Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Notater om forsvarsområdet     Forsiden

Radarreflektorer - Tarnkörper

For at sløre stillingen mod radarpejling blev der opstillet et stort antal radarreflektorer, som bevirkede, at konturerne af bygninger og anlæg i stillingen blev udvisket.
Af indberetningen 4. september 1944 kan man se, at efterretningsagenten er blevet bildt noget på ærmet om raket-bomber.
Radarreflektorer på Nordstranden ved Rosvig. (MCH 0210)
Radarrekflektorer midt midt på vestskrænten neden for Signalstationen. (MCH 1082)
De i skrivelsen omtalte raket-bomber. (MCH 0175-0176)

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye