Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold emneopdelt
    Forside
Opgørelser over våben i Forsvarsområde Hansted

Organisationsdiagram dateret 20/02/1945:
Sammenstilling af forskellige opgørelser:
BFP 15.01.45: Baufortschrittsplan.
20.02.45: Ovenstående diagram.
Jydsk Mar.: Inspektionsrejse til Batterier 6/7-21/7 1945. Jydske Marinekommando.
Art. Sk.Sk.: Artilleriskydeskolen.
Kom. til bes.: Kommissionen til Besigtigelse af Kystbefæstningsanlæg.
Sammenstilling af opgørelse af maskingeværer og mortérer i ’BFP pr. 15/1 45’ og ’Diagram af 20/2 45’.


Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye