Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
 Indhold emneopdelt
 
Forside
Huse i Hanstholm - tilstanden efter den tyske rømning
Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945 fik ved Hærens Bygningstjeneste i 1945 foretaget en registring med beskrivelse af bygninger og arealer i Thisted Amt. Registringen er delt i 2: Ejendomme ved Hanstholm og Omraader uden for Hanstholm.

Bygningernes tilstand var generelt meget dårlig. Slid, vanrøgt, ramponeret er ord, der står ved alle vurderingerne. Især gulvene var meget medtagne eller direkte ødelagte. Støbegods (komfurer) var enten mangelfuldt eller helt fjernet, og langt de fleste haver var groet til eller helt ødelagte.
I skemaerne herunder er kun taget de huse med, hvor der er notater om bygningsændringer og evt. yderligere bemærkninger til hus eller have.

En af byens gårde i 1945 (MCH 2000)

En af byens gårde i 1945. Til venstre ses indgangen til en bunker. (MCH 2001)


Gård beskadiget efter mineeksplosion (MCH 1344)
Adresse: Udvalgte notater: Adresse: Udvalgte notater:
Akelejevænget 1 2 døre tilmurede. 1 skillevæg fjernet. Akelejevænget 15 Grunden gennemskæres af en løbegrav.
Akelejevænget 7 Sydenden af grunden anvendt til løbegrav og bunker.
Akelejevænget 20 1 skillevæg fjernet.
1 røgeovn opmuret i baghuset.
Haven berøres af opfyldning fra 1 bunker.
Akelejevænget 9 3 døre tilmurede.
Spisekammeret fjernet.
Sydenden af grunden optaget af løbegrav og bunker.
Akelejevænget 22 Grunden berøres af opfyldning omkring bunkers.
Akelejevænget 11 2 døre tilmurede.
Sydenden af grunden anvendt til løbegrav og bunker.
Akelejevænget 27 Grunden berøres af opfyldning omkring bunkers.
Akelejevænget 13 Anvendt til sukker- og mellager.
Grunden genemskåret af løbegrav.

Akelejevænget 33 Lille baghus ødelagt.

Akelejevænget med kostforplejningen (nu varmeværket) i baggrunden (MCH 2335)

Akelejevænget med Hansted Gl. Skole til venstre. I baggrunden Hanstholm Fyr. (MCH 0138)

Akelejevænget 23 og 25 (MCH 2336)
Astersvænget 14 Muret 2 røgovne på loftet.
Grunden gennemskåret af løbegrav.
Astersvænget 16 Grunden gennemskæres af en løbrgrav.
Jordopfyldning mod huset fra en bunker.

 
Bødkervej 10 Hus i særdeles god stand. Alt velbevaret.
Enkelt tilmuring.
På hovedlodden batteri-anlæg.
Bødkervej 16 Nordlige og sydlige lod tildels opfyldt af batterianlæg.
Bødkervej 14 Hul i mur.
Batterianlæg på størstedelen af hovedlodden.
Bødkervej 89 Bygningen særdeles velbevaret.

Tekst bag på foto: Bødkervej 16. Revner i huset efter prøveskydning af 38 cm kanoner. (MCH 1377)
 
Bådsgårdsvej 11 Drivhus fjernet.
Bådsgårdvej 27 Præget af hærværk.
Bådsgårdsvej 23 1 dør indsat.
Vest for vejen gennemskåret af løbegrav.
Bådsgårdvej 29 Revner efter mineeksplosion.
Bådsgårdvej 23 Grunden optaget af løbegrav.
Bådsgårdvej 31 Revner efter mineeksplosion.
Hærværk!

Benyttet til oplagsplads.
Bådsgårdvej 25 Haven berøres af løbegrav.
Bådsgårdvej 33 Haven benyttet til oplagsplads.
 
Centervej 29 Butiksvinduerne erstattet med almindelige vinduer. Centervej 37 1 skillevæg fjernet.
Bryggersbordet fjernet.
1 komfur opstillet i slagteriet.
Centervej 35 (Kroen) Ændringer i baghuse.
Centervej 39 Haven opfyldt af olieoplagsgrav.
 

Tårnvej mod Helshagevej taget fra kirkegårdsdiget. Til venstre ved Helshagevej ses en af standerne med alarmsirene. (MCH 0387)
Helshagevej 47 Bageri.
Ovnene er ubrugelige. Inventar til bageriet mangler.

Helshagevej 78 Snedker- og maskinværksted.

Helshagevej 1 (tidl. 47) (MCH 0388)

Gavlmaleri Helshagevej 14 (MCH 2722)

Affaldsplads ved Arko (MCH 0316)
Molevej 9 Haven ødelagt af løbegrav.
Molevej 23 2 stuer omdannet til svinesti.
Baghus forlænget med halvtag med 9 x 4 m (svinesti).
Molevej 12 1 skillevæg nedrevet.
Haven ødelagt af en løbegrav.
Molevej 25 1 dør tilmuret.
Molevej 14 1 skillevæg i baghuset fjernet.
1 stort komfur opsat.
Ingen have. Opfyldning af krudt i den østlige ende.
Molevej 38 1 skillevæg fjernet mellem køkken og bryggers.
1 døråbning i muren til stuen.
1 stort komfur (feltkøkken) opstillet.
1 kogeapparat opstillet.
Molevej 16 Haven gennemskæres af 2 løbegrave (kampanlæg).
Molevej 40 Beskyttelsesrum (kampanlæg) på grunden.
Ikke fundet trods megen søgen!!

Molevej 18 Haven optaget af løbegrav og beskyttelsesrum (kampanlæg).
Molevej 42 Opført et røgeri i baghuset.
Molevej 20 Loftet hævet i stuen.
Haven ødelagt ved stor udgravning.
Molevej 46 Flyttet 2 skillevægge.
Køkkenbordet fjernet.
Molevej 21 Tilmuret stor grubekeddel ved baghuset. Molevej 48 Opført en skillevæg i stuen.
Opstillet en røgeovn i baghuset.
Molevej 22 Kampanlæg i østre ende (Flak-bunker Gyvelvænget 62).
Oplagsplads i vestre ende (Molevej 22).

   
 
Roshagevej 8 Tilmuret nedgang til kælderen.
Bygning revnet.
Roshagevej 15 Opstillet et stort komfur i kælderen.
Roshagevej 13 Tilbygget en garage i mursten.    
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

3 fotos fra filmen "Krigens spor i dansk Natur" fra sommeren 1945.
Der er i registreringen fra november 1945 ikke anført notater vedr. disse bygninger, da de sandsynligvis er nedrevet umiddelbart efter denne.

Den på kortet viste bygning 44.

Den på kortet viste bygning 44.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye