Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold emneopdelt


Forside
Lister over officerer ved batterierne i Hanstholm.
Notater vedr. den enkelte officer opstillet i alfabetisk orden efter efternavn.
01/09/1942 Leutnant M.A. d.R. A h r e n s (Johannes), rangtjenestealder pr. 01/10/1940.
Har uddannelse som leder af spærrebatterier. Ahrens har gentagne gange i længere perioder afløst som batterichef ved spærrebatterier og derved bevist, at han er virkelig god til at udfylde stillingen som batterichef. P.t. er han garnisons- og ordonansofficer ved M.A.A. 118. Da han behersker det danske sprog både i tale og skrift, foreslås det, at benytte ham mest muligt i Danmark, helst ved M.A.A. 118.
Bliesener (Hans)
01/09/1942 Leutnant M.A. d.R. B l i e s e n e r (Hans), rangtjenestealder pr. 01/01/1941.
Har uddannelse som Sperrleiter (skydeofficer) og som Z.B.-officer (artilleriobservertør).
P.t. som batteriofficer ved et spærrebatteri og benyttes også som stedfortrædende adjudant. Da Bliesener i en periode havde lejlighed til at afløse sin batterichef, viste han gode resultater. Han forstår at anlægge den rigtige tone over for sine undergivne. Hurtig i tanke og handling, derfor en særdeles god skydeleder for et spærrebatteri.
Crüger (Dr. Otto)
26/10/1888 Født i Samotschin/Kolmar.
08/1939 Batterichef M.A.A. 115.
10/04/1940 Batterichef Batteri Schill (Hanstholm I).
20/04/1941 Chef M.A.A. 118 - Afdelings-Kdr. Forsvarsomraade Hansted.
17/10/1941 Ledsager Admiral Mewis til Kanalkysten.
29/12/1942 Begår selvmord.
   
   
   
   
   
   
28/04/1943 Admiral Dänemark. B. Nr. P 501.
Til Kommando der Marinestation der Nordsee - Oberquartiermeisterstab.
Vedrørende: Ansøgning om afkommandering af K.Kpt.MA. Dr. Schneider (Hermann) Kdeur. M.A.A. 118.
Forudgået: Adm. Dän. P 465 v. 12/04/1943.
Nord. P 18785 PI v. 13.4.43.
I bilaget forelægges en uopfordret personalerapport over K.Kpt.M.A. Dr. Schneider (Hermann) i to eksemplarer.
Som Kommandeur ved M.A.A. 118 foreslås Kaptlt. M.A.d.R.z.V. Knippenberg (Diedrich), tidligere batterichef M.A.A. 118, og som batterichef M.A.A. 118 Oblt. M.A.d.R. Decker (Siegfried), tidligere batteriofficer.
For sidstnævnte er det nødvendigt med en erstatning med en velanbefalet R.O.A.
Rapporten er kun vedlagt i én kopi.
13/05/1943 Arko Hansted meddeler:
Overdragelse af tjenesteopgaver for afdelingskommandøren for M.A.A. 118 og artillerikommandøren for Hansted til Kaptajnløjtnant M.A. Knippenberg og tjenesteopgaverne for Standortältesten Hansted til korvettekaptajn M.A. Schulze.
Oberstløjtnant M.A. Decker er midlertidig/foreløbig indsat som batterichef for 2./118.
Göttling (Werner)
14/07/1943

Oberleutnant M.A. d.R. Göttling (Werner) har siden 20.10.41 gjort tjeneste som indsatsleder ved det lette Flak. Han har først og fremmest fungeret som delingsfører for det lette Flakbatteri og siden 15/03/1943 som batterichef.
Oblt. Göttling har et godt kendskab til våben og tjenesteforhold og forstår det at føre sit mandskab efter stramme linier. Som indsatsberedt altid med et beskedent væsen. Han er flink og hjælpsom. Vellidt i kammeratskabskredsen.
Egnet som batterichef.

Hentschel (Rolf)
14/07/1943

Leutnant M.A. d.R. Hentschel (Rolf) har siden 23.9.41 gjort tjeneste ved et af afdelingens tunge Flak-batterier. Han er en pligtopfyldende officer, som fuldtud magter sine militære opgaver og med glæde udfører sin tjeneste.
Hans holdninger er militært korrekte; han har dog ikke den medrivende drive, så han med sin facon og væsen fremtræder uberettiget alvorlig.
Hans fremtoning foran soldaterne er sikker og bestemt; de underordnede behandler han velovervejet og korrekt.
Som afdelings- og Standortsportoffz. har han gjort en stor indsats med såvel en alsidig fysisk træning som med de militære opgaver.
Der kan ikke gøres nogen indvendinger mod hans adfærd. I kammeratkredsen er han agtet og velset.
Egnet som batterchef.

Knippenberg (Diedrich)
06/03/1895 Født i Dingen/Stade, Wesermünde.
04/09/1914 Indkaldt til militærtjeneste.
25/08/1938 Genindkaldt. Kurieroffz. ved Stat. Nord.
01/07/1940 Kurieroffz. ved Stab Kom.Adm. Frankreich.
28/10/1940 Battr. Offz. ved M.A.A. 112.
01/05/1941 Battr. Chef M.A.A. 118
28/04/1943

Admiral Dänemark. B. Nr. P 501.
Til Kommando der Marinestation der Nordsee - Oberquartiermeisterstab.

Vedrørende: Ansøgning om afkommandering af K.Kpt.MA. Dr. Schneider (Hermann) Kdeur. M.A.A. 118.
Forudgået: Adm. Dän. P 465 v. 12.4.43.
Nord. P 18785 PI v. 13.4.43.
I bilaget forelægges en uopfordret personalerapport over K.Kpt.M.A. Dr. Schneider (Hermann) i to eksemplarer.
Som Kommandeur ved M.A.A. 118 foreslås Kaptlt. M.A.d.R.z.V. Knippenberg (Diedrich), tidligere batterichef M.A.A. 118, og som batterichef M.A.A. 118 Oblt. M.A.d.R. Decker (Siegfried), tidligere batteriofficer.
For sidstnævnte er det nødvendigt med en erstatning med en velanbefalet R.O.A.
Rapporten er kun vedlagt i én kopi.

13/05/1943 Arko Hansted meddeler:
Overdragelse af tjenesteopgaver for afdelingskommandøren for M.A.A. 118 og artillerikommandøren for Hansted til Kaptajnløjtnant M.A. Knippenberg og
tjenesteopgaverne for Standortältesten Hansted til korvettekaptajn M.A. Schulze.
Oberstløjtnant M.A. Decker er midlertidig/foreløbig indsat som batterichef for 2./118.
01/12/1943 Udnævnt til K.Kapt. M.A.d.R.z.V
01/02/1945 Korv. Kapt. Knippenberg udnævnes til kommandant for Marine Forsvarsområde Hansted.
15/02/1945 I følge Wehrmachtsbefehlshaber Dänemark I a Nr. 641/45 fra 1.2. blev Korv.Kapt. Knippenberg taget i ed af Seekommandant Nordjütland d. 14.2. som Kommandant Marine-Verteidigungsbereich Hansted, samtidig blev Korv. Kapt. von Winterfeld taget i ed som stedfortrædende kommandant.
 
  Civilstand: Lærer.
18/04/1967 Død.
Rehberg
29/05/1943 Kaptlt. M.A. Rehberg overtager tjenesten som batterichef for 2./M.A.A. 118.
15/02/1897 Født i Siegen i.W.
01/09/1939 Adj. ved KMW Wilhelmshaven.
01/10/1941 Stabsoffz. b. Stabe ved KMW Wilhelmshaven
01/12/1941 ?
01/01/1942 Stabsoffz. b. Stabe ved Stab Seekomdt. Südholland.
01/12/1942 Udvævnes til Kdr. M.A.A. 118 med rang af Korv.Kpt. (M.A.).
28/04/1943

Admiral Dänemark. B. Nr. P 501.
Til Kommando der Marinestation der Nordsee - Oberquartiermeisterstab.

Vedrørende: Ansøgning om afkommandering af K.Kpt.MA. Dr. Schneider (Hermann) Kdeur. M.A.A. 118.
Forudgået: Adm. Dän. P 465 v. 12.4.43.
Nord. P 18785 PI v. 13.4.43.
I bilaget forelægges en uopfordret personalerapport over K.Kpt.M.A. Dr. Schneider (Hermann) i to eksemplarer.
Som Kommandeur ved M.A.A. 118 foreslås Kaptlt. M.A.d.R.z.V. Knippenberg (Diedrich), tidligere batterichef M.A.A. 118, og som batterichef M.A.A. 118 Oblt. M.A.d.R. Decker (Siegfried), tidligere batteriofficer.
For sidstnævnte er det nødvendigt med en erstatning med en velanbefalet R.O.A.
Rapporten er kun vedlagt i én kopi.

01/05/1943 Einstellungsabt. Leiter ved A.d.N.
01/10/1943 Kdr. ved 28. S.St.A.
01/03/1944 Kdr. ved M.A.A. 205.
01/05/1944 1. Asto. ved Stab Seekomdt. Südjütland.
01/10/1944 Udnævnt til F.Kapt.M.A.
08/09/1945 Hjemsendt.
25/05/1973 Død i Moers/Rheinland.
Schulze
13/05/1943 Arko Hansted meddeler:
Overdragelse af tjenesteopgaver for afdelingskommandøren for M.A.A. 118 og artillerikommandøren for Hansted til Kaptajnløjtnant M.A. Knippenberg og tjenesteopgaverne for Standortältesten Hansted til korvettekaptajn M.A. Schulze.
Oberstløjtnant M.A. Decker er midlertidig/foreløbig indsat som batterichef for 2./118.
Tirre (Friedrich Wilhelm)
1940-45

Var, som ingeniør, ansvarlig for opførelsen af kystbatterierne i Danmark og i Norge.

23/11/1940 Oberleutnant i Pionertropperne.
I en indberetning til Stockholmarkivet er anført, at Repræsentant for Værnemagten i forhandlingerne om opbygning af Hanstholm II er Oberstløjnant Tirre.
05/1941 Udnævnes til Hauptmann (Kaptajn). Refererer til overordnet i Tyskland.
03/05/1943 Er anført i listen over officerer ved Kommandanten for den danske Vestkyst, som på dette tidspunkt var stationeret i Hansted.
1945 Er med rang af major stationeret i Narvik ved arbejdet med opbygningen af tungt kystbatteri.
Ved krigens slutning stationeret i Kirkenæs ved arbejdet med opbygningen af tungt kystbatteri.
Tildelt Jernkors.

På fotoet til højre ses F.W. Tirre i privat logi i Thisted.
Unger (Otto)
01/09/1942 Leutnant M.A. d.R. U n g e r (Otto), rangtjenestealder pr. 1.9.1940.
Var allerede fra 7.6.41 til 1.4.42 batterichef ved et 12 cm spærrebatteri med støttevåben og en forholdsmæssig stærk bemanding. Har i den forbindelse vist sig velegnet til meget velegnet som batterichef. Han blev kun afløst som batterichef for at kunne deltage i en omfattende uddannelse, og fordi der i afdelingen var en Kapitänleutnant til rådighed, som blev vurderet som mere egnet som batterchef ved dette vigtige og fjerntliggende batteri. Unger har uddannelse som Sperrleiter (skydeofficer) og som Z.B.-officer.(artilleriobservertør).
10/10/1942 Lt. M.A. Unger overtager1./M.A.A. 118 (Hanstholm I) som batterichef.
Wesselmann (Gottlieb)
01/09/1942 Leutnant M.A. d.R. W e s s e l m a n n (Gottlieb), rangtjenestealder pr. 1.10.1940.
Har siden den 22.3.1941 været adjudant ved Stab M.A.A. 118.
Har uddannelse som Sperrleiter (skydeofficer) og som artilleriofficer (K.).
Han har ikke blot som adjudant men også som batteriofficer i spærrebatteriet altid vist sig at være fremragende og er helt sikkert i stand til at føre et batteri på bedste måde. Forstår i særlig grad at få sine undergivne med og anspore dem til nye opgaver.
von Winterfeld
15/02/1945 I følge Wehrmachtsbefehlshaber Dänemark I a Nr. 641/45 fra 1.2. blev Korv.Kapt. Knippenberg taget i ed af Seekommandant Nordjütland d. 14.2. som Kommandant Marine-Verteidigungsbereich Hansted, samtidig blev Korv.Kapt. von Winterfeld taget i ed som stedfortrædende kommandant.
Wrede (Ernst)
01/07/1942

Korv.Kapt.(E)
1.7.-12.7.42: Stabsofficer ved Kommandant im Abschnitt dän. Westkuste.
13.7.-29.8.42: Stellv. Arko Hansted, Abt.Kdr. MAA 118, Standort Hansted.
27.1.-10.2.43: Vertretung (Repræsentation) Arko Hansted.

Zahn (Karl)
13/02/1943 Skulle Kommando der Mar. Station der Nordsee ikke være klar til at oprette stillingen til besættelse snarest, kunne der anmodes om, at
Kptlt. M.A. Zahn blev forflyttet, og i hans sted som batterichef for 3./M.A.A. 118 lade tiltræde en Oberleutnant fra Afdelingen.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye