er det ikke muligt at afsende den 
Res. Flakabt. 387 (som er tiltænkt som luftbeskyttelse af Marinekystbatteri Hanstholm) før den 1/6.

31/05/42

2. Flak

10,5cm Flak- und Speerbatterie Hansted nyopstillet med 4 kanoner indskudt af Maza Thisted. Forløb normalt. 400 skud luftmålsammunition og 400 skud sømåls-  eller landmålsammunition til rådighed. Batteriet er nødtørftigt skudklar mod luft- og sømål/for alle måltyper. Batteriet er nødtørftigt skudklar . 
Betjeningen bliver stillet til rådighed af en del af 7,5cm Flakbatterie Hansted (4./M.A.A. 118). 7,5cm batteriet er trods det fortsat skudklar.
Amm. forbrug: ??
JL: Der anføres ikke ammunitionsforbrug.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Dato:

Endelig org.:

Hændelse:

02/06/42

Flak

Nye Flakstillinger i Hansted.
Beskriver placeringen af 
15 stk. 2 cm Flak.
3., 4. og 5. Flak batterierne.
Ugruko.
Flytning af lyskaster Gustav fra Baun.

06/06/42

Hanstholm I

1. Batterie (Hanstholm I):
Den første 7,5 cm polske Beute-kanon M 97 indskudt med 14 skud.

08/06/42

Flak

4. Batterie  Flakbatterie Hansted  4./M.A.A. 118:
Lyskaster "Gustav" ikke klar pga. omstilling.
"Gustav" bliver flyttet til den for "Karl" forberedte stilling for at give plads til et tungt batteri Luftwaffen-Flak.
Lyskaster "Karl" er endnu ikke leveret.

08/06/42

Hanstholm I

1. Batterie (Hanstholm I):
De af Luftwaffe tildelte 6 stk. 2,5 cm engelske Beute-Flakvåben er ankommet.

09/06/42

Hanstholm I

Iht. OKM Skl Qu AIK 5360/42 v. 1.6. får Batteri Hanstholm I to polske 7,5 cm feltkanoner i hjullavet til forsvar mod fjendtlig landgang. Betjening ved personel fra Hantholm I.

11/06/42

Luftwaffe

Luftwaffe har opstillet en lyskaster og er ved at opføre en barak i området SØ for Hjertebjerg.

11/06/42

Luftwaffe

Luftwaffe har opstillet 3 kanonstillinger og er ved at opføre barakker i området SØ for Hjertebjerg.

16/06/42

6. Flak

4. Batterie (Flakbatterie Hansted):
3,7 cm kanon standplads G. 8 ikke kampklar, da våbenet skal hæves og bunkerdækket støbes ud.
Antagelig i ca. 8 dage.

17/06/42

Hanstholm I

Emne: Udbygning af kystforsvaret.
Til Marinebefehlshaber Dänemark.
De til M.A.A. 118 anviste 2 - 7,5 cm pol. feltkanoner er ankommet og opstillet og klar til indsats i Battei Hanstholm I. Den fæstningsmæssige opstilling følger snarest.

17/06/42

Luftwaffe

Luftwaffe har opstillet 2 kanonstillinger og et hegn til en lyttepost i området SØ for Hjertebjerg.

18/06/42

Luftwaffe

Luftwaffe har i perioden 9. til 20. juni 1942 opstillet et batteri på arealet øst for slugten ved Brunbjerg.

18/06/42

Luftwaffe

Luftwaffe i perioden 9. til 20. juni 1942 er gået i stilling med flere kanoner, teltlejr for hele batteriet samt oplagret det meste ammunition.

19/06/42


Til KiA West.
Ost meddeler under 208863 AII v. 18.6.:
Lw. Bef. Mitte Fü. Abtlg. I meddeler telefonisk/fjernskriver v. 16.6.:
1) På befaling fra Ob.d.L. og i forståelse med OKM bliver  Res. Flakabt. 387 (3 tunge batterier) Hansted byttet ud med de i Danzig indsatte 4 tunge Flakbatterier af Kriegsmarine. Afgang fra Danzig sker batteri vis.
2) Gruppe Nord bedes om at overtage ansvaret, når flytningen til Hanstholm-Hansted er sket. Tilbage med ansvaret for Flakbeskyttelse af Danzig bliver kun LG.Kdo. I. Der opterholdes tæt forbindelse med Flakführer Gotenhafen.
3) Gruppe Nord bedes om først at trække de i Danzig indsatte lette marine-batterier og marine-Flaklyskasterbatterier ud, når der er indsat lette Heimat-Flakbatterier og Flaklyskastere.
4) LG Kdo. XI melder om omgående transport for de første batterier fra Res. Flak Abt. 387.

23/06/42

Luftwaffe

På Bavn har Luftwaffe opstillet 1 ammunitions-barak, 1 ammunitions-bunker, 1 Messstand, 7 kanoner og 6 mandskabstelte.

23/06/42


Matr.nr. 3o, marken mellem Brunbjerg og Fyrparken.
Der blev givet en engangserstatning for 5 huller i marken.
For mistede afgrøder frem til 1.4.43 der hvor stilling "Gustav" med maskinhus står, blev der givet en engangserstatning på 300 kr.

24/06/42

Hanstholm I

1. Batterie Hanstholm I
Den venstre 7,5 cm "Tavsheds-kanon" indskudt med 16 skud.
JL: Opt. 1324 nævner hændelsen som forekommet i 3. Battr. Agger!?

30/06/42

Hanstholm I

Luftwaffe:
F.A.K.-Dänemark stillede 2,5 cm Hotchkiss til rådighed for Batterie Hanstholm I (1) og 8 hærkystbatterier.
Disse våben skal som Truppenluftschutz indsættes ved bekæmpelsen af sø- og luftlandsatte fjender.
Betjeningen bliver opstillet af vedkommende batterier.

30/06/42

Hanstholm I

De til hærkyst-regimentet anviste Flak-kanoner (Beute 2,5 cm Hotchkiss) er fordelt som følger:
HKB 521 Hirtshals I    = 3 kanoner
HKB 524 Hirtshals II   = 3 kanoner
HKB 522 Lyngby        = 4 kanoner
HKB 535 Søndervig    = 2 kanoner
HKB 539 Vigsø           =  3 kanoner
HKB 534 Klitmøller     = 3 kanoner
HKB 525 Thyborøn      = 3 kanoner
HKB 540 Fanø              = 3 kanoner
Battr. Hanstholm I        = 6 kanoner

30/06/42

Tungt Flak

Støttepunkt Hansted: 
De af Luftwaffe i Hansted indsatte 3 tunge Flakbatterier (hver 6 - 7,5 cm og 2 - 2 cm Truppenluftschutz) blev trukket tilbage af Luftwaffe.
Indsat (erstatning) 2 - 7,5 cm marine Flak batterier fra Gotenhafen uden Truppenluftschutz.
7,5 cm marine Flak batteriene er i deres nuværende udførelse i den situation, at de ikke er istand til at skyde på sø- og luftlandsatte fjender.
En ansøgning om at bytte med batterier, som står i Flensburg, er indsendt til Stationskommando.
JL: Der foreligger et notat som siger, at batterierne havde været opstillet som M. Flak A. 229 ved Danzig siden marts 1941.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Dato:

Endelig org.:

Hændelse:

01/07/42


M.Flak A. 814 dannes.
4./M.A.A. 118 (Flakbatterie Hansted) bliver underlagt den nydannede M.Flak A. 814.
4./M.A.A. 118 er med såvel middeltung og let Flak som Flak-lyskastere underlagt den nydannede M.Flak A. 814.

05/07/42

6. Flak

4. Batterie (Flakbatterie Hansted):
Kanon G 8 (3,7 cm) er igen klar.
Ikke klar siden 16.06.42.
JL: Sidste optegnelse med 4./M.A.A. 118.
Der er sikkert tale om en fejl af gammel vane, da afdelingen blev omdannet 01.07.42.

09/07/42

4. Flak

Kl. 22.00: Vickersbatterie med 4 kanoner (3./M. Flak A. 814) Flakbatterie på Brunbjerg, kampklar.
JL: Første gang et batteri benævnes entydigt med den nye betegnelse: 3./M. Flak A. 814.

09/07/42

5. Flak

Det den 08.07 til Hansted ankomne Vickers-Batterie er skudklar med fire kanoner.
a) Batteriet troppetjenstlig underlagt M.Flak A. 814,
b) luftforsvarsmæssigt taktisk F.A.K Dänemark;
c) ved indsats mod sø eller land ligesom ved nærforsvaret (underlagt) Artilleri-Kommandeur Hansted.
Lokalitet: Ca. 200 m vest for lyskaster "Bruno", 150 m fra stranden.
JL: 4 kanoner (Vickers-Armstrong). Sandsynligvis ’sydvest’ for ”Bruno”.

31/07/42

Tungt Flak

Festungsbauarbeiten.
Arbejdet med udbygningen af Jyllands vest- og nordkyst skrider fremad i alle afsnit. Det udføres af Organisation Todt under ledelse af Festungspionierstab 31 med dens underafdelinger i Frederikshavn, Thisted, Holstebro og Esbjerg.
Ligeledes er der rekognosceret for nye stillinger for to 7,5 cm batterier i Hanstholm, og de bliver straks feltmæssig udbygget.
I juli 1942 var der til udførelse af arbejdet ansat 29 danske byggefirmaer med 2046 byggearbejder af alle slags.
I Hansted blev desuden indsat 3 byggekomkagnier fra hæren til byggeri af hovedkamplinien.
Før udbygningen af batteriene med bunkere, kvarterer osv. udføres først arbejderne med pigtrådshindringer rundt om batteristillingerne samt anlæg af stillinger for lette våben og Schweigegeschütze.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Dato:

Endelig org.:

Hændelse:

01/08/42

1./ M Flak A. 814 

1 radar (til luftmål).

01/08/42

1./M.A.A. 118:


4 - 17cm kanoner,
2 - 2cm luftværnskanoner 
6 - 2,5cm Hotschkiss 
2 - 7,5cm feltkanoner (polske) 
2 - 4,7cm Festungspak (A) 
2 - 90cm lyskastere(danske)

01/08/42

2./M.A.A. 118:


4 - 38cm kanoner,
6 - 7,5cm feltkanoner (norske) 
1 radar (til sømål.) 

01/08/42

2./M.Flak A. 814: 

4 - 10,5 Flak

01/08/42

3./M.Flak A. 814: 

4 - 7,5cm Flak 
1 - 2cm Flak.

01/08/42

4./M.Flak A. 814:

4 - 7,5cm Flak

01/08/42

5./M.Flak A. 814: 


4 - 7,5cm Flak 
1 - 2cm Flak

01/08/42

6./M.Flak A. 814 (middel Flak):

4 - 3,7cm 
2 - 60cm lyskastere 

01/08/42

7./M.Flak A. 814 (let Flak): 

7 - 2cm 
2 - 60cm lyskastere 

01/08/42

8./M.Flak A. 814 (lyskastere): 

(nævnes sammen med de to første)
11 - 150cm lyskastere 

01/08/42

Stab M.A.A. 118:  

1 radar (til sømål.) 

02/08/42

Tungt Flak

Byggepladserne for kanoner, ildleder og barakker er afstukket i 2., 3. og 4. Batterie.
Vejbyggeriet mellem 1. Batteri M.A.A. 118 og 4. Batterie M.Flak A. 814 er påbegyndt.

11/08/42

Hæren

Afskr. af: OKH/Gen Qu/Qu 3/I I/31528/42 v, 16.7.42.
- til Bef. Dän.
Iht. F.S. Abt. III 7130/42 v. 15.7.
Der anvises 14 - 4,7 cm Fest. Pak K 36 (t) til Befehlshaber Dänemark.
...
Chef H Rüst u Bde bedes om at medlevere ammunition til kanonerne.
Befehlshaber Dänemark meddeler ankomsten af kanoner og ammunition.
6 kanoner i Område Hansted.

12/08/42

Hæren

Tilførsel af 4,7cm Festungs-Pak.
Der er blevet anvist 14 - 4,7cm Festungs-Pak til Danmark. I overensstemmelse med denne tildeling er følgende planlagt:
6 kanoner til Område Hansted.

12/08/42

Hæren

Vedr.: Schartentürme (Panzertürme für M.G.)
Der er anvist 3 Schartentürme til Hansted. De skal iflg. oplæg af 6.8.42 opstilles i støttepunktet på effektive steder.
Deres placering og virkningsområde skal sammen med en skitse snarest meldes til Fest.Pi.Stb. 31.
Fest.Pi.Stb. 31 er blevet bedt om i god tid at meddele til divisionen, hvornår den endelige rekognosering finder sted

12/08/42


København, den 12. august 1942.
Der Befehlshaber der deutschen Truppen in Dänemark.
Abt. Ia - Br.B.Nr. 467/42 g.Kdos.
Til den med Bef. Dänemark, Abt.Ia 
Br.B.Nr. 370/42 g.Kdos. af 13.7.42 tilsendte troppeorganisation meddeles følgende ændringer efter status pr. 1. august 1942:
I. Heer:
Ingen ændringer.
II. Kriegsmarine:
Ændringer iht. bilag 1.
III. Luftwaffe:
Ændringer iht. bilag 2.
Ændringer til Kriegsmarine:
Til ciffer 1.c)
Ved 1. Batteri 118 (Hanstholm I) føjes nyt til:
6 - 2,5 cm Hotschkiss 
2 - 7,5 cm Feltkanoner (poln.)
2 - 4,7 cm Festungspak (A).
Ved 2. Batteri M.A.A. 118:
Udstreg '8' og indsæt '6' - 7,5 cm Feltkanoner
Udstreg '2 - 4,7 cm Festungspak'
Ved 3. Batteri M.A.A. 118 tilføjes som nyt under 2 - 2 cm:
1 - 2 cm Madsen.
4. Batteri M.A.A. 118 udstreges samtlige angivelser.
Indføj ny afdeling:
Stab Marine Flakabteilung 814 (Hansted)
1. Batteri M. Flak A. 814
4 - 10,5 cm Flak
4 - 3,7 cm
7 - 2 cm
2. Batteri 4 - 7,5 cm Flak
1 - 2 cm
3. Batteri 4 - 7,5 cm Flak
4. Batteri 4 - 7,5 cm Flak
1 - 2 cm
7. Batteri 11 - 150 cm lyskastere med lytteapparater
4 - 60 cm lyskastere
Til ciffer 2.) Funkmessgeräte:
Udstreg tidligere overskrift og indsæt:
2. Funkmessgeräte (Fu.M.G.):
Hansted  1 Fu.M.G. (seetakt)  M.A.A. 118
Til ciffer 4.) Marinefunkstellen:
Indsæt efter Hirtshals:
Blåvand}
Thyborøn}   K.i.A. dän. West.
Hansted}
Ændringer til Luftwaffe:
side 12) udstreg Stab Flak Abt. 814 (Hansted) med samtlig angivelser.

24/08/42

M.Fla.A. 814

Opstiling af barakker i M.Fla.A. 814.
1.) Kontorbarakker til 2. og 3. Battr. M.Fla.A. 814 med 2 barakker ligesom i 4. Battr. ca. 12,50 x 25,00 og 10,50 x 27,50
2.) Stabsbarakker til M.Fla.A. 814 3 store barakker opdelt i 6-9 mindre barakker, hvis længder ikke må overstige 25 m, hvis det er muligt.
Værkstedsbarakken ca. 10,00 x 23,00 kan blive stående.

31/08/42

2.- 3.- 4.- 5./M.Flak A. 814

Arbejdet med udbygningen af Jyllands nord- og vestkyst skrider planmæssigt fremad. 
Udbygning af forsvarsanlægene:
I Hansted er en hovedkamplinie fastlagt, 
Arko bunker er færdig, 
10,5 cm Flak-og sømålsbatteriet bliver udbygget i beton, 
de tre 7,5 cm Flakbatterier får beskyttelsesrum og beredskabsrum i træ.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Dato:

Endelig org.:

Hændelse:

03/09/42

7. Flak

2 cm Flak Örlikon fra standplads 6 Hansted er over Maza Thisted afgivet til Gotenhafen og erstattet af 2 cm Flak C/38 fra standplads 5.
Standplads 5 bliver afmonteret/nedlagt pga. den fremtidige linieføring for hovedkamplinien.

08/09/42

Hæren

- Fs til KiA West, Nord og Arko Hansted.
Til Marbef. Dän 1396 AII v. 21.7.
1) Fjorten 4,7 cm Pak opstilles ikke på molehovederne. 
Seks 4,7 cm Pak indbygges af Fest. Pi. Stab 31 i HKL i Hansted. 
Betjeningen ved hver Pak 1 UO, 6 mand stilles af Batteri Hanstholm II. Der gives besked om tilbagesendelse af de resterende otte 4,7 cm Pak.
2) Hvad angår 5 cm Pak til molehovederne henvises til Marbef. Dän G 11538 AII v. 7.9

27/09/42

7. Flak

Opstilling af batterier i Område Arko Hansted.
Luftwaffenflak.
Hansted: 3./lei. Res-Flak-Abt. 828, 12 - 2 cm Flak 38.
Klitmøller: 1 deling 2./lei. Res-Flak-Abt. 828, 3 - 2 cm Flak 38.
Vorupør: 1 deling 2./lei. Res-Flak-Abt. 828, 3 - 2 cm Flak 38.
Thyborøn: 2 delinger 5./lei. Res-Flak-Abt. 742, 6 - 2 cm Flak 38.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Dato:

Endelig org.:

Hændelse:

01/10/42

1./M.A.A. 118  (17cm Batteri Hanstholm I):


4 - 17cm kanoner,
2 - 2cm luftværnskanoner (sandsynligvis ikke flyttet, selv om der er tilført 2,5cm kanoner),
6 - 2,5cm Hotschkiss (opstillet pr. 30. juni 1942)
2 - 7,5cm feltkanoner (polske) (overflyttet fra 38cm batteriet midt i juni 1942)
2 - 4,7cm Festungspak (A) (overflyttet fra 38cm batteriet - ankomsttidspunkt til området ukendt)
2 - 90cm lyskastere (danske)(sandsynligvis Anton og Bruno)

01/10/42

2./M.Flak A. 814

1./M.Flak A. 814 (Helshage): 4 - 10,5 Flak.

01/10/42

2./M.A.A. 118


2./M.A.A. 118  (38cm Batteri Hanstholm II):
4 - 38cm kanoner,
6 - 7,5cm feltkanoner (norske) (ankommet i begyndelsen af juni 1942; har tilsyneladende afgivet 2 til 1./M.A.A. 118)
1 radar (til sømål.) 

01/10/42

4./M.Flak A. 814

3./M.Flak A. 814 (Brunbjerg): 4 – 7,5 cm Flak

01/10/42

3./M.Flak A. 814

2./M.Flak A. 814 (Hamborg): 4 - 7,5cm Flak og 1 - 2cm Flak.

01/10/42

5./M.Flak A. 814

4./M.Flak A. 814 (Düne): 4 - 7,5cm Flak og 1 - 2cm Flak

01/10/42

6./M.Flak A. 814


5./M.Flak A. 814 (middel Flak):
4 - 3,7cm (opstillet i Hanstholm II som Truppenluftschutz den 11. oktober 1941 herefter overført til 5. batteri 814.) 
2 - 60cm lyskastere (sandsynligvis Fritz og Gustav)

01/10/42

7./M.Flak A. 814

6./M.Flak A. 814 (let Flak):
7 - 2cm. Dette er sandsynligvis korrekt, da en nøjagtig opgørelse efter notaterne er meget vanskelig. I den forrige opgørelse nævnte jeg seks kanoner; men tilsyneladende er én kanon tilgået i april 1942.
2 - 60cm lyskastere (sandsynligvis Hans og Ida)

01/10/42

8./M.Flak A. 814:

7./M.Flak A. 814:
11 - 150cm lyskastere med lytteapparat (Dora - Emil? - 1 til 10 minus 4? Dvs. 4 kan indgå i stedet for Emil. Ingen af de to lyskastere omtales i krigsdagbogen!)

01/10/42

Stab M.A.A. 118: 

1 radar (til sømål.) 

01/10/42

Stab M. Fla.A 814

Stab Marine Flakabteilung 814 (Hansted): 1 radar (til luftmål).

03/10/42

5. Flak

7,5 cm batteri (4./M.Flak A. 814) flyttet fra stillingen syd for Gaarddal (den fremtidige Ugruko stilling) til stilling "Düne" sydvest for batteri Hanstholm I.
JL; Batteriets beliggenhed er før denne dato på bakketoppen, hvor Ugruko herefter ligger (øverste ende af Gyvelvænget).
Efter denne dato er beliggenheden i den nuværende stilling mellem 41,1 og 41,5 km-stenen på Kystvejen.

03/10/42


JL Kommentar:
Som det kan ses, var det en ganske betydelig slagkraft, der blev tilført området på meget kort tid på dette tidspunkt. Tolv tunge og enogtyve lette luftværnskanoner. 
Efter at de tre tunge luftværnsbatterier var på plads og kampklare på Helshage, Baun og Brunbjerg blev det “gamle” 7,5cm luftværnsbatteri i slutningen af september 1942 flyttet fra stillingen lige syd for Gårddal (nu Gyvelvængets østlige del) til klitterne ved kysten ca. to km sydvest for Fyret.

08/10/42

M.Flak A. 814

08.10.42: 60 cm lyskaster inddraget af Maza tjenestested Esbjerg til M.Flak A. 814 Hansted.
09.10.42: 60 cm lyskaster "Cäsar" afgivet fra 4./M.Flak A. 204 (Lyskaster-batteri) til Esbjerg Maza tjenestested til opgaver ved M.Flak A. 814 Hansted.
Lyskaster "Su" fra 2./844 (Luftwaffe) er gået i dens stilling.
JL: Lyskaster "Karl" er den næste, der opstilles efter juni 1942. Det nævnes 08.06.42, at "Karl" endnu ikke er leveret. Det er derfor sandsynligt, at det i oktober 1942 netop er "Karl", der inddrages i Esbjerg. "Karl" er lysklar i Hanstholm 17.02.43.

08/10/42


Rettelser til det af 12.9.42 udsendte "Troppeorganisation".
Status pr. 1. oktober 1942.
Ændringer til Kriegsmarine:
Side 5: 2. Battr. M.A.A. 118 ved 6 -7,5 cm feltkanoner tilføj "(norw.)"
1. Battr. M. Flak A. 814 udstreg: 4 - 3,7 cm og 7 - 2 cm
7. Battr. M. Flak A. 814 udstreg: 4 - 60 cm lyskastere
Stab Marineflakabt. 814
indføj nyt: 5. Battr. M. Flak A. 814 (middeltung Flak) 4 - 3,7 cm og 
2 - 60 cm lyskastere
6. Battr. M. Flak A. 814 (let Flak) 7 - 2 cm og 2 - 60 cm lyskaster
1. Battr. M.A.A. 118 (Hanstholm I) udstreg: 2 lyskastere 90 cm danske

14/10/42

6. Flak

- Flakgr. Nordj.
Mar. Flakugr. beder om godkendelse til at besætte 1. deling 3./828 's stilling med 3 - 3,7 cm kanoner, som der har varet talt om.

14/10/42

6. Flak

3,7 cm standplads G7 og G8 indsættes i Luftwaffe-stillingen ved Pugdal ca. 2,5 km NO for Hansted. De 2 flyttede 3,7 cm SK er kampklar i de nye stillinger.
3 stk. 2 cm af Luftwaffe er trukket ud af Hansted-området.
5./814 overtager stillingen efter 1. deling 3./-828 (Luftwaffe).
3,7 cm standplads G7 og G8 er ikke skudklare pga. flytningen til stilling Hamborg i Luftwaffe-stillingen.
Fra kl. 18.00 er 3,7 cm i enhedslavet 34 skudklare i de nye stillinger.

14/10/42

6. Flak

Til Flakgrp. Nordjütl.
Kdo melder, at Stand 7 og 8 (2 - 3,7 cm) er flyttet og kampklare i den tidligere stilling for 1. Zug 3./828

15/10/42

Hanstholm II

Til de 5 middeltunge og 6 lette flammekastere i 2./M.A.A. 118 er der indtil nu kun stillet 3 Fm.W.Füllwagen til rådighed. Der anmodes om yderligere 3 vogne.

25/10/42

Hanstholm I

Taktisk indsats af 1./MAA 118 Truppenluftschutz har hidtil ligget hos batterichefen, men da batteriet nu er omgivet på alle sider af batterier fra M. Fl. A. 814, udstedes denne befaling:
Truppenluftschutz 1./M.A.A. 118: 2 - 2 cm Flak 30 og 4 lyskastere underlægges taktisk Ugruko, for så vidt de ikke er nødvendige til beskydning af sømål.
De 6 - 2,5 cm Hotschkiss kommer i almindelighed ikke i betragtning til skydning mod luftmål, da de ikke har dertil egnet ammunition. De har derfor forbud mod at skyde mod luftmål.
sign. Crüger

26/10/42

Hanstholm I

Troppeluftskyts ved 1./M.A.A. 118 (2 stk. 2 cm Flak 30, 1 stk. lyskaster 110 cm, 2 stk. lyskastere 90 cm (danske) og 1 stk. lyskaster 60 cm) bliver taktisk understillet Ugruko Hansted, for så vidt de ikke er nødvendige til sømålsskydning/beskydning af sømål.

27/10/42

8. Flak

Kl. 20.29 - 20.41: Tre fjendtlige maskiner flyver ind fra SW.  Den ene maskine drejer ind mod Hansted-området, hvorefter lyskaster "Dora" opfanger målet i en kort tid. 

30/10/42

6. Flak

3 stk. 3,7 cm S.K. skudklare i området nord for Gaarddal standplads G 13, G 14, G 15.
Fra kl. 20.00 er 3,7 cm standpladserne 13, 14, 15 kampklare.
Standplads 13:  r.  95 250    h.  437 210
Standplads 14:  r.  94 020    h.  437 210
Standplads 15:  r.  93 790    h.  437 180
JL: Standplads 13 er (sikkert fejlagtigt) noteret som 95, hvilket er på stranden ved pansermuren i Pugdal!

30/10/42

7. Flak

1 stk. 8 mm M.G. C/13 fra 1./M.Flak A. 814 flyttet fra standplads G 11 til en stilling ca. 2 km NO for Hansted. Våbenet er kampklar.

30/10/42

7. Flak

1 stk. 8 mm M.G. C/13 fra 1./M.Flak A. 814 flyttet fra standplads G 11 til en stilling ca. 2 km NO for Hansted. Våbenet er kampklar.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Dato:

Endelig org.:

Hændelse:

02/11/42

8. Flak

Lyskaster 6 (150 cm) 4./M.Flak A. 814  opstillet og lysklar SSO for landsbyen Ræhr.
JL: KTB angiver batteriet som 4./M.Flak A. 814!
Jeg mener, det på det tidspunkt burde være 7./M.Flak A. 814.

03/11/42

8. Flak

Lyskaster stand 5 (150 cm) 7./M.Flak A. 814 opstillet og lysklar ved det tunge Flakbatteri "Düne".

04/11/42

8. Flak

Opslag 1478 - 04.11.42 angiver to tekster:
Tekst 1: Lyskaster 3 (150 cm) 7./M.Flak A. 814 Hansted opstillet og lysklar.
Tekst 2: Schw. 3 (150 cm) 4./M.Flak A. 814 (schwere Flakbattr Düne) aufgestellt und leuchtklar.
Opslag 2558:  Lyskaster 3 (7./814) lysklar.
JL: Et senere notat oplyser, at Lyskaster 3 er Klitmøller.

05/11/42

8. Flak

Tung lyskaster  stand 9 (150 cm) 4./M.Flak A. 814 (schwere Flakbattr. Düne) opstillet og lysklar øst for Vigsø.
JL: KTB angiver 4./M.Flak A. 814 (schwere Flakbattr. Düne)!

05/11/42

8. Flak

Skrivelse fra 7. Batterie Marineflakabteilung 814 til Kommando Marineflakabteilung 814, Hansted.
Vedr. indkvartering af 150 cm lysgrupperne.
Privat indkvartering af soldaterne i lysgrupperne har givet store problemer.
Det skyldes først og fremmest, at indkvarteringsværterne stadig har penge til gode fra tidligere indkvarteringer.

11/11/42

6. Flak

Kl. 1500: 3 stk. 3,7 cm SK standplads G7, G8 og G13 funktionsskydning/indskydning.
Kanonstandpladser på højde 113 ved Pugdal (Hansted).
Kanoner og briske krigsbrugbare.
Amm. forbrug: 15 skud 3,7 cm kampammunition.

11/11/42

7. Flak

2 cm standplads G 1. Funktionsskydning.
Amm. forbrug:
36 skud 2 cm kampammunition, 4 skud 2 cm øvelsesammunition

11/11/42


Rettelser til det med Bef. Dänemark - Abt. Ia - Br.B.Nr. 550/42 g.Kdos. af 12.9.42 udsendte "Troppeorganisation".
Status: 1. november 1942.
Ændringer til Kriegsmarine:
Side 5:
1. Battr. M.A.A. 118 tilføj: 2 - 90 cm lyskastere (danske)
2. Battr. M.A.A. 118 tilføj: 1 Fu MG (seetaktisch)
Side 6: 
Funkmessgeräte (Fu.M.G.) Hansted tilføj: 1 Fu.MG (Flak)
Marine-Funk-Stellen: udstreg alle angivelser, sæt i stedet:
Esbjerg, Blåvand, Thyborøn, Hansted underlagt K.i.A. Dän. Westk.
Ændringer til Luftwaffe:
(kun underlagt dem Befehlshaber der deutschen Truppen in Dänemark hvad angår det territoriale og i forbindelse med kystforsvar)
4.) Flakartilleri
Flakabwehrkommando Dänemark (Flak Rgt. 123) Århus
(underlagt Luftkommandoområde XI, Hamburg)
Flakuntergruppe Thisted (Stab. Res. Flak Abt. 828) Thisted
2/5  2./828 Thisted
1/5  2./828 Klitmøller
1/5  2./828 Vorupør
1/5  2./828 Løgstør
Flakuntergruppe Hansted (M.A.Abt. 814) Hansted
3/5  3./828 Hansted
8.) Vagtenheder ved F.M.Geräten
Vorupør:     Landessch.-deling 429/VI
Klitmøller:    Landessch.-deling 439/VI
Hanstholm: Vagt-deling 132

12/11/42

3. Flak

7,5cm Flakbatterie "Hamborg".
3./814 Funktionsskydning.
Amm. forbrug: 21 skud 7,5 cm kampammunition.
Forstyrrelse: 2. kanon. Luftstempelet (Luftvorholer) arbejder ikke. Røret går ikke i skydestilling. G 2 bliver afhentet af Maza til reparation.

12/11/42

4. Flak 

2./M.Flak A. 814. 7,5 cm.Funktionsskydning.
Amm. forbrug: 10 skud 7,5 cm kampammunition.
JL: Sandsynligvis 4. Flak.

12/11/42

5. Flak

7,5 cm  "Düne". Funktionsskydning.
Amm. forbrug: 17 skud 7,5 cm kampammunition.
Forstyrrelse: 3. kanon. Røret løb ikke i skydestilling. G 3 bliver afhentet af Maza til reparation.

12/11/42

8. Flak

Lyskaster ? meldt lysklar.
Lytte- og Leitrichtgerät endnu ikke kampklar.

12/11/42

8. Flak

Lyskaster ? meldt lysklar.
Lytte- og Leitrichtgerät endnu ikke kampklar.

13/11/42

Hanstholm I

Hanstholm I - M.Flak A. 814:
6 stk. 2,5 cm Hotchkiss kanoner og lyskaster Anton, Bruno og Cäsar tilsluttet Ugruko ved ledelse af kamp.

17/11/42

8. Flak

Lyskaster 8 opstillet og lysklar 1,5 km øst for det tunge Flakbatteri Hamborg.
Opstillingen følger inden for rammerne af den endelige udbygning af den danske vestkyst.

17/11/42

8. Flak

Lyskaster 7 opstillet og lysklar 1 km øst for 38 cm Batteri Hanstholm II.
Opstillingen følger inden for rammerne af den endelige udbygning af den danske vestkyst.

17/11/42

M. Flak A. 814

2 fjendtlige maskiner fløj ind fra sydvest. Der blev skudt afværgeild fra 2 cm standpladserne 2 og 11 og 3,7 cm standpladserne 7, 8, 9, 10, 13 og 14. En tredie maskine blev opfanget af lyskaster "Berta" Klitmøller. Maskinen beskød lyskaster "Berta" med sine faste våben.
Ammunitionsforbrug:
Marine:  64 skud 2 cm, 81 skud 3,7 cm, 163 skud 7,9 mm MG (2./118)
Luftwaffe 2. deling Klitmøller:  35 skud 2 cm.

17/11/42


Ugruko Hansted får underlagt og i kamp tilsluttet gennem 5./814:
1. deling let Luftwaffeflak Vorupør.
2.  deling let Luftwaffeflak Klitmøller.
5. deling let Luftwaffeflak Thisted.
Truppenluftschutz H.K.B. 535 Klitmøller og H.K.B. 522 Lyngby.
(Befehl Flakgruppe Nordjutland Gkdos 238/42 af 17.11.42.

18/11/42

2. Flak

Flak- und Sperrbatterie Hansted flytter 4 stk. 2,5 cm Hotchkiss til området ved kysten ca. 1 km sydvest for Hansted.

26/11/42

Flak

Kdo. melder:
FuMG 39 T/D klar til indsats, koordianter: R 92090, H 437020

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Dato:

Endelig org.:

Hændelse:

01/12/42

7. Flak

Det lette Flakbatteri "Esbjerg" (1./M.Flak A. 204) afgiver 1 stk. 2 cm Flak Madsen "Seehafen-Mitte" til Mazadienststelle.
Ildberedskabet indstillet pga. afgivelse til Maza Esbjerg.
(Våbenet er bestemt for M.Flak A. 814).

04/12/42

8. Flak

G 60 cm lyskaster "Hans" M.Flak A. 814 lysklar efter endelig stillingsflytning fra 200 m NV for Brunbjerg til 500 NV for Pugdal.

06/12/42

6. Flak

2 stk. 3,7 cm kanoner  (5./M.Flak A. 814) er bragt i stilling og kampklar i standplads 16 og 17 (300 m nord for Nytorp).
Stilling i koordinaterne:
Standplads 16:      r.  95 000   h.  435 700
Standplads 17:      r.  95 070   h.  435 620
JL: Koordinaterne er jvf. tyske kort.

07/12/42

8. Flak

Lyskaster "Fritz" ikke klar i nogle dage pga. motorskade.
Reparationens varighed ubestemt.

12/12/42

Hanstholm II

- til KiA West.
Pak-kanonen ved 3. kanon Hanstholm II er ude af drift fra i dag kl. 09:00 pga. udbygning.

13/12/42


Til K.i.A. West.
A) FuMG Flum med betjeningsmandskab er ankommet til Hansted. 
Betjening: 1 officer, 3 underoff., 14 menige.
B) Der vil blive opført barakker til indkvartering og skur til aggregat. Skitse følger omgående.
C) 3 nødstrømsgeneratorer er leveret fra Mazamt Thisted. Opstilling af skure til disse er meget påkrævet.

16/12/42

6. Flak

- vedr. skud mod mistænkelige personer.
Heri nævnes Stand 16 og 17 (3,7 cm), som ligger ca. 500-600 m SSV for "grosse Mammut".

19/12/42

3. Flak

Schwere Flakbatterie "Hamborg":
2 stk. 2 cm Madsen modtages som troppeluftskyts.

21/12/42

7. Flak

Fanø Mitte (6./M.Flak A. 204) let Flakbatteri afgiver ud af 11 stk. 2 cm Flak 38   3 stk. fra stilling "Halen" til Maza Esbjerg og nyopstiller 3 stk. 3,7 cm S.K.C. 30.
Kanonerne er skudklar.
Afgivelse for M.Flak A. 814 i Hansted.

22/12/42

7. Flak

6./M.Flak A. 814 afgiver 1 stk. 2 cm Flak 38 standplads (G) 11 til Maza Thisted for nyopstilling i Esbjerg.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Dato:

Endelig org.:

Hændelse:

07/01/43

Hanstholm I

Lyskaster "Anton" G 110 cm igen lysklar.
60 cm erstatnings lyskaster tilbageleveret til Maza Thisted.

15/01/43

Flak

Til KiA West.
Kdo. meddeler, at FuMG (Flum) er opstillet i nærheden af Ugruko og i vedvarende drift fra den 15.1.43.
Koordinater R 93960  H 436630.

15/01/43


2 cm Flak  Stand(plads) 2, 3, 4, 6, 12, ?, Nord og Süd:
Egen maskine Ju 88 beskudt.
Flyet var ikke anmeldt pga. kabelbrud.
Amm. forbrug:
233 skud  2,0 cm,  7 skud  2,5 cm,  14 skud  3,7 cm.
Ukendt fly kredser over Hansted. Ingen egne fly er anmeldt.
Da maskinen ikke kunne ses i den tætte tåge, blev der fra Ugruko givet tilladelse til at afgive ild i tilfælde af, at flyet bliver erkendt som fjendtlig.
Maskinen blev betragtet som en "Blenheim" eller en "Wellington" og beskudt.
Maskinen blev sigtet på af 2 cm Stand(plads) 2, 3, 4, 6, 12, ?, Nord og Süd, første og andet gevær 1./M.A.A. 118, 2,5 cm Hotchkiss ved 1./M.A.A. 118 og 3,7 cm Stand(plads) 14 og 15.
Ved beskydningen afgav flyet gyldigt E.S. og blev derefter genkendt som Ju 88.
Ved en senere forespørgsel hos Fluko Aalborg blev udeblivelsen af anmeldelsen af denne maskine forklaret med et angiveligt kabelbrud.

24/01/43

4. Flak

4./M.Flak A. 814:
2 stk. 2 cm Flak C 30 nødtørftig opstillet i Hansted som troppeluftskyts (4./M. Flak A. 814).

30/01/43

3. Flak

Schwere Flakbatterie "Hamborg":
1 stk. 2 cm Madsen opstillet som troppeluftskyts.

30/01/43

7. Flak

Leichte Flakbatterie:
1 stk. 2 cm Madsen opstillet som troppeluftskyts.
Denne kanon får kun lov til at afgive ild ved direkte angreb.
JL: Truppenluftschtuz = luftbeskyttelse for tropperne.

05/02/43

4. Flak

Schwere Flakbatterie "Brunbjerg":
1 stk. 2 cm  Flak 30 opstillet og kampklar/klar til indsats som troppeluftskyts.

13/02/43

3. Flak

Schwerer Flakbatterie "Hamborg":
(ldleder ) Fu M G Flak 39 TD 3  Nr. 522 opstillet og klar til indsats.

17/02/43

6. Flak

Middeltung Flakbatteri:
Lyskaster G 60 cm  "Karl". lysklar.
Til KiA West.
Kdo. meddeler: Lyskaster G 60 "Karl" er opstillet i 5. batteri og lysklar.
Koordinater: R 95040, H 435720. [Ved standplads 16 og 17 i Nytorp]

19/02/43


Til KiA West.
Ugruko meddeler: Alarmflakbatteri Hansted lyskaster flyttet. 
Koordinater: R 95530, H 436235

22/02/43


Til KiA West.
Kdo. meddeler i relation til 393/43: Ny standplads for lyskaster G 60 "Karl" i 5. batteri.
[Ved standplads 16 og 17 i Nytorp]

24/02/43

7. Flak

Lyskaster "Cäsar" (7./M.Flak A. 814) ikke klar pga. motorskade. Varighed ca. 4 dage.

04/03/43

2. Flak

Flak- und Sperrbatterie "Hansted":
2 stk. 2 cm Madsen (Flak) opstillet og kampklar som troppeluftskyts 400 m NNV Hansted (Fyr).

04/03/43

4. Flak

Schwere Flakbatterie "Brunbjerg":
1 stk. 2 cm Madsen (Flak) opstillet og kampklar som troppeluftskyts
ca. 80 m sydvestlig for det tunge Flakbatteri "Brunbjerg".

17/03/43

7. Flak

Let Flakbatteri:
1 stk. 60 cm lyskaster "Ludvig" opstillet og lysklar ca. 2000 m nordøst for Hansted.

23/03/43

Hanstholm I

Den bag batteriet stående lyskaster "Cäsar" med 1 stk. 2,5 cm Flak Hotschkiss ved "Hanstholm I" er flyttet til batteriets højre fløj.
Flytningen er begrundet gennem en kampordre.

02/04/43


Lyskaster "Gustav" 60 cm opstillet og lysklar.

09/04/43

6. Flak

Lyskaster "Max" 60 cm (6./M.Flak A. 814) opstillet og lysklar i en stilling 700 m MNO Hansted.

09/04/43


Status: 7 stk 60 cm lyskastere

20/04/43

Tungt Flak

Om nødtørftig befæstningsbyggeri i Afsnit Hansted.
7,5 cm Flak-Batterien Hamborg, Brunbjerg og Düne:
a) Til hvert af disse batterier skal der i nødtørftig udførelse bygges en Leitstand med podium til afstandsmåler og regnemaskine. 
Der skal tages hensyn til nische for akkumulator, telefonnische så vel som plads for Flaklederen. I tilknytning til Leitstand skal der forberedes et Auswerteraum i forsænket midlertidig byggeri, og det skal opstilles i samarbejde med troppernes krav.
b) Til hvert af disse batterier skal der bygges 4 midlertidige briske. Der skal kunne være 200 skud pr. brisk i ammunitionsnischer. Det er meningen, at de eksisterende ammunitionsnischer skal anvendes. Briskene tjener i øjeblikket som fundament for 7,5 cm Vickers Armstrong, men de skal bygges således, at de ligeledes kan optage 8,8 cm og 10,5 cm kanoner. Når træmaterialer er klar til at tilgå batterierne, overtages det af Marine-Festungspioniergruppe.
c) Fremstillingen af kølevandsbeholdere er allerede blevet overgivet til Bauamt Esbjerg, som også overtager selve indbygningen. Selve indbygningen sker på foranledning af  Marine-Festungspioniergruppe.
JL: Admiral Dänemark ?B. Nr. g 6675. Til Marine Festungspioniergruppe København.

01/05/43

Hanstholm I

3 stk. 2,5 cm Hotschkiss afgivet.
Opt. 2624 dato 01.05.43: afgivet til Maza Thisted.
Afgivelsen af våbene til FAK. befalet af Adm. Dän.
Opt. 1659 dato 07.05.43: Batterie "Hanstholm I" (1./M.A.A. 118) afgiver 3 stk. 2,5 cm Flak "Hotschkiss"  til FAK Århus.
JL: Opt. 1659 angiver hændelsen til dato.
Enten er det samme hændelse, eller også har batteriet afgivet 6 stk. 2,5 cm Hotschkiss, hvilket sandsynligvis er det antal, der var opstillet i batteriet.

31/05/43

8. Flak

Til otte for tiden ikke beskyttede Flak-lyskastere i Område Hansted bliver der bedt om en tildeling på 8 tunge M.G. ved Nord.

18/06/43


Opt. 1695: Lyskaster "Ludvig" ved 6./lei. Flakbattr. M. Falk A. 814 ikke klar pga. motorskade.
Opt. 2632: 7./M. Fl. A. 814: Lyskaster "Ludvig" ikke klar pga. motorskade.
JL: På dette tidspunkt er "Ludvig" sandsynligvis tilknyttet 6./814.

21/06/43

3. Flak

Flak skydeøvelse med M.Flak A. 814 i dagene 21. til 25.06.43.
Flakskydeøvelsen med 7,5 cm Flakbatterie Hamborg (2./M.Flak A. 814) kunne ikke finde sted, da Hazemeyer apparatet endnu ikke igen var klar til indsats.

22/06/43

7. Flak

Lyskaster "Ludvig" igen kampklar.
se 18.06.43.
Opt. 1697 angiver "Ludvig" 60 cm ved 6./lei. Flakbattr.
Opt. 2632 angiver 7./M. Flak A. 814.

22/06/43

Hanstholm I

Batterie "Hanstholm I":
Lyskaster "Cäsar" 150 cm opstillet og lysklar.
Tidligere  90 cm  (dansk) lyskaster overdraget til Maza Thisted.

26/06/43

8. Flak

Lysgruppe 5 ikke klar pga. hovedreparation og omstilling ved Maza Thisted.
Varighed antagelig 2 dage.
Opt. 2633:
M. Flak A. 814 meddeler: Lyskaster 5 ikke klar da samtlige Geräte er afhentet af Maza Thisted til reparation. Varer flere dage.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Dato:

Endelig org.:

Hændelse:

08/07/43

7. Flak

Ledningerne til Luftwaffe alarmdelingerne Hamborg, Thisted og Klitmøller i afbrudt.
Ledningerne til 2 cm [Flak] standpladserne Nord og Syd er afbrudt.

10/07/43

7. Flak

Ledningerne til 2 cm standpladserne Nord og Syd klar igen.

24/07/43

Tungt Flak

Erfaringerne med 7,5cm Flak Vickers i Hansted siger, at de kun under særlige betingelser er egnede til indsats i kamp mod sø- og landmål.
Derfor betyder indsætningen af de to 7,5cm alarmflakbatterier i Frederikshavn - hvilket også er bekendt på højere sted - en svækkelse:
a) kalibermæssigt ved luftforsvar,
b) indsatsmæssigt ved forsvar af sø- og landområder.

26/07/43


Zusammenstellung aller feldmässigen Arbeiten des K.i.A. dän. Westk.
Under Hansted: "10 meter tårn for Würzburg-Riesen i Hansted".

29/07/43

4. Flak

Schwere Flakbatterie "Brunbjerg"  7,5 cm:
1 stk. 2 cm Flak 30 ikke klar. Bliver ombyttet med en 2 cm Madsen. Varighed antagelig 2 dage.

30/07/43

4. Flak

M. Fl. A. 814  (Schwere Flakbatterie "Brunbjerg"  7,5 cm) meddeler:
Ikke klar pga. ombytning (Austausch) af kanonerne og kommandoapparat. Varighed antagelig 2 dage.

30/07/43

7. Flak

Standplads (G) 5  2 cm Flak 30 kampklar.
Kanonen er overtaget fra 3. batteri. (3./-828 Luftwaffe).

31/07/43

4. Flak

Schwere Flakbatterie "Brunbjerg"  7,5 cm
1 stk. 2 cm Madsen kampklar. (Ny Madsen.)
Ikke klar siden 30.07.43.

04/09/43

6. Flak

35 skud    3,7 cm  Standplads 7, 8, 10, 13, 15

31/10/43

Tungt Flak

Situationsbedømmelse, alment - planer om forstærkelse af Flak-forsvaret.
I Hansted må den derværende Flak-beskyttelse af det tunge batteri Hanstholm II betegnes som ikke tilstrækkelig, da de kraftige tårne med deres store, ubeskyttede brønd er overordentlig truet ved luftangreb. Det er derfor bydende nødvendigt at erstatte 7,5 cm Flak batterierne Hamborg, Brunbjerg og Düne med 10,5 cm Flak.

01/11/43

Tungt Flak

Admiral Dänemark gør status over kystbefæstningen i Jylland.
Øvelser ved kystforsvarsanlæggene har vist, at der er adskellige svage punkter, og at der hurtigst mulig bør foretages forstærkninger.
Der anføres de steder, der ikke kan bestryges af et kystbatteri. 
De nævnte områder kan kun dækkes af hær-artilleri eller ved 7,5 cm stormkanoner, kort- eller langrøret (virksom rækkevidde mod sømål ca. 20 km).
Her nævnes bl.a.:
mellem H.B. Slettestrand og Batteri Hanstholm I. 
mellem Batteri Hanstholm I og H.K.B. Lyngby. 
Situationen kræver flyopklaring i dæmringen og i skumringen.
Et særligt svagt punkt er de store åbne kanonbrønde ved Batteri Hanstholm II. 7,5 cm Flakbatterierne Hamborg, Brunbjerg og Düne er meget utilstrækkelig og en udskiftning med 10,5 cm er bydende nødvendig.
Der er for ringe udstyr til udlægning af røgslør i Hansted.
I Hansted er det nødvendigt med en spærreballon-afdeling mod fly.
Det er nødvendigt med syv 21 cm raketter henholdsvis brissant og lys til Hansted.
Det foreslås, at der opstilles varme-pejle-apparater ved Hanstholm II.
Lyttebøjer kan komme på tale ud for Hansted.

30/11/43

Tungt Flak

Artilleristiske planer:
Til erstatning for de tre 7,5 cm Flakbatterier i Hansted anmodes om mindst en udskiftning til 8,8 cm SK. Det er dog at håbe, at de bliver udskiftet med 10,5 cm. 
Tilsvarende andragende indløber hos MOK Nord.
JL: Et utydeligt notat i margin angiver, at der den 9/2 skulle være besluttet indsat 10,5 cm SKC/32!!??

30/11/43


Artilleristiske planer:
De til rådighed stillede mobile 7,5 cm Flak batterier er planlagt som følgende: 1 til Esbjerg, 2 til Hansted.

09/12/43

Tungt Flak

Jeg har meddelt Generalfeldmarschall Rommel, at udskiftning af tre 7,5 cm Flakbatterier med tre 10,5 cm Flakbatterier er særlig ønsket pga. skudobjectets (Hanstholm II) vigtighed.
Wurmbach.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

31/01/44

Mobilt Flak

7,5 cm mobilt Flak tilgår

31/01/44

Mobilt Flak

Status for oparmeringen af det artilleristiske kystforsvar.
De af MOK Nord til rådighed stillede 7,5 cm mobile batterier er indtil nu kun et batteri på 4 kanoner leveret til Esbjerg. Af de to for Hansted bestemte batterier bliver det første afsendt fra Reval eller/henholdsvis Libau den 30.01.
Leveringen af det andet batteri er endnu ikke bestemt.
Køretøjer til alle tre batterier er tildelt men endnu ikke leveret.

31/01/44

Tungt Flak

Status for oparmeringen af det artilleristiske kystforsvar.
Opbygningsarbejderne af festningsbyggemæssig og artillerivåbenteknisk art (i feltmæssig udførelse) løber for tiden således:
3 stk. 7,5 cm Flak-batterier i område Hansted til 10,5 cm batterier. (færdig antagelig 25.05)

28/02/44

3. Flak

Status for den artilleristiske oprustning: Omarmering.
Flakbatterie Hamborg (fra 7,5 cm Vickers til 10,5 cm SK C/32).
Omarmeringen feltmæssig færdig incl. feltmæssig opstilling af ildlederen.

28/02/44

4. Flak

Status for den artilleristiske oprustning: Omarmering.
Flakbatterie Brunbjerg (fra 7,5 cm Vickers til 10,5 cm SK C/32).
Efter stærk forsinkelse er jordarbejderne begyndt den 24.02.

28/02/44

5. Flak

Status for den artilleristiske oprustning: Omarmering.
Flakbatterie Düne (fra 7,5 cm Vickers til 10,5 cm SK C/32).
3 briskfundamenter til den endelige opstilling færdige. Ildleder feltmæssig opstillet. Da kanonerne indtil nu mangler, bliver der givet afkald på feltmæssig opbygning til fordel for den endelige indretning.

28/02/44


Opstilling af 15 cm lyskanoner kan ikke gennemføres.
Planen med at opstille to 15 cm lyskanoner ved Batterie Hanstholm II kan ikke gennemføres, da der ikke kan skaffes kanoner.

01/03/44

Tungt Flak

Opstilling af 15 cm lyskanoner gennemføres ikke.
Da der ikke vil kunne opstilles 15 cm lyskanoner til Hanstholm II, er det bydende nødvendigt, at Flak- og spærrebatterierne "Hansted", "Hamborg" og "Düne" indsættes som lysbatterier for Hanstholm II (ausser dem einen Lg. von Hanstholm I). Yderligere tildeling af lysgranat-ammunition for Flak-og spærrebatterierne er beordret.

22/03/44


1) De to mobile 7,5 cm Flak Vickers-Batterien, der står ved Hansted, til Art. Ars. Sylt til overdragelse til KiA Sylt til opstilling på Sylt eller Rømø.

31/03/44

Mobilt Flak

2 stk. (mobilt) 7,5 cm Flak trukket ud af område Hansted og 1 stk. fra Esbjerg og overdraget Kübef. Deutsche Bucht.

31/03/44

Tungt Flak

Flakbatterie Hamborg: Omarmering færdig.
Flakbatterie Brunbjerg: Omarmering. Udgravning færdig, forskalling bliver opstillet.
Flakbatterie Düne: Omarmering. Støbning færdig.

30/04/44

4. Flak

Flakbatterie Brunbjerg:
Flakleitstand bliver antagelig støbt den 14.05.44

30/04/44

Tungt Flak

Flakbatterie Hamborg, Brunbjerg og Düne: Omarmering. 
Hamborg og Düne feltmæssig færdig.
Brunbjerg  fæstningsmæssig færdig. Tildækningen er i gang.

30/04/44

Tungt Flak

3 batterier 7,5 cm Vickers-Armstrong må trækkes ud af Område Hansted, da lager- og pasningsmuligheder ikke forefindes.
JL: de kanoner, der blev udskiftet med 10,5 cm kanoner.

25/05/44

Tungt Flak

Status for oparmeringen af det artilleristiske kystforsvar.
Opbygningsarbejderne af festningsbyggemæssig og artillerivåbenteknisk art (i feltmæssig udførelse) løber for tiden således:
3 stk. 7,5 cm Flak-batterier i område Hansted til 10,5 cm batterier. (færdig antagelig 25.05)

25/06/44

M.Flak A. 814

4 skud  4,0 cm, 14 skud 3,7 cm, 403 skud 2,0 cm, 19 skud M.G.

29/08/44

M.Flak A. 814

Øvelsesskydninger.
M.Flak A. 814:                            
824 skud 10,5 cm,  45 skud 4,0 cm,  84 skud 3,7 cm, 246 skud 2,5 cm, 702 skud 2,0 cm.
M.A.A. 118:  397 skud   2,0 cm,  30 skud    M.G.

30/08/44

M.Flak A. 814

Øvelsesskydninger.
M.Flak A. 814:                                
257 skud 10,5 cm,  57 skud  4,0 cm,  127 skud  3,7 cm, 229 skud  2,5 cm,  1481 skud    2,0 cm
M.A.A. 118: 
96 skud   2,0 cm, 8 skud    M.G.

29/10/44


En maskine beskudt. En nedskydning.
Kl. 15.04 - 15.22 Flakalarm! To Mosquitos i det østlige Flakområde Hansted. En maskine blev fra kl. 15.08 til 15.09 beskudt af lyskaster 9 - 2 cm Flak C/30 og 1./H.K.A. 180 - 2,5 cm. Træffer blev iagttaget i venstre motor og i halen.
Kl. 15.10 melder lyskaster 8 om en brændende Mosquito i nordøstlig retning i 4 m højde over havet. Stærk røgfane ved venstre motor. Maskinen sank (tabte højde).
Amm. forbrug: 15 skud  2,0 cm   (Lyskaster 9), 30 skud  2,5 cm   (HKB 1./180)
JL: HKB 1./180 benævnes i dette notat som 1./H.K.A. 180.
Lyskaster 9 på Hesseldal Bjerg i Vigsø.
Lyskaster 8 i Febbersted.

27/11/44


Fjendtlig maskine opfattet og beskudt.
Tilbageflyvning i bred front nord om området i en afstand af 30 til 50 km. 
En fjendtlig maskine flyver forbi syd om Hanstholm og bliver kl. 20.24 opfattet af lyskaster 9 og 5./M. Flak A. 814 og fastholdt i et minut. 
Beskudt ved let Flak fra lyskaster 6, 5 og 9 kl. 20.25.
Type: Mosquito. Målhøjde: 800 m.
Amm. forbrug:  M. Flak A. 814: 38 skud  2,0 cm

22/12/44


Kl. 18.54 - 19.17 Flakalarm for Hansted. Adskellige fjendtlige maskiner fløj fra sydvest mod Flak-området. En maskine blev opfanget af lyskaster 7, 10 og 1 kl. 19.05 og fastholdt i et minut. Beskydning ved tungt, middeltungt og let Flak. Virkning ikke iagttaget. Målhøjde: 100 m. Bortflyvning mod nord.
Amm. forbrug: Ikke angivet.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye