Gå til: Indhold emneopdelt                                                                          Forside
 

Registrerede anlæg med ukendt anvendelse.

Reg. nr. 27.02.51 jordanlæg øst for 3. Flak på Bavn i Hamborg
Reg. nr. 27.03.45 og 27.06.81 jordforsænkede/nedgravede murstensbygninger
Reg. nr. 27.05.21 og 27.05.22 vest for autoværksted og garage
Reg. nr. 27.06.75 standplads på skrænten sydvest for Hanstholm Fyr
Reg. nr. 27.09.38 bunker i haven Molevej 18

Reg. nr. 27.15.01 stilling med barak og løbegrave øst for Hjertebjerg

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye