Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Anlæg ved Vigsø
  Forside

25.01.93 Anlæg med ukendt funktion - Del af "Støttepunkt Vigsø"

25 Vigsø
Reg. nr. 25.01.93.


'Amtsvejinspektoratet, journ. Nr. 11.00/37-45' Vurderingskommissionen for Krigsforsikring beskriver anlægget som en del af ‘Støttepunkt 500 m NV for Vigsø By' således:
Støttepunkt N.V. for Vigsø By.
Støttepunktet ligger paa Gaardejer Anders Jespersens Jord.
Jespersen tilbyder for Kr. 150,oo plus indvundne Materialer selv at bringe Jorden tilbage til sin oprindelige Tilstand, hvilket Tilbud er meget billigt.
Løbegrave uden pæle i alt 114 m.
Hul i jorden 5 x 3 m 1 m dyb.
Hul efter barak 13 x 5 m 1,6 m dyb.

I terrænet ses tydeligt løbegrave og de anførte huller.

Luftfoto 1944

Luftfoto 1954


I forgrunden standplads for barak. I baggrunden Det meget tilgroede "Hul i jorden 5 x 3 m 1 m dyb".

Løbegravene står meget tydeligt.
Her løbegraven mod SØ.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye