Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Infanterienheder i Thy     Forside
37.03 Infanteristøttepunkt Agger Tange Syd
  2. Res. Gr. Batl. 113
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som:
37.03.20
Ukendt
Ukendt
37.03.21 58c Maskingeværstilling
37.03.21a Ammunitionsniche Ammunitionsniche
37.03.21b Unterstand Siegfried Beskyttelsesrum
37.03.21c-f Ammunitionsniche Ammunitionsniche
37.03.22 621 Gruppebunker
37.03.23 Infanterie Schutzbunker
med 2 skydeskår i 1 rum
Maskingeværstilling
37.03.23a Infanterie Schutzbunker
med 2 skydeskår i 1 rum
Maskingeværstilling
37.03.24 58c Maskingeværstilling
37.03.25 Infanterie Schutzbunker
med 2 skydeskår i 1 rum
Maskingeværstilling
37.03.26 Infanterie Schutzbunker
med 2 skydeskår i 1 rum
Maskingeværstilling
37.03.27 Infanterie Schutzbunker
med 2 skydeskår i 1 rum
sammenbygget med stort mandskabsrum
Maskingeværstilling
37.03.28 Infanterie Schutzbunker
med 2 skydeskår i 1 rum
Maskingeværstilling
37.03.29
Std. for 3,7 cm Pak
37.03.30 58c Maskingeværstilling
37.03.31 58c Maskingeværstilling
37.03.32 621 Gruppebunker
37.03.33
Std. for 3,7 cm Pak
37.03.34 Infanterie Schutzbunker
med 2 skydeskår i 2 rum
Maskingeværstilling
37.03.35
Std. for 3,7 cm Pak
37.03.36 Infanterie Schutzbunker
med 1 skydeskår og 1 rum
Maskingeværstilling
37.03.37 ? Ukendt
37.03.38 ? Ukendt
37.03.39 58c Maskingeværstilling
37.03.40 621 Gruppebunker
37.03.41 Jordanlæg Ukendt
37.03.42 ? Ukendt

Situationsplanen er udarbejdet på grundlag af Projektmaterialet 'Forslag til Fjernelse af tyske Betonværker' udarbejdet af Vandbygningsvæsenet, Lemvig Distrikt dateret 16/7 1945.
Den overvejende del af anlæggene er fjernet, men de grønt-markerede anlæg er registreret med GPS af Mark Stannius i december 2011.

Reg. nr. 37, 38, 39 40 og 42 er i projektmaterialet anført på kortet uden nummer. Art og type er derfor kun kendt for de i dag synlige bygninger.
Reg. nr. 20 er registreret af Jørgen Lumbye i maj 2017. (Se fotos og skitse nedenfor.)
Reg. nr. 32 blev ikke fundet i maj 2017. Området bar præg af at være opgravet kort forinden, hvorfor bunkeren kan være delvis fjernet og tildækket.
Nedenfor er projektmaterialets tegninger af de bygninger, der blev foreslået fjernet.

Notat fra Marinens Krigsdagbog 18/01/1944:
På grundlag af rekognosceringen af Jyllands Vestkyst viser det sig, at det ikke kun er på kysten nord for Blåvandshuk, at det er stærkt ønskeligt med en forstrandspærring, men også på begge sider af Thyborøn Kanal, fordi der her mellem høfderne er gode landsætningsmuligheder.
- der anmodes om at få tilbagesendt til Thyborøn 500 miner -.
I listen herunder er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.

I BFM Zusammenstellung 15/01/1945 side 26 er om enhedens bemanding og våben anført:
2. Res. Gr. Batl. 113 Officerer Underoffic. Menige. I alt
  2 20 151 173
Reg nr: Nyt bygn nr:   Bygget for: Beton m3: Støbt:
37.03.22 99135 621 Hæren 530 14/08/1944
37.03.32 99136 621 Hæren 530 09/10/1944
37.03.40 99137 621 Hæren 530 16/11/1944
Pak Granatkaster Tunge MG Lette MG
3/3,7 cm 1/5 cm 2/08 6/-42
3/-34
3/08/15
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Fotos: Jørgen Lumbye 05/2017.
Ukendt konstruktion og anvendelse (20)
Opmålt og tegnet af Jørgen Lumbye


Ammunitionsniche (21a)
Unterstand Siegfried (21b)


Gruppebunker 621 (22)
Gruppebunker 621 (40) - det synlige dæk/tag


Gruppebunker 621 (40) - toppen af indgangssiden
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye