Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Kystvagten (Küwa) og luftmeldetjenesten (Fluwa) Infanterienheder i Thy   Forside
35.00

Infanteristøttepunkt Agger By og Fluwa 16 (luftmeldetjeneste)

Opgørelser pr. 15/01/1945.
Bemanding:
Infanteri/Hæren 3. og 4. /Res.-Gren.-Batl. og 7./Fret.-Stamm 110: 1 officer, 21 underofficerer, 224 menige.
Luftmeldepost/Fluwa 16: 1 underofficer, 7 menige.
Generalkommandoen. Hærens efterretningstjeneste 12/05/1945.
Partiet om Agger By (mellem Krik Vig og Fladesø) er stærkt udbygget. Hele Partiet er omgivet af en Tankspærring (2 Rækker Jernkryds med Pigtraadshegn imellem), og udgør et ret stærkt Støttepunkt. Minebælter strækker sig tæt foran Tankspærringen V. f. Støttepunktet lige fra Krik Vig til Fladesø, og tværs over Tangerne mellem Vesterhavet og henhv. Vigen og Søen. Inde i selv Støttepunktet findes talrige større og mindre Bunkers (12-14 er lokaliserede), ved Adgangsvejene fra Ø. og N. er opstillet Flammekastere, i den nordlige Del findes 4 Taarne med Luftværnsskyts; ved Hotellet er opstillet en svær Kanon med Skudretning SV. Langs Stranden ved Krik Vig, SØ. f. Agger By er der udlagt Miner. Paa Mortensholm 300 m SSV. f. Pkt. 13 findes et Skinbatteri.
Langs alle Veje i Nærheden af Kysten findes "Panzerdeckungslöcker".

MARINEDISTRIKT JYLLAND NORD 16/06/1945.
Agger By.
Baraklejr:
2 store Barakker á 80 mand
1 Køkkenbarak
15 almindelige Bunkers
1 Lyttepost

Validiteten af notaterne er anført i rapporternes indledende tekst.
Læs også "Agger som tysk pindsvinestilling", Sydthy Årbog 2016, s 46-54 v. Jens Andersen, Bunkermuseum Hanstholm:
https://bunkermuseumhanstholm.dk/media/2374/agger-som-tysk-pindsvinestilling-sydthy-%C3%A5rbog-2016-s-46-54.pdf

Kortskitsen viser anlæggene i stillingen og spærringerne omkring stillingen. På denne skitse er der nummer ved  bunkers.
(Jens Andersen: Atlantvolden - fra Agger til Bulbjerg s. 132)

Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Bygn navn: Noter til reg:
I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord' dateret den 16. juni 1945 beskrives stillingen således:
Baraklejr:
2 store barakker á 80 mand
1 køkkenbarak
15 almindelige bunkers
1 lyttepost
35.01.00 600 Kw.K. 5cm Tunis
35.01.02 622 D. Gr. U. Std. Stalingrad
35.01.04 622 D. Gr. U. Std. Bismark
35.01.06 622 D. Gr. U. Std. Blückner
35.01.08 607 Muni-U.Std. II Zeughaus
35.01.10 666 Inf. Beob.

35.01.12 622 D. Gr. U. Std. Paulus
35.01.14 622 D. Gr. U. Std. Rommel
35.01.16 633 Granatkaster M19 Speer
35.01.18 666 Inf. Beob. Lüdendorff
35.01.20 610 Gef. Std. für verst. Kp. Casino
35.01.22 622 D. Gr. U. Std. York
35.01.24 629 Pak Unterst. Raum Manstein
35.01.26 634 6 Schart. T Sevastock
35.01.28 600 Kw.K. 5cm Tobruk
35.01.30 633 Granatkaster M19 Todt
35.01.32 607 Kornkammer Kornkammer
35.01.34 622 Verpfleg. Prins Eugen
35.01.40 668 Klst.-Unterstd. Mölders Flyvervagt 16
I listen nedenfor er anført de data fra BFP, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
35.01.28 35028 1801 Hæren 570 03/01/1943 20/10/1943 12/11/1943 A
35.01.00 35000 1800 Hæren 570 03/02/1943 20/10/1943 12/11/1943 A
35.01.06 35006 1808 Hæren 670 31/03/1943 09/12/1943 10/12/1943 I
35.01.22 35022 1810 Hæren 670 11/04/1943 09/12/1943 10/12/1943 I
35.01.04 35004 1807 Hæren 670 05/05/1943 09/12/1943 10/12/1943 A.Brunnen - I
35.01.12 35012 1809 Hæren 670 26/05/1943 09/12/1943 10/12/1943 I
35.01.14 35014 1806 Hæren 670 22/06/1943 09/12/1943 10/12/1943 I
35.01.16 35016 1803 Hæren 845 26/06/1943 09/12/1943 10/12/1943 424 P01 - I
35.01.30 35030 1802 Hæren 845 30/06/1943 09/12/1943 10/12/1943 424 P01 - I
35.01.08 35008 1813 Hæren 740 21/08/1943 30/10/1943 10/12/1943 I
35.01.10 35010 1804 Hæren 370 11/09/1943 11/01/1944 15/04/1944 749 P3 - I
35.01.24 35024 1815 Hæren 675 29/09/1943 12/04/1944
I
35.01.32 35032 1814 Hæren 740 11/10/1943 12/04/1944 15/04/1944 I
35.01.18 35018 1805 Hæren 370 15/10/1943 25/10/1943 15/04/1944 749 P3 - I
35.01.40 35040 5611 Luftvåben 210 27/10/1943 10/11/1943 28/08/1944 O.T.
35.01.34 35034 1812 Hæren 670 06/11/1943 13/04/1944 15/04/1944 A. Brunnen - I
35.01.20 35020 1817 Hæren 865 21/11/1943 12/04/1944
I.Brunnen - I
35.01.02 35002 1811 Hæren 670 02/12/1943 12/04/1944 15/04/1944 A. Brunnen - I
35.01.26 35026 1816 Hæren 630 29/01/1944 12/04/1944 15/04/1944 35P8 - I
 
Samme kortskitse som ovenfor her med nummer ved feltmæssige anlæg.
Feltmæssig anlæg nr.: Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
1410 35.01.50
Ladeaggregat for håndlamper -
1411-1427 35.01.51-64 58c Rindstd. f. M.G. u. l. Gr. W. -
1429-1431 35.01.69-71 67 Ringstd. f. Pz. Kw. I Navne: 69 El Alamain, 70 Kaukasus
1432-1433 35.01.72-73 69 Ringstd. f. S. Gr. W. -
Kortet viser primært aktionsområdet for automortér M 19 R 633, men der er også anført bl.a. navnet på den enkelte svære bunker.
Dette kort viser bygningernes lokalisering i 'bybilledet'. (Indtegning på Google Earth: Mark Stannius)
Diagrammet viser telefonkommunikationsnettet, som Flugwache 16 Agger var tilsluttet.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye