Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hanstholm-Hamborg oversigt Luftværnsbatterier   Forside
Forløbet i opstillingen af Flak og lyskastere i Hanstholm
05/12/1940 meddeles det i Brev til Festungsbauabschnitt ... at der som tidligere bestemt til Flakbeskyttelse af byggeriet i Hansted er stillet til rådighed: 1 stk. 7,5 cm Flakbatterie Vickers Armstrong, 2 stk. 2 cm Flak, 2 stk. lyskastere G 150 med lytteapparat samt 2 stk. lyskaster G 60.
Uafhængig af dette opstilles på selve byggepladsen 4 stk. 2 cm Flak.
Nedenstående situationsplan er gengivet efter et kort, som sandsynligvis er bilag til denne plan.
05/12/1940 er noteret, at af MaZA Wilhelmshafen bliver fremsendt og indsættes som Fla.M.W. Schutz der Batt. Hanstedt: 2 – 2 cm Flak 30 Nr. 715 u. 788 ....
06/12/1940 tilgår 2 stk. 2 cm Flak C/30 til beskyttelse af byggepladsen i Hansted (Baustelle in Hansted) og opstilles som G 1 ved Gårddal og G 2 ved Roshage.
07/01/1941 foreligger nedenstående situationsplan for 'S-Batterie Hansted mit Flaschutz'.
12/01/1941 7,5cm Flak-batteri (4 kanoner 7,5cm krigsbytte-kanoner af typen Vickers-Armstrong) og betjeningsmandskab ankommet og er opstillet til beskyttelse af byggepladsen for det tunge batteri "Hanstedt". Se 1. Flak Ugruko.
28/01/1941 er tilgået 2 stk. lyskastere G 60 Nr. 11894 og 11405 med maskinvogne.
07/02/1941 modtager Maza Esbjerg 2 stk. 2 cm Flak 30 nr. 753 og 1890, 2 stk. lyskaster G 150 nr. 4661 og 12330 og 2 stk. lytteapparater nr. 293 u. 265 ... bestemt for Hansted.
17/02/1941 er opstillet 1 stk. 60 cm lyskaster "Fritz" samt 2 stk. 2 cm Flak C/30 som G 3 ved v/3. kanon 38 cm og G 4 ved v/Arko.
Allerede før 01-02-41 er der tilgået 2 stk. 150 cm lyskastere hver med maskinvogn og lytteapparat. "Dora" opstilles i Hanstholm og "Emil" på Baun i Hamborg.
25/02/1941 dannes M.A.A. 118 og luftværnet benævnes 4./M.A.A. 118 Flakbatterie Hansted.
28/02/1941 er noteret, at Flakbatterie Hansted (4./M.A.A. 118) klar til indsats med lyskasterdeling og en deling let Flak (4 stk. 2 cm Flak 30). 2 andre ventede let Flak 30 endnu ikke ankommet.
31/03/1941 er tilgået 1 stk. 2 cm Flak C/38 og 1 stk. 2 cm Mauser Flak C/38, som opstilles som Truppenluftschutz for 7,5 cm Flak på Tvedhøj i henholdsvis standplads G 5 og G 6. Ligeledes er tilgået 60 cm lyskaster "Gustav".
Samme dato indberettes: Nødtørftig opstilling af 4 - 7,5cm, 6 - 2cm, 2 - 150cm og 2 - 60cm lyskastere undtagen kloakering.
28/04/1941 Status: 4 stk. 7,5 cm Vickers-Armstrong, 4 stk. 2 cm Flak 30, 2 stk. 2 cm Flak 38, 2 stk. 150 cm lyskaster, 2 stk. 60 cm lyskaster.
Denne status indikerer, at kun den ene af lyskasterne anført i skrivelsen 7. febr. 1941 bestemt for Hansted er blevet leveret.
(I indberetningen 31
/03/41 betegnes opstillingen af disse våben som nødtørftig.)
Samme dato (28
/04/41) foreligger et notat vedr. bygningen af standpladserne for de på kortet 5. november 1941 viste G7-G8-G9-G10.
Standpladserne er blevet rekognosceret til disse pladser, og der er anført disse bemærkninger:
Standplads II (G8) ligger på dette sted så lavt, at det anbefales at bygge et 8 m højt tårn i træ og kun bygge beredskabsrummet i jernbeton.
Standpladserne I (G7), III (G9) og IV (G10) bygges efter tegningerne F Wa Fla 29/964 og 965. Udførelsen bliver med 40 cm vægstyrke, hvilket Org. Todt endegyldigt har godkendt.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
05/05/1941

Kommando Marineartillerieabteilung 118 indberetter til Kommandant im Abschnitt Westdänemark mandskabsstyrken i batteriet pr. 1. maj 1941.
I den forbindelse indberettes også en oversigt over Flak-våben under 4./118 Flakbatteri Hansted:
4 - 7,5 cm Vickers-Flak, 5 - 2 cm Flak 30, 2 - 150 cm lyskastere med lytteapparat, 2 - 60 cm lyskastere med lytteapparat.

Indberetningen pr. 28/04/1941 anfører 4 - 2 cm Flak 30, 2 - 2 cm Flak 38, så der er ikke helt overensstemmelse mellem indberetningerne.

17/05/1941

Kommando Marineartillerieabteilung 118 indberetter til Kommandant im Abschnitt Westdänemark mandskabsstyrken i batteriet pr. 15. maj 1941.
Heri gentages oversigten pr. 1. maj over Flak-våben under 4./118 Flakbatteri Hansted.

26/05/1941 Kl. 12.00 træder en ny organisation i kraft efter ordre fra Flugabwehrkommando Dänemark og i forståelse med Marinebefehlshaber Dänemark.
De til beskyttelse af Batterie Hanstholm II indsatte Flakkampmidler bliver samlet til "Untergruppe Hansted" og i taktisk henseende lagt umiddelbart under Flugabwherkommando Dänemark.
Kommandøren for M.A.A. 118 leder i enhver henseende selvstændigt undergruppen inden for sit område, han er altså alene ansvarlig for indsættelse, kampledelse og meldetjeneste.
Med denne ændring bliver kravet fra marinens øverstbefalende om at gøre Kommandøren for M.A.A. 118 ansvarlig for Flakkampmidlerne ved fjernkampbatteriet tilfredsstillet.
27/06/1941 er noteret, at 2 - 2cm Flak Flak 30 Nr. 25511 og 25512 er opstillet og klar til indsats ved Batterie Hanstholm II.
2 cm Flak. (MCH 1413)
I baggrunden ses portalkranen til montering af 38 cm kanonerne. Her ved G 1, som blev indskudt 28/08/1941, hvorfor fotoet er taget inden kanonen var færdigmonteret.
Lokaliteten er ca. ved Fl 242 reg. nr. 27.04.38.

60 cm lyskaster. (MCH 1414)
Fotoet er sandsynligvis taget samtidig med fotoet af 2 cm Flak til venstre.
Lokaliteten er sandsynligvis vest for Molevej 23A, ca. hvor spejderhytten ligger.

03/07/1941 I indberetning over mandskabsstyrken er anført 6 - 2 cm Flak 30.
24/07/1941 Fs. fra Marbef. Dän. til Nord.
I begyndelse af maj har I afslået et forslag herfra om bedre Flakbeskyttelse af Batteri Hansted. (Marbef. Dän. 3797 AII v. 28.4.41, Gr. Nord 14175 AII 7.5.41.
Situationen taget i betragtning prøver jeg igen at forsøge, om ikke en tildeling er mulig. Det drejer sig immervæk om det største marinebatteri, som er stillet i udsigt i en anden sammenhæng, kun er forsvaret af et 7,5 cm batteri og 4 - 2 cm Flak.
27/09/1941 er tilgået 4 stk. 3,7 cm S.K. C/30 i Einh. Lafette C/34 og opstillet som Truppenluftschutz ved Batterie Hanstholm II i de fire Einheitsstände reg. nr. 27.04.31-34 som G7-G10. De meldes skudklare 05-11-41.
Notatet i Krigsdagbogen er dateret 11-10-41.
Status: 4 stk. 7,5 cm Vickers-Armstrong, 4 stk. 3,7 cm S.K. C/30, 4 stk. 2 cm Flak C/30, 2 stk. 2 cm Flak C/38, 2 stk. 150 cm lyskaster, 2 stk. 60 cm lyskaster.
03/11/1941 4 stk. 3,7cm kanoner Flakbatterie Hansted skudklar.
04/11/1941 Betjeningsmandskab og ammunition for den lette 3,7cm S.K. Flak-deling
Hanstholm II er ankommet til Hanstholm.
4 stk. 3,7cm S.K. C/30 fuldstændig klar til indsats.
05/11/1941 3,7cm S.K. (Bettungen) indskudt i Hansted. Kanoner og standpladser krigsbrugelige. JL: Batteribenævnelsen ikke nævnt.
11/10/1941 4 stk. 3,7cm S.K. C/30 i Einh. Lafette C/34 skudklar opstillet som Truppenluftschutz ved Batterie Hanstholm II. (G7-G10)
25/11/1941 En indberetning om bebyggelsesgrænsen for Batteri Hanstholm II viser på en vedlagt kortskitse nøjagtig nedenstående placering af de tilgåede våben.

18/11/1941

Fra Kommando Marineartillerieabteilung 118 til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste.
Vedrørende: Lyskastere ved Mar. Flak-Ugruko, Hansted.
Forudgået: Møde mellem Kommandant im Abschnitt og Batterchef Flakbatteri Hansted.

Ved inddragelse i den taktiske indsats under Flakuntergruppe Hansted af de 3 lyskastere Anton, Bruno, Cäsar ved Batterie Hanstholm I er det ønskede mål, at lægge en lukket lyskasterring omkring skudobjektet opfyldt på to punkter.
1. Der bliver et hul på lyskasterringens sydøststrækning, hvilket gør opstillinen af en ny lyskaster påkrævet. (Markeret 'Dora flyttet').
2. Af de enkelte lysgrupper er kun 2 (Dora og Gustav) i stand til at lokalisere mål (med deres lytteapparater). De øvrige lyskastere kan kun belyse erkendte mål. Dertil er yderligere at bemærke, at lyskasterne Dora og Gustav er forældede typer (uden Streuer, halvautomatisk og med irisblænde, byggeår 1918) og lever ikke mere op til nutidens kampkrav.
For at skaffe en kompensation for denne situation er det påkrævet at indføje en lysgruppe C. 39 (lyskaster, lytteapparat og Leitrichtgerät (kikkert)) i lyskasterringen.
Den oplagte standplads for Leitrichtgerät'et er pladsen, hvor lyskaster Dora nu står. Lyskaster Dora kan så flyttes til at udfylde hullet i lyskasterringens sydøststrækning. (Markeret 'Dora flyttet').

Det er altså nødvendigt at stille en lysgruppe C. 39 til rådighed for Flakuntergruppe Hansted for at sikre den fulde udnyttelse af indsatsen fra de øvrige lysgrupper. Bilag: 1 skitse
21/11/1941 videresender Kommandant im Abschnitt dänische Westküste ovenstående skrivelse i afskrift til Marinebefehlshaber Dänemark.
Der suppleres dog med en anmodning om godkendelse af, at de forventede to lyskastere G 60 (cm) bringes i stilling henholdsvis i ringen af 3,7 cm (Flak) og ved siden af det tunge Flakbatteri (4 7,5 cm).
22/11/1941 afgår der en Fjernskrivermeddelelse fra Abschnkdt. dän. Westk. til Marbef. Dän., Maza Thisted, M.A.A. 118 og Maza Esbjerg (som brev):
Skudobjekt Hanstholm II er pt. kun omgivet af 2 forældede 150’ere og 2 60’er lyskastere.
Der fremsendes en af de nærmeste dage herfra en ansøgning om en lysgruppe C 39, lyskaster, lytteapparat og Leitrichtgerät, som skal opstilles på pladsen for lyskaster Dora, som ved den lejlighed planlægges flyttet ca. 2000 m i retning Nytorp. Zeugamtnebenstelle Esjerg har fået besked på straks at omdirigere 2 lyskastere G 60 til Thisted, da Esbjerg har tilstrækkelig med lyskastere.
Der anmodes om tiltrædelse heraf og videremelding til Nord.
25/11/1941 Kortskitse som bilag til skrivelse vedr. bebyggelsesgrænsen for Batteri Hanstholm II.
Relevante enheder bliver i skrivelsen meddelt, at "Uden udtrykkelig godkendelse af OKM, F Wa må der ikke foretages ændringer af landskabet og bygninger eller foretages nybygninger inden for bebyggelsesgrænsen."
På kortskitsen er desuden indtegnet den nye signalstation, lyskaster "Anton", det planlagte 10,5 cm Flakbatteri på Helshage og den planlagte Gemeinschafts- und Exerzierhalle på Fyrvej.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
24/12/1941 Det kunne se ud til, at der siden 05-11-42 er flyttet en del rundt på kanoner og lyskastere.
24/12/41 foreligger en skitse som bilag til et ønske om en redegørelse vedr. Zieldarstellung für Flakbatterie Hansted (und Agger).
Her er anført noget anderledes angivelser end de tidligere foreliggende kort og notater.
Bortset fra 7,5 cm batteriet og de to 2 cm kanoner G 5 og G 6 er der byttet rundt på kanonernes numre og lyskasternes navne. Tre kanoner er uden angivelse af nummer.
24/12/1941 Zieldarstellung für Flakbatterie (se kort herunder).
  1.) Der ønskes foretaget mål-simulerings-flyvninger over Område Hansted med et forløb over 4 ugedage og hver af mindst 1 times varighed. De ønskede flyveretninger kan ses på vedlagte skitse.
Målhøjden skal i hvert enkelte tilfælde aftales med Flakugruko Hansted (ind over Marineartilleriafdeling 118, Hansted). Så længe sådanne aftaler ikke er truffet, anmodes om en flyvehøjde på mellem 1500 og 2500 m.
2.) En skitse med de anflyvende kurser (retninger) er vedlagt.
3.) Starten på mål-simulerings-flyvninger med et af de tilstedeværende fly ville være ønskeligt fra begyndelsen af januar 1942. Piloten skal med henblik på et nærmere orienterende møde i god tid melde sig i Esbjerg, hvortil også Flakugruko Hansted skal blive indkaldt.
Det ville være ønskeligt, at flyet og besætningen var stationeret i Aalborg.
4.) For at få den fulde udnyttelse af maskinen kunne den også indsættes til mål-simulerings-flyvninger i området ved Thyborøn og evtl. i afsnit Nordjylland.
24/12/1941 fremsender Kommando Marineartillerieabteilung 118 til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste en ansøgning om personel til nye lyskastere.
Der anmodes om snarest at foranledige at der ved 2. A.d.N. udkommanderes det nødvendige personel til de lyskastere, der skal nyopstilles her, nemlig:
1.) Til den lysgruppe, der skal nyetableres 1 underofficer og 14 menige, heraf 1 underofficer som Flak-lyskasterfører, 2 mand til Scheinwerfer Land III, 4 mand til Flak-lytteapparat.
2.) Til den nye 150 cm lyskaster 1 underofficer og 10 menige, heraf 1 underofficer som Flak-lyskasterfører og 2 specialister til Scheinwerfer Land III.
3.) Til de 2 nye 60 cm lyskastere i alt 2 underofficerer og 12 menige, heraf 2 specialister til Scheinwerfer Land III.
Da der til Flakbatterie Hansted allerede er blevet tilkommanderet forholdsvis mange dårligt vurderede soldater, bedes der om, at noget lignende forhindres ved denne kommandering.
Dr. Crüger
27/12/1941 Skrivelse fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste til Marineartillerieabteilung 118
til efterretning for Festungsbaustab Dänemark, København og Festungsbaudienststelle Hansted.
Vedrørende: Nyopstilling af lyskastere i Hansted-området. Forudgået: Lyskasterøvelse i Hansted den 17.12.41.
De i tilknytning til bl.a. under øvelsen udleverede kort nyinddragede stillinger foreligger hermed.
Det er planlagt således:
1. Lyskasterne Bruno, Cäsar, Emil, Fritz, Gustav bliver i deres hidtidige stillinger.
2. Flytning af 110 cm lyskasteren Anton til en plads ca. 3500 meter mod sydvest, så tæt som muligt på stranden.
3. Flytning af lyskaster Dora fra den nuværende plads til Antons hidtidige plads, med en evt. forskydning med henblik på den planlagte opstilling af et 10,5 cm Flakbatteri.
4. Opstilling af en ny 60 cm lyskaster Hans på den hidtige plads for lyskaster Dora.
5. Opstilling af en ny lyskaster Ida foran det tunge Batteri Hanstholm II's venstre fløj mellem 3,7 cm og 2 cm stillingen. Denne placering er hovedsagelig bestemt mod lavtgående fly fra nordlig retning.
6. Opstilling af en ny 150 cm lyskaster Karl ca. 1500 meter sydøst for lyskaster Cäsar.
7. Opstilling af en ny 150 cm lyskaster Ludvig på markvejen mellem Nørtorp Grdr. og Gaardal i en afstand af ca. 400 meter fra vejen Hansted - Thisted. Denne lyskaster skal være udrustet med Leitrichtgerät C 39.
De øvrige forslag, der allerede er talt om ved den sidste lyskasterøvelse, er umiddelbart tiltrådt. Der anmodes dog om, at drøfte de nye og de ændrede stillinger med Festungsbaudienststelle Hansted for at efterprøve stederne, så der ikke dukker tekniske problemer op. Først da kan den endelige godkendelse gives.
En hurtig fremlæggelse af en rapport afventes.
  Se kortet 3. januar 1942.

Stor lyskaster opstillet i stilling nordvest for bygningen nu Molevej 17. Nogen usikkerhed om type og navn.
Det er muligvis Lyskaster "Emil", selv om afstanden mellem lyskaster og bygning på fotoet synes mindre end vist på ovenstående kort.
(MCH 0273)

30/12/1941

Kommando Marineartillerie 118 ansøger B.Nr. G 2127 Kommandant im Abschnitt dän. Westküste om opstilling af et let, blandet (mixet) Flakbatteri. (Skrivelsen til højre for.)
De i skrivelsen anførte våben må være dem, der på dette tidspunkt faktisk har været opstillet.

Bortset fra 150 cm lyskasterne, som i forudgående status er anført med 2 stk., men som her er anført med 1 stk. + 3 stk. altså 4 stk. i alt, er opgørelsen i overensstemmelse med de forudgående tilførsler.
Der kan for den enes vedkommende være tale om den, der tilsyneladende ikke blev leveret som beskrevet den 7. februar som bestemt for Hansted.
Den anden foreligger der pt. ikke notater om.

Den lette Flakdeling og lyskasterdelingen ved 4. batteri M.A.A. 118 er personel- og våbenmæssigt vokset till fuld batteristyrke. Af indsatsmæssige, taktiske og forvaltningsmæssige grunde er det nødvendigt ved O.K.M. at ansøge om opstillingen af et let, blandet (mixet) Flakbatteri som 5. Batteri under M.A.A. 118, som med henvisning til befalingen fra Kommandant im Abschnitt dän. Westküste B.Nr. G 3203 I af 1.11.41, har underlagt de lette Flakvåben og lyskastere ved 1. Batteri (Hanstholm I) og den tidligere lette Flakdeling og lyskasterdeling ved 4. batteri.
Som batterichef foreslås: Løjtnant M.A. Göttling (Werner).
Det lette, blandede (mixede) Flakbatteri sammensættes som følger:
A. Våbenstyrken
1.) Lette Flakvåben: 4 stk. 3,7 cm S.K.
, 4 stk. 2 cm Flak 30, 2 stk. 2 cm Flak 38 foruden 2 stk. 2 cm Flak 30 ved Batteri Hanstholm I.
2.) Flak lyskastere: 1 150 cm lyskaster med retningsmåler, 3 150 cm lyskastere, 4 60 cm lyskastere
foruden 2 stk. 110 cm lyskastere og 1 stk. 90 cm dansk lyskaster ved Batteri Hanstholm I.
B. Personelstyrke
2 officerer lt. M.A. Göttling og lt. M.A. Kögel,
1 Feldwebel, 14 underofficerer og 156 menige. I alt 176 mand
C. Forplejning
Da det drejer sig om spredte opstillinger, som tidligere har været i forplejning ved andre enheder eller har været selvforplejende, skal der ikke ændres noget efter opstillingen af det lette, blandede (mixede) Flakbatteri.
D. Underbringelse.
Lokaliteterne forefindes i det store og hele.
Et forslag om at fremskaffe de få manglende lokaler (skrivestue) bliver eftersendt senere.
Når undtages en Hauptfeldwebel er der ingen personelkrav.
Med de i indledningen nævnte begrundelser bedes om hos O.K.M. at ansøge om opstillingen af let, blandet (mixet) Flakbatteri som 5. Batteri under M.A.A. 118.
Dr. Crüger
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
03/01/1942 afsender Kommando Marineartillerieabteilung 118 til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, og til efterretning for: Festungsbaustab, K ø b e n h a v n, Festungsbaudienststelle, T h i s t e d og Batteri M.A.A. 118.
Vedrørende: Nyopstilling af lyskastere i Hansted-området.
Forudgået: K.i.A. G 3880 I af 27/12/41.
De i det forudgåede befalede besigtigelser sammen med Festungs-Baudienststelle Thisted og batterichefen for Flakbatteriet af de nye lyskaster-stillinger og af de alternative stillinger til de eksisterende lyskastere blev foretaget den 2. januar 1942. På dette grundlag bliver til til ovennævnte forudgåede meddelt:
til 1: Som i det forudgåede. Lyskaster Cäsar må sikkert have en ny placering, da den nye Lyskaster Karl (ciffer 6) opstilles forholdsvis tæt på den. Dette kan dog foreløbig udskydes.
til 2: Den tyske (ikke danske) Lyskaster Anton skal som nævnt i det forudgåede opstilles umiddelbart tæt på strande på højde 31, 244 grd set fra Batteri Hanstholm I. Fra Lyskaster Bruno er der en afstand på ca. 2 km, fra den nyopstilede Karl ca. 4 km. Udlægning af et telefonkabel og lysledning byder ikke på de store vanskeligheder, da begge dele er trukket til Lyskaster Bruno.
Mht. vandforsyning er situationen, at en brønd er nødvendig; men det gav ved den nærliggende Lyskaster Bruno ingen problemer.
til 3: Lyskaster Dora - 150 cm - bliver fra sin hidtidige plads flyttet til højde 106. Dette højdepunkt ligger syd for vejen,der fører fra Signalstation Hansted i vestlig retning til Batteri Hanstholm I - Villa Strandgaarden. Den nye placering er valgt således, at lyskasteren også er opstillet, så den er særlig velegnet til bekæmpelse af sømål. Og det vil ikke genere det 10,5 cm Flakbatteri, der skal nyopstilles, da der immervæk er en afstand på 500 til 600 m derfra, og en afskærmning både af fiskerhuse og en lav jordbanke. Med denne opstilling garanteres udnyttelse af lyskasterens fulde aktionsradius. Dermed bortfalder den hindring, som er opstået for Lyskaster Anton i den hidtidige opstilling ifbm. nyopførelsen af signalstationen.
til 4: Ved flytningen af Lyskaster Dora bliver den frigjorte plads besat af den nye Lyskaster Hans.
til 5: Den nye Lyskaster Ida bliver opstillet på en venstre fløj af det tunge Batteri Hanstholm mellem 3,7 cm og 2 cm stillingerne. Som standplads er højde 42 valgt, da der derved ikke opstår begrænsninger for ildlederen ved det tunge batteri.
til 6: Den nye Lyskaster Karl skal opstilles sydøst for Lyskaster Cäsar på højde 103. Højde ligger nord for vejen Rær - Saarup, som der løber over i en markvej. Dette punkt har en afstand fra Lyskaster Anton på ca. 4 km og fra Lyskaster Gustav ligeledes ca. 4 km. Der må udlægges lys- og telefonkabler. Vandforsyningen, for så vidt det drejer sig om kølevand, vil kunne klares med en simpel brønd. Drikkevandsforsyningen kan klares fra et bondehus, som ligge ca. 100 m væk, hvor der er en brønd.
til 7: Opstillingen af Lyskaster Ludvig med Leitrichtgerät (søgekikkert) kan ikke ske på det oprindeligt planlagte sted ved markvejen fra Nytorp Grd til Gaardal. Som nyt opstillingssted foreslås højde 141. Den ligger på Brunbjerg i umiddelbar forlængelse af betonvejen, som fører i sydlig retning fra det tunge batteri. Stedet er særlig velegnet, da Leitrichtgerät (søgekikkert) kan opstilles i en lav sænkning, og selve lyskaster Ludvig finder sin opstilling lige midt i lyskasterringen.
Der bliver derved med Lyskasterne Gustav, Ludvig og Karl en lystrekant i østlig retning, mens Lyskasterne Ludvig, Karl, Anton og Bruno danner en lystrekant syd for skudobjektet. I vestlig retning dannes med udgangspunkt i Lyskaster Ludvigs Leitrichtgerät (søgekikkert) trekanten sammen med Lyskasterne Anton, Bruno og Dora, mens der mod nord er en trekant med Lyskasterne Ludvig, Dora og Gustav.
60 cm lyskasterne kan i overensstemmelse med de nyeste kamperfaringer med anflyvende mål fastholde de fjendtlige maskiner, mens de 150 cm lyskastere, som befinder sig i den yderste ring, er klar til at blive indsat mod nye mål.
Der anmodes om godkendelse af ovenstående forslag.
Grøn markering = bliver på nuværende plads. Rød markering = nyopstilles eller flyttes. Rødt kryds = først fastlagte stilling for Lyskaster Ludvig.

(Deutsche Heereskarte Blatt Nr. 1002/1004 Klitmöller-Hanstholm)
13/01/1942

Ludvig Bertling sender dette brev til adjudanten ved Kommandant im Abschnitt dänische Westküste hr. Leutnant Albrecht, Esbjerg:
Vedlagt sender jeg dig de to ønskede kort. På kortet er de nye lyskastere indtegnet med “rødt”. Det drejer sig om Lyskasterne "Karl" (150 cm), "Ludwig" (150 cm) med Leitrichtgerät, "Hans" (60 cm) og "Ida" (60 cm).
De lyskastere, der allerede befinder sig i området, er indtegnet med “sort”. De med “grøn” indtegnede Lyskastere “Dora” og “Anton” viser de nye stillinger for Lyskasterne “Dora” og “Anton”. Maximalrækkevidden for lyskasterne er for 150 cm forudsat til ca. 6000 m og indtegnet. For 110 cm lyskasterne er forudsat en rækkevidde på 4500 m. 60 cm lyskasterne er indsat med 3000 m.
Det tunge batteri (7,5 cm Beute-Flak) har en rækkevidde på 8000 m. Men ved skydning i praksis bør man regne med en rækkevidde på 6000 m.
(Det omtalte kort foreligger ikke, men referencen svarer til ovenstående kort pr. 3. januar 1942.)

15/02/1942 Status: 4 x 7,5 cm, 4 x 3,7 cm, 4 x 2 cm Flak 30, 2 x 2 cm Flak 38, 2 x 150 cm lyskaster, 2 x 60 cm lyskaster.
28/02/1942 Lysgruppen: Ved Dora, Ludvig, Karl, Anton og Ida er opmålingerne afsluttet. Udgravning for bygning ved Dora er færdig.
Jernbinding af vægge og dæk ved Dora, Ludvig, Anton og Ida.
30/04/1942 meldes Lyskasterstillingerne Anton, Dora og Ida færdiganlagt og Ludvig og Karl under bygning. (Se kortet 3. januar 1942.)
30/04/1942 30/04/42 fik tyskerne en slem forskrækkelse.
Et engelsk fly, en Hudson, havde i mørke og i lav højde “sneget” sig ind mod Hanstholm og dukkede uden varsel op tæt på den stejle skrænt i højst 30 meters højde over havoverfladen.
Lyskasterne og luftværnskanonerne var opstillet sådan, at deres lyskegle og kugler pga. skrænten ikke kunne opfange og ramme flyet, så der var ikke andet for luftværnskanonerne at gøre, end at skyde “vildt” i retning af lyden. 77 skud blev afgivet.
Allerede dagen efter blev 2 cm Mauser Flak C/38 flyttet fra standplads G6 og opstilles som G11 på Højde 34 i Rosdal. og der blev opstillet en ny 2 cm Flak C/30 G12 ca. 200 m syd-sydvest for signalstationen helt ude på kanten af skrænten ved Helshage.
Den af Marinebef. Dän. befalede nyopstilling af to 2cm Flak blev gennemført og meldt kampklare i de sene aftentimer.
Denne nyopstilling og omopstilling skyldtes erfaringer fra den sidste tids fjendtlige angreb og indflyvninger. Det har nemlig vist sig, at de engelske maskiner har udnyttet holmen ved at flyve meget lavt og meget tæt ved kysten, så både det tunge Flakbatteri og de lette våben ikke var i stand til at åbne ild.
30/04/1942 Lyskasterstillingerne Anton, Dora og Ida er færdiganlagt, Ludvig og Karl er under bygning.
30/04/1942 Status: 4 x 7,5 cm, 4 x 3,7 cm, 8 x 2,0 cm, 2 x lyskaster 150 cm og 2 x lyskaster 60 cm.
Denne status pr. 30-04-42 angiver 8 stk. 2 cm Flak. Siden 27-09-41 er der ikke noteret tilgang af 2 stk. 2 cm Flak, men det er sandsynligvis de 2 stk. 2 cm Flak 30 ved Batteri Hanstholm I, som er talt med i denne status. (Ikke med i status 15-02-42.)
02/05/1942 er tilgået en 60 cm Lyskaster Ida og opstillet ved Roshage.
09/05/1942 indberetter Marineartilleriezeugamt Thisted til Kommandanten im Abschnitt dän. Westküste om indsatsberedskabet for lyskastere i Hansted:
Lyskaster "Anton" (G 150) ved 1. Batteri M.A.A. 118 er ikke kampklar, da kulholderen er defekt og ikke var på lager ved Zeugamt. En ny kulholder er bestilt. Som erstatning for Lyskaster "Anton" er indsat en lyskaster (G 60), som stod på Maza's lager. Når kulholderen tilgår, bliver Lyskaster "Anton" igen opstillet.
Lyskaster "Ida" (G 60) er iflg. M.A.A. 118's oplysninger blevet opstillet. Jordkabel til denne lyskaster er ført frem.
Den 11.5.42 bliver Lyskaster "Dora" (G 110) flyttet til den af M.A.A. 118 fastlagte plads. Telefontilslutningen til jordkabel er udført.
Ifbm. omstillingen bliver på Lyskaster "Dora"s gamle plads opstillet en ny Lyskaster "Hans" (G 60), som længe har stået på lager hos Maza Thisted.
På Maza Thisted's lager står en dansk lyskaster (G 90), som er blevet overflyttet fra Maza-Dienststelle Esbjerg. Under jernbanetransporten blev den desværre beskadiget. Den kan ikke bevæges i hverken side og højde. Når tjenestestedet har fastlagt en placering af lyskasteren, afsluttes reparationen og opstilling kan følge.
Ifølge skrivelse af 7.12.41 er 2 nye G 150, deraf en med Leitricht- og lytteapparat, forudsat til Hanstholm-området. Indtil nu er kun tilgået Leitricht- og lytteapparat.
12/05/1942 er den første lyskaster-omstilling gennemført.
Lyskaster "Dora" (150cm) flyttet fra tidligere stilling til ny plads vest for Hanstholm Fyr ca. 340 m fra fyrtårnet på Holmens yderste rand. I stedet for lyskaster "Dora" er samtidig opstillet Lyskaster "Hans" (60cm). Begge lyskastere er tilsluttet ringledningen og fuld lysklare.
Lyskaster "Hans" er på nedenstående kort markeret på lyskaster "Dora"s tidligere standplads. 28-11-42 flyttes lyskaster "Hans" fra sin plads 200 m nordvest for Brunbjerg. Så enten har den været opstillet dér fra 12-05-42, eller den er flyttet, uden at det fremgår af Krigsdagbogens notater.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
17/05/1942 Kdr. M.A.A. 118 fremsender til Marinebefehlshaber Dänemark dette forslag:
Det nye 7,5 cm mobile Flak Vickers foreslås på følgende vekselstillinger:
1) Hovedstilling punkt 203, Bavn. Kan her ligne og tiltrække opmærksomhed som skinbatteri, kan skyde ud over havet, kan dække Hanstholm II og kan i påkommende tilfælde give Flakbeskyttelse for HKB Vigsø.
2) Alternative stillinger Nørtorp Gårde pkt. 121 og syd for Hanstholm Fyr pkt. 119 sydlig.
Yderligere alternative stillinger alt efter en senere kampsituation.
Marinebefehlshaber Dänemark melder samme dag tilbage: Rekognoscer straks for den befalede opstilling af et mobilt 7,5 cm Flakbatteri Vickers.
23/05/1942 Til MAA 118.
OKW har med West/op 1654/42 v. 18.5 varslet yderligere to af Luftwaffe's tunge Flakbatterier til beskyttelse af Hanstholm II. De tilgår inden udgangen af maj 1942. Træf straks forberedelser til opstilling og indkvartering.
23/05/1942 1 res. Flakafdeling (3-2-0) med 3 tunge batterier med udstyr og personel tilføres til beskyttelse af marinebatterierne I og II ved Hanstholm.
23/05/1942 Beholdninger af ammunition: Ved kanonerne 560 skud, i bunkere 1888 skud.
24/05/1942 FAK Dänemark telegraferer:
1) Gennem LGK. XVII bliver gennemført:
Til beskyttelse af HKB 539 Vigsø og HKB 534 Klitmøller og batterierne Hanstholm I og II opstilles et batteri 2 cm (erobrede) Flak uden betjeningsmandskab.
2) Indsættelsen af disse kræfter sker med kort varsel.
3) Betjeningsmandskab for kanonerne stilles af hæren og marine.
4) Pr. Batterie opstiller Luftgau XVII en uddannelsesstab bestående af en officer og seks underofficerer.
25/05/1942 3. kompagni af det lette Res. Flak Abtl. 828 (Luftwaffe) er gået i stilling med 5 delinger 2 cm Flak C/38 ved Hanstholm II og er skudklar med 15 stk. 2 cm Flak.
Tyngdepunktet af de opstillede våben er ved FuMG Luftwaffe (Mammut).
26/05/1942 Fjernskrivermeddelelse fra + MWNZ 04363 til KiA Dän. Westk. gKdos, Til Luftgau 17, Befh. der dänische Truppen i Danmark, Luftgau 11, og tTil efterretning for Gr. Nord.
I henhold til: Lg Kdo. XI Ia op nr. 688/42 v. 9/4 42.
1) Til beskyttelse af hærens og marinens kystbatterier tilføres Lg. XI gennem Lg. XVII:
1 res. Flakafdeling (3-2-0) med 3 tunge batterier med udstyr og personel til beskyttelse af marinebatterierne I og II ved Hanstholm.
(12 kanoner 2,5 cm kun udstyr med ammunition til beskyttelse af hærkystbatterierne 521 og 524 ved Hirtshals. Personel stilles af hæren.)
12 kanoner 2,5 cm kun udstyr med ammunition til beskyttelse af marinebatterierne I og II, hærkystbatterierne 539 og 534, Personel stilles af hæren og marinen.
De sidste 6 lette kanoner anvises senere.
Uddannelseskommando med en styrke på 1 officer og 6 underofficerer til hver af de lette batterier stilles for et tidsrum på 4 uger af Lg. Kdo. XVII.
26/05/1942 - til KiA West.
Nord meddeler under Gkdos. 2417 AII v. 26.4 [sic!]:
På befaling fra Ob.d.L.F.St. bliver Støttepunkt Hansted gennem Lu.Bef. Mitte straks forstærket med en afdeling på 3 - 7,5 cm og et let Flakbatteri.
Tilføjelse fra Marbef. Dän. til Kdr. MAA 118:
1) Besætningen på det nuværende 7,5 cm Marine-Flakbatteri besætter 10,5 cm Flak- und Sperrbatterie Hansted, når det er opstillet.
2) 7,5 cm kanonerne i Marine-Flakbatteriet bliver derefter trukket tilbage.
26/05/1942 - til FAK Dän.
Dort Ia 276 v. 24.5.42.
1) Ad ciffer 3: I stedet for to batterier 7,5 cm erobret Flak bliver der af Luftwaffe indsat tre 7,5 cm erobret Flak til beskyttelse af Hanstholm II.
2) Fordelingen af de 24 - 2,5 cm kanoner (betjeningen opstiller marinen henholdsvis hæren) bliver foreslået som følger:
A) 6 kanoner til Batteri Hanstholm II [rettet til: I], betjening ved marinen.
B) 3 kanoner i hver af HKB Hirtshals West og Ost - 2 kanoner i HKB Vigsø, Klitmøller, Lyngby, Thyborøn, Søndervig og Blåvand. Betjening ved hæren.
Vi er enige om dette?!
27/05/1942 FAK Abt. Ia meddeler:
1) Den lette Res. Flakabt. 828 får den taktiske betegnelse "Flakuntergruppe Thisted".
2) Den 7,5 cm (erobrede) Flak Abtlg., som tilføres af Luftgau XVII, bliver taktisk underlagt de i Hansted liggende Flakstyrker af marinen. Undergruppe Thisted og Hansted (den sidste når de har overtaget opgaven med den 7,5 cm (erobrede) Flak Abtlg.) underlægges indtil videre Flakuntergruppe Aalborg, Kdr. Oberstlt. Grauert.
27/05/1942 4 stk. 10,5 cm SKC Flak er opstillet på Helshage (senere 2. Flak).
29/05/1942 pga. transportsituationen er det ikke muligt at afsende den Res. Flakabt. 387, som er tiltænkt som luftbeskyttelse af Marinekystbatteri Hanstholm, før den 1/6.
14/10/1942 3 stk. 2 cm Luftwaffe er trukket ud af deres stilling ved Pugdal, og at 5./814 (marinen) overtager stillingen.
Notatet er sikkert gjort ifbm. denne overtagelse.
02/06/1942 Bilag til Abschnkdt. dän. Westk. Gkdos. 483/42
Akten-Notiz
Nye Flakstillinger i H a n s t e d.
Foranlediget af anvisningerne fra Marinebefehlshaber Dänemark og Kommandeurs F.A.K. Dänemark den 31.5.1942 i Hansted fastlægges følgende:
1.) Det nyankomne lette Luftwaffe Flakbatteri (leichte Res. Flak-Abtl. 828), bestående af 15 stk. 2 cm, tjener hovedsagelig som beskyttelse for Luftwaffe’s radaranlæg og er indsat øst for dette. Desuden sikrer det den østlige flanke af Standort Hansted mod infanteriangreb.
2.) Den nye kommende tunge Luftwaffe Flakafdeling (Res. Flakabteilung 387) vil bestå af tre batterier med hver 4 - 7,5 cm Flak. Disse batterier indsættes således:
a.) et batteri sydvest for Batteri Hanstholm I på stranden, så det også kan indsættes mod sømål,
b.) et batteri på højde 203 Bavn, hvor lyskaster Gustav nu befinder sig. Også dette batteri kan indsættes mod sømål. Lyskaster Gustav må derfor flyttes, sandsynligvis mod øst, så den fortsat kan indsættes mod såvel luftmål som sømål; forslag herom følger særskilt,
c.) det tredje batteri får sin stilling ved Hanstholms sydvestskrænt på højde 121 mellem Brunbjerg og Nørtorp Gårde. Det kan kun virke mod luftmål og er hovedsagelig bestemt for forsvar mod lavtgående fly, som anflyver fra sydvest over klitområdet.
3.) Efter færdigopstillingen af det nye 10,5 cm Marine-Flakbatteri bliver stillingen med det eksisterende 7,5 cm Marine-Flakbatteri rømmet for marinens kanoner og mandskab. Staben ved den tunge Luftwaffe-Flakafdeling overtager denne og indretter der den nye Ugruko-Stand. I overgangsperioden overtager de den derværende provisoriske Ugruko-Stand.
4.) Den artilleri-kommandør-Stand, der befinder sig i M.A.A. 118’s barakker, kommer ikke mere i betragtning som Ugruko. Derfor må den indrette sig et andet sted. Forslag herom følger særskilt.

Kommandos Marineartillerieabteilung 118
Dr. Crüger
Korvettenkapitän M.A. u. Abteilungskommandeur

Det fremgår af dette notat, at der i stedet for det 17/05/42 nævnte 7,5 cm mobile Flak Vickers skal opstilles tre 7,5 cm Flak-batterier i faste stillinger.
Til denne opstilling er som i det tdligere notat valgt positionerne på Bavn og ved Nørtorp Gårde. Men i stedet for positionen ved Hanstholm Fyr er valgt en position sydvest for Hanstholm I på positionen for det senere 5. Flak. (Ikke vist på ovenstående kort).
Af notatet fremgår det også, at lyskaster Gustav på dette tidspunkt var opstillet på Bavn.
05/06/1942 FAK Dän. Ia meddeler under 353:
Vedr. forlægning af stab 1., 2., 3., 4. og 5. Res. Flakabteilung 387 (erobret)
A) Stab 1. og 4. batteri transportnummer 179 903 afgang fra Wien 4.6.42 kl. 14:29.
B) 2., 3. og 5. batteri transportnummer 179 904 fra Wien den 5.6.42.
C) Mål:
Stab 1., 2., 3. og 4 batteri materielmæssigt (med uddannelseskommando): Thisted.
Stab 5. batteri materielmæssigt (med uddannelseskommando): Hirtshals.
08/06/1942 Lyskaster "Gustav" ikke klar pga. omstilling.
"Gustav" bliver flyttet til den for "Karl" forberedte stilling for at give plads til et tungt batteri Luftwaffen-Flak.
Lyskaster "Karl" er endnu ikke leveret.
09/06/1942 MaZa Thisted meddeler i en fjernskrivermeddelelse til K.i.A. og til efterretning for MAA 118, at 150 cm Lyskaster ”Gustav” med Horchgerät og Aggregat er opstillet i ny stilling i Saarup og klar til indsats.
10/06/1942

Indberetning fra Flugabwehrkommando Dänemark til Marinebefehlshaber Dänemark, som viser indsatte Luftwaffe-enheder. Her er markeret en massiv opstilling i og omkring Hanstholm, og det er noteret, at der i Hanstholm er 2 tunge 7,5 cm batterier foruden lette våben. Det meddeles også, anførte enheder kan frigives af F.A.K. Dänemark og stå til rådighed for afsnitskommandøren til landforsvar.


Positioner for opstliling af Luftwaffe-Flak på Brunbjerg, omkring Hjertebjerg og på Bavn.

Luftwaffes's enheder, der efter F.A.K. Dänemark's vurdering af situationen i luftrummet frigives til beskydning af sømål eller til bekæmpelse på jorden af luftlandsatte fjendtlige tropper, indsættes i Klitmøller, Vigsø, Hanstholm området med 2 tunge 7,5 cm batterier.
Først når de anførte enheder er frigivet af F.A.K. Dänemark, står de til rådighed for afsnitskommandøren.

11/06/1942 Luftwaffe har opstillet en lyskaster og 3 kanonstillinger og er ved at opføre barakker i det sydøstlige område for de 15 stk. 2 cm Flak.


16/06/1942 Melding fra Lw. Bef. Mitte Fü. Abtlg. I:
1) På befaling fra Ob.d.L. og i forståelse med OKM bliver Res. Flakabt. 387 (3 tunge batterier) Hansted byttet ud med de i Danzig indsatte 4 tunge Flakbatterier af Kriegsmarine. Afgang fra Danzig sker batteri-vis.
2) Gruppe Nord bedes om at overtage ansvaret, når flytningen til Hanstholm-Hansted er sket. Tilbage med ansvaret for Flakbeskyttelse af Danzig bliver kun LG.Kdo. I. Der opretholdes tæt forbindelse med Flakführer Gotenhafen.
3) Gruppe Nord bedes om først at trække de i Danzig indsatte lette marine-batterier og marine-Flaklyskasterbatterier ud, når der er indsat lette Heimat-Flakbatterier og Flaklyskastere.
4) LG Kdo. XI melder om omgående transport for de første batterier fra Res. Flak Abt. 387.
17/06/1942 foreligger et notat om, at Luftwaffe har opstillet yderligere 2 kanonstillinger og et hegn til en lyttepost i samme område. (Se lille cirkel Hjertebjerg). Disse notater vedrører markskader, så de øvrige 2 cm kanoner og evt. lyskastere må være opstillet uden sådanne.
18/06/1942 Luftwaffe har i perioden 9. til 20. juni 1942 opstillet batteriet 1./Flak.Abt. 387 på arealet øst for slugten ved Brunbjerg og er gået i stilling på Brunbjerg med flere kanoner og teltlejr for hele batteriet samt, at der oplagret det meste af batteriets ammunition.
Det foreslås , at det nye tunge Marine-Flakbatteri opstilles i den nuværende stilling for det tunge LW-Flakbatteri.
Af samme dato foreligger disse to skrivelser:
1. Landmand Chresten Jensby Jensen i Hansted får hermed bevidnet, at ovennævnte enhed (1./Flak.Abt. 387) i perioden 7. til 20. juni 1942 på hans ca. 2 ha store græsmark er gået i stilling med flere kanoner, teltlejr for hele batteriet samt oplagret det meste ammunition. Pga. den forskriftsmæssige fordeling af den oplagrede ammunition er næsten hele græsarealet opkørt af de tunge ammunitionskøretøjer.
Betalingen henholdsvis beregningen af en markskadeerstatning som den nævnte kan ikke foretages pga. årstiden/og med sigte på, om en anden (yderligere en) enhed i løbet af året igen går i stilling der, hvilket ikke vides.
2. Landmand Martin Tilsted i Hansted får hermed bevidnet, at at opstillingen af batteriet i perioden 9. til 20. juni 1942 på hans ca. 1,75 ha store grund, som var tilsået med sommer- og vinterafgrøde, har ødelagt et område på 3.100 m2.
Opstillingen skete efter befaling af Kommandeur des Flugabwehrkommandos Dänemark.
21/06/1942 Status indberetning fra MAA 118 til KiA: Flakbattr. Hansted består af fire 7,5 cm Flak-Vickers-Armstrong med Kdogerät, fire 3,7 cm SK C/34, fem 2 cm Flak 30, to 2 cm Flak 38 (Mauser), to 150 cm lyskastere med Horchgerät (disse to er endnu under opstilling), fire 60 cm lyskastere, to 110 Scheinwerfer, en MG C/13, syv belgiske MG.
Taktisk tilsluttet Flakbattr. Hansted er to 2 cm Flak 30, to 110 Scheinwerfer, to 90 cm lyskastere (danske), en af de danske lyskastere er endnu under opstilling.
Mandskabsstyrken ved Flakbatterie Hansted udgør pt.:
4 officerer, 6 Puf-offficerer, 248 menige. Deri indeholdt 3 underofficerer og 21 menige af personellet for Ugruko. Ny-ansøgt er i dag yderligere 45 rekrutter.
De pt. eksisterende 7,5 cm Flak Vickers-Armstrong bliver iht. befaling senere afgivet.
Under byggeri henholdsvis planlagt er to batterier med hver fire 10,5 cm og et mobilt batteri med fire 7,5 cm Flak Vickers-Armstrong.
23/06/1942 I en opgørelse over markskader er noteret, at Luftwaffe på Bavn har opstillet batteriet 2./Flak.Abt. 387 med 1 ammunitions-barak, 1 ammunitions-bunker, 1 Messstand, 7 kanoner og 6 mandskabstelte. Det er sandsynligvis det ovennævnte mobile 7,5 cm Flak Vickers, der 17-05-42 foreslås opstillet her, og som i mellemtiden er ankommet.
Efter samme opgørelse blev der for mistede afgrøder frem til 1.4.43, der hvor lyskaster "Gustav" med maskinhus står, givet en engangserstatning for 5 huller i marken på 300 kr. (Vedrører matr.nr. 3o, som er marken mellem Brunbjerg og Fyrparken, hvor lyskasteren står.)
30/06/1942 De af Luftwaffe i Hansted indsatte 3 tunge Flakbatterier (hver 6 - 7,5 cm og 2 - 2 cm Truppenluftschutz) blev trukket tilbage af Luftwaffe.
Indsat (erstatning) 2 - 7,5 cm marine Flak batterier fra Gotenhafen uden Truppenluftschutz. (JL: I et andet notat er anført, at batterierne havde været opstillet som M. Flak A. 229 ved Danzig siden marts 1941.)
7,5 cm marine Flak batteriene er i deres nuværende udførelse i den situation, at de ikke er istand til at skyde på sø- og luftlandsatte fjender.
En ansøgning om at bytte med batterier, som står i Flensburg, er indsendt til Stationskommando.
10/07/1942 6. batteri 814 tilføres senere 16 2 cm våben.
Så det er planlagt, at disse overtages af M. Flak A. 814 fra Luftwaffe 3./828. Dette sker dog først endeligt efter 30/07/43.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Den første bunker i Atlantvolds-programmet blev i Hanstholm støbt i august 1942.
I november 1942 foreligger nedenstående forslag som Kommando M. Flak A. 814's forberedelser for bygning af bunkerne Fl 242 til 3,7cm og 2cm luftværnskanoner og L 411 A til 60 cm lyskastere.
Som det kan ses i registreringen af de enkelte delinger her i www.hanstholmregistreringen.dk fastholdes disse positioner med ret små afvigelser ved den endelige opbygning af Forsvarsområdet.
12/08/1942 Status: 7 stk 2 cm, 4 stk 3,7 cm og 4 stk 60 cm lyskastere.
På dette tidspunkt er de fire tunge Flakbatterier opstillet på deres endelige positioner med et batteri med 4 stk. 10,5 cm Flak på Helshage og tre batterier med hver 4 stk. 7,5 cm Flak på henholdsvis Baun, Brunbjerg og i klitterne syd for Hanstholm Fyr.
Ligeledes er med denne datering noteret, at de to 150 cm lyskastere er afgivet og erstattet af 11 stk. 150 cm lyskastere organiseret i eget batteri.
De 7 stk 2 cm og de 4 stk 3,7 cm er noteret under 1. Batteri M. Flak A. 814. Desuden er noteret 1 stk 2 cm under henholdsvis 2. og 4. Batteri M. Flak A. 814, så denne status angiver i alt 9 stk 2 cm. De 4 stk 60 cm lyskastere er noteret under 7. Batteri M. Flak A. 814 (lyskasterbatteriet).
03/09/1942 G6 2 cm Flak Örlikon er over Maza Thisted afgivet til Gotenhafen og erstattet af 2 cm Flak C/38 fra G5. (Er afgivet før status 12-08-42, hvor de 01-04-42 opgjorte 8 stk. 2,0 cm Flak er opgjort til 7.)
Standplads 5 bliver afmonteret/nedlagt, da den fremtidige linieføring for hovedkamplinien går lige over standpladsen.
20/09/1942 Kommando M. Flak A. 814 fremsender til kommandant im Abschnitt dänische Westküste denne plan for ændringer ifht. til tidligere planer vedrørende opstilling af 150 cm lyskaster og 3,7 cm kanoner:
Lyskasteren bliver, da den også er udrustet med Leitrichtgeräten, opstillet længere inde i landet, for at kunne opfange fra sydøst indflyvende mål så hurtigt som muligt. Dette er nødvendigt pga. de indsatte hurtige fly.
Ved 3,7 cm våbnene sker følgende ændringer: I stedet for de tidligere forudsatte 3 delinger med hver 3 kanoner dannes der 4 delinger, heraf 3 med 2 og 1 med 3 kanoner.
3. deling med 3 kanoner (som tidligere var planlagt opstillet nordøst for Hanstholm II) bliver med samme styrke indsat længere mod øst umiddelbart foran den nordlige del af H.K.L.
2 cm delingen (3 kanoner) af Luftwaffe (3./828) bliver trukket ud. Luftwaffedelingens derved frigjorte underbringelseslokaliteter kan overtages og inddrages.
De til 1. og 2. deling tildelte 2 - 3,7 cm bliver indsat som 4. deling i sydøsthjørnet af befæstningsområde Hanstholm umiddelbart ved skrænten på Brunbjerg nær 7,5 cm batteriet. Dette er nødvendigt for også med middeltungt Flak at kunne bekæmpe de indflyvende mål, der i større antal end tidligere kommer ind fra sydøst (landsiden).
Endvidere er opstilling af 3,7 cm kanoner på dette sted betinget af H.K.L.'s linieføring til forstærkning af forsvaret mod pansrede fjendtlige styrker, som forsøger at angribe skudobjektet (Hanstholm II) fra sydøstsiden.
27/09/1942 Opstilling af Luftwaffenflak i Område Arko Hansted.
Hansted: 3./lei. Res-Flak-Abt. 828, 12 - 2 cm Flak 38. (Der må altså være afgivet 3 stk. 2 cm.)
Klitmøller: 1 deling 2./lei. Res-Flak-Abt. 828, 3 - 2 cm Flak 38.
Vorupør: 1 deling 2./lei. Res-Flak-Abt. 828, 3 - 2 cm Flak 38.
Thyborøn: 2 delinger 5./lei. Res-Flak-Abt. 742, 6 - 2 cm Flak 38.
01/10/1942 5. Battr. M. Flak A. 814 (middeltung Flak) dannes, og får fra 1. Battr. M. Flak A. 814 får overdraget 4 - 3,7 cm og fra 7. Battr. M. Flak A. 814 2 - 60 cm lyskastere og 6. Battr. M. Flak A. 814 (let Flak), som fra 7. Battr. M. Flak A. 814 (lyskasterbatteri) får overdraget 7 - 2 cm Flak og 2 - 60 cm lyskastere.
08/10/1942 Status:
5. Battr. M. Flak A. 814 (middeltung Flak): 4 - 3,7 cm Flak og 2 - 60 cm lyskastere.
6. Battr. M. Flak A. 814 (let Flak): 7 - 2 cm Flak og 2 - 60 cm lyskaster.
09/10/1942 60 cm lyskaster "Cäsar" bliver afgivet fra 4./M.Flak A. 204 (Lyskaster-batteri) til Esbjerg Maza til opgaver ved M.Flak A. 814 Hansted.
14/10/1942 3 stk. 2 cm Luftwaffe trukket ud fra stillingen i Pugdal.
Mar. Fla. Ugr. anmoder i en fjernskrivermeddelelse K.i.A. om tilladelse til at gå i 1. deling 3./828’s stilling med 2 - 3,7 cm kanoner som aftalt.
Kl. 09:30: 5./814 overtager stillingen efter 1. deling 3./-828 (Luftwaffe).
2 stk. 3,7 cm S.K. C/30 flyttes fra henholdsvis G 7 og G 8.
G 7 og G 8 indsættes i Luftwaffe-stillingen (tidligere stilling for 1. deling 3./828) ved Pugdal ca. 2,5 km NO for Hansted.
Kl. 12:30: 3,7 cm standplads G 7 og G 8 er ikke skudklare pga. flytningen til stilling Hamborg i Luftwaffe-stillingen.
Fra kl. 18.00 er 3,7 cm i enhedslavet 34 skudklare i de nye stillinger.
25/10/1942 Truppenluftschutz 1./M.A.A. 118 (2 stk. 2 cm Flak 30, 2 stk. lyskastere 110 cm, 1 stk. lyskaster 90 cm (dansk) og 1 stk. lyskaster 60 cm) underlægges taktisk Ugruko, for så vidt de ikke er nødvendige til beskydning af sømål.
De 6 - 2,5 cm Hotschkiss kommer i almindelighed ikke i betragtning til skydning mod luftmål, da de ikke har dertil egnet ammunition. De har [får] derfor forbud mod at skyde mod luftmål.
Arko Hansted meddeler 07/11/1942, at der er fejl i beskrivelsen, idet 2,5 cm Hotschkiss har lysspor egnet til beskydning af luftmål. Dog ingen tlf.-forbindelse med Ugruko.
29/10/1942 Standplads G 11 med 1 stk. 8 mm M.G. C/13 flyttes. Våbenet er kampklar.
30/10/1942 3 stk. 3,7 cm S.K. C/30 tilgår og opstilles i området nord for Gårddal som G 13, G 14 og G 15. Fra kl. 20:00 er 3,7 cm standpladserne 13, 14, 15 kampklare.
Standplads 13 er den tidligere standplads for 3. kanon ved 1. deling 3./-828.
30/10/1942 meddeles til Kommandant im Abschn. dän. Westküste:
Lyskaster Cäsar er snart ikke nødvendig mere til Flakopgaver i Hanstholm-området. At lade den indgå i Flakindsatser er heller ikke tilrådeligt, da denne 90 cm danske lyskaster kun kan eleveres op til 45 grd.
Det foreslås derfor, at opstille lyskasteren som sømålslyskaster på Batteri Hanstholm’s højre fløj, ca. midt på skrænten foran M.S.S. Hanstholm.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Primo november 1942 opstilles 11 stk. 150 cm lyskastere i de stillinger, der fremgå af registreringen.

E.O. d. 05/11/42.
Komando M.Flak.A. 814.
Til K.I.A. daen. West, Marbef. Daen., Flakgruppe N.J., F.A.K Daen., M.Flak.A. 814.
Vedr.: Udbygning af standpladserne for 3,7 cm og 2 cm og 60 cm lyskaster.
Forudgået: M.Flak.A. 814: g.Kdos 73 v. 21.7.42. (kun til Flakgruppe), g.Kdos 80 v. 25.7.42. (kun til K.I.A.), g.Kdos 121 v. 24.8.42. (kun til Flakgruppe).

2 bilag: Kort Gkdos Nr. 137 og 142.
---
I. Opstilling og delingsbetegnelse for det middeltunge og lette Flak samt 60 cm lyskasterne.
I henhold til OKM Skl Qu A I L.V. flak/a 1535C/42 vorventes til Flakschutz Hansted af middeltung og let Flak samt 60 cm lyskastere 9 - 3,7 cm, 26 - 2 cm, 9 - 60 cm lyskastere.
Den 3.11.42 fulgte gennem Festungspionierstab fastlæggelsen af stillingerne ud fra pionertekniske synspunkter under iagttagelse af de taktiske betingelser for luftforsvar og kystforsvar, hvilket i forhold til de i G.Kdos 73 henoldsvis G.Kdos 80 fremsatte forslag gav mindre forskydninger.
Iht. O.K.M.-dekret bliver som fæstningsmæssig byggeri opført 24 - 2 cm standpladser, 9 - 3,7 cm standpladser og 9 - 60 cm lyskasterstillinger.
Iflg. den for udbygning af stillingerne forliggende plan ser opstillingen af våbnene således ud:
5. Batteri:
I. deling: 2 - 3,7 cm, 1 - 2 cm, 1 - 60 cm lyskaster.
deling: 2 - 3,7 cm, 1 - 2 cm, 1 - 60 cm lyskaster.
deling: 3 - 3,7 cm, 1 - 60 cm lyskaster.
deling: 2 - 3,7 cm, 1 - 2 cm, 1 - 60 cm lyskaster.
6. Batteri:
I. deling: 3 - 2 cm.
II. deling: 3 - 2 cm, 1 - 60 cm lyskaster.
III. deling: 3 - 2 cm.
IV. deling: 3 - 2 cm, 1 - 60 cm lyskaster.
V. deling: 3 - 2 cm, 1 - 60 cm lyskaster.
VI. deling: 3 - 2 cm, 1 - 60 cm lyskaster.

---
De 3 - 2 cm våben tildeles de delinger med kun 2 - 3,7 cm, for at styrke delingernes forsvarseffekt og ved dybde-angreb at udfylde det hul i ildkraften, der pga. 3,7 cm kanonernes langsomme drejehastighed opstår ifht. hurtigt skiftende mål.
Da afdelingen har fået anvist 26 - 2 cm våben, imod de kun 24 fæstningsmæssig udbyggede stillinger, bliver
1 - 2 cm våben indsat på den tidligere standplads 14 - koordinater: r. 94020 h. 437210 til forstærkning af IV. deling 6./ og
1 - 2 cm våben på taget af K.d.F.-Halle - koordinater: r. 93100 h. 436270.

Standpladserne 14, 15, 9 og 10 - koordinater: 14 r. 94020 h. 436270 - 15 r. 93790 h. 437180 - 9 r. 93120 h. 437515 - 10 r. 92940 h. 437740
bliver pt. af Festungspionierstab udbygget som feltmæssige stillinger i beton. Efter de nye retningslinier opfylder de ikke mere de foreliggende krav.
Standplads 14 bliver forsynet med 1 - 2 cm våben (s. forrige side!).
Standpladserne 15 og 9 stilles til rådighed for batteriet som ekstra ammunitionsbunker og til underbringelse af delingsføreren.
Standplads 10 må forsat forblive i den nuværende forstærket feltmæssige udbygning, da en yderligere feltmæssige udbygning af denne stilling ikke er mulig pga. beliggenheden tæt på stranden og den ringe klitbredde. Denne 3,7 cm standplads kan i midlertid ikke opgives, da der derved vil opstå et stort hul i den nordlige sektor. Det her opstillede våben var betydeligt involveret i de to anerkendte skydninger den 5.4.42 og 11.8.42.

For de 4 delinger ved 5./- og de 7 delinger ved 6./- står tilsammen 9 - 60 cm lyskastere til rådighed.
I. og II. deling ved 5. batteri er blevet fastlagt således, at lysberedskabet samtidig er garanteret for I. henholdsvis III. deling ved 6. batteri.
---
II. Ny benævnelse af våbnene.
Med tildelingen af 9 - 3,7 cm, 26 - 2 cm og 9 - 60 cm lyskastere er en ny benævnelse af standpladserne nødvendig.
Hidtil er standpladserne nummereret fortløbende uden hensyntagen til kaliber eller batteri-tilhørsforhold, så tilhørsforholdet til deling og batteri ikke fremgik af standpladsbetegnelsen. Desuden havde den fortløbende nummerering den ulempe, at hemmeligholdelsen af antallet af våben ikke var garanteret.
For på en gang at synliggøre standpladsernes tilhørsforhold til deling og batteri og gøre det umuligt at kunne konkludere noget om antallet af våben, foreslås nedenstående system for våbenbetegnelsen:
Hvert kampmiddel får et 3-cfret tal som betegnelse, nærmere bestemt viser
100'er tallet tilhørsforholdet til batteri
10'er tallet tilhørsforholdet til deling
1'er tallet kampmidlet i delingen.
Delingens 60 cm lyskaster får som 1'er tal - 0.

Med denne nybenævnelse bortfalder i fremtiden enhver ombenævnelse af kampmidlerne, uanset hvor mange våben der senere bliver opstillet eller trukket ud.
Efter dette system får batteriernes enkelte kampmidler følgende betegnelser:
(Herefter er opstillet en fortegnelse over alle våben med nummer og koordinater. Indtegnet på kortet nedenfor.)

Kommandoen anmoder om godkendelse af våbenopstillingen og de anførte benævnelser.

Denne plan for opstilling af våbnene afvises imidlertid - se 21-11-42 og 27-11-42 nedenunder!

Åben cirkel angiver 3,7 cm Flak, udfyldt 2,0 cm og åben grøn lyskaster.
06/11/1942 foretages en indberetning om, hvor våbnene faktisk var opstillet.
Af 150 cm lyskasterne er kun 1 og 7 inden for dette kort. (Se 150 cm og 200 cm lyskasterne).
Luftværns-delingen V. 828 er vist på dette kort men er trukket ud dagen før (05-11-42), og dens stilling er ikke genbesat.
De ved luftværns-delingerne viste 60 cm lyskastere uden nummer er underlagt disse delinger.
09/11/1942 videresendes ansøgningen fra 31-10-42 i afskrift til Marinebefehlshaber Dänemark. Den fremtidige placering af lyskasteren er dog ændret til ca. 200 m fra huset “Strandgaarden” ca. 50 m fra stranden i et egnet klitområde.
Ligeledes er der suppleret med, at Opstillingen forekommer også stærkt nødvendigt, da M.Flak A. 814’s Flaklyskaster i nærheden oppe på holmen næppe kan komme i betragtning som sømålslyskaster for batteriets højre fløj, da der næsten altid kan påregnes kombinerede luft- og sømålsangreb
.
11/11/1942 flyttes G 13 3,7 cm S.K. C/30, og stillingen i Pugdal er kampklar.
Kl. 11:10-11:45 Funktionsskydning/indskydning af 3,7 cm standplads G7 , G 8 og G 13 (Kanonstandpladser på højde 113 ved Pugdal (Hansted)). Kanoner og briske krigsbrugbare. Amm. forbrug: 15 skud 3,7 cm kampammunition.
Kl. 11:10-11:45 2 cm standplads G 1. Funktionsskydning. Amm. forbrug: 36 skud 2 cm kampammunition, 4 skud 2 cm øvelsesammunition.
17/11/1942 Lyskaster 7 - 150 cm opstillet og lysklar 1 km øst for 38 cm Batteri Hanstholm II.


Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

E. O. , 21.11.1942
Kommando M. Flak A. 814
Til: K.I.A. daen. West, Marbef. Daen., Flakgruppe N.J., F.A.K. Daen., ArKo Hansted.
Vedr.: Opstilling af 3,7 cm, 2 cm og 60 cm lyskastere.
Forudgået: M. Flak A. 814 - g.Kdos 222 v. 5.11.1942.

I. OPSTILLING.
Iht. O.K.M. Skl Qu A I L.V. flak/a 15350/42 geh. v. 30.6.42 forventes der til Flakbeskyttelse H a n s t e d:
9 - 3,7 cm, 18 - 2,o cm og 8 - 2,o cm (Truppenluftschutz) samt 9 - 60,o cm lyskaster.

Den i skrivelsen af 5.11.42. foreslåede opstilling er af AI des Marbef Daen den 19.11.42. blevet afvist med befaling om, straks at foretage en ny rekognoscering.
Resultatet bliver hermed forelagt: (Herefter følger en liste med koordinater for samtlige våben, som de er indsat på kortet herunder.)
Den nye plan er gennemdrøftet med batterchefen for 2./M.A.A. 118, J-Arbeitsstab og Standortsbereichsführer. Der blev fra ingen af siderne udtrykt betænkeligheder.
Der anmodes om hurtig godkendelse, så den fæstnings-byggetekniske rekognoscering med Pi.Abschnittsgruppe for udarbejdelse af arbejdsanvisning til O.T. kan ske hurtigst muligt.

II. Ny-benævnelse af våbnene.
Indtil nu er standpladserne blevet nummereret fortløbende uden at skele til kaliber eller batteritilhørsforhold, så tilhørsforholdet til deling og til batteri ikke fremgik. Desuden havde den løbende nummerering den ulempe, at hemmeligholdelsen af antal af våben ikke blev bevaret.
Følgende system for stillings- og våbenbetegnelse foreslås:
Hvert kampmiddel får et tre-cifret tal som betegnelse:
100-tallet - Batteritilhørsforhold
10-tallet - Delingsbetegnelse
1-tallet - Kampmidlet i delingen
Lyskasteren får endetallet - 0 -.
Ved denne nybenævnelse bortfalder fremtidige xx ombenævnelser af kampmidlerne; uanset hvor mange våben der senere bliver opstillet eller nedtages.
(Herefter følger en liste med de nye numre.)

Der anmodes om godkendelse af våbenopstilling og - betegnelse.

42-11-21 Kort Anlage zum 249
Denne plan godkendes efterfølgende, og den endelige opstilling med Flakbunkerne Fl 242 og lyskasterbunkerne L 411 A er i princippet i overensstemmelse hermed!
Udover de på kortet viste luftværnskanoner anfører planen 2 stk. 2 cm som Truppenluftschutz ved 3. Flak på Baun og 5. Flak sydvest for Hanstholm Fyr.
Disse er ikke taget med her for at sikre kortet en passende overskuelighed.
24/12/1942 anmoder M.Flak.A. 814 i en fjernskrivermeddelelse til Marbef.Dän. og til orientering for K.i.A. dän West om tilladelse til straks at indsætte de 2 stk. 3,7 cm, som er oplagret her hos Manza Hansted, i Luftwaffestillingen koordinater: R 95000 H 435700 R. 95070 H 435620. (Stand 16 og 17.) Kvarterer er til rådighed. Flakgruppe Nordjylland er indforstået.
25/12/1942 Anmoder om en hurtig afgørelse, da OKM vil trække de til rådighed stående 3,7 cm tilbage.
27/11/1942 afgør Kommandant im Abschnitt dänische Westküste med denne skrivelse den videre udbygning vedrørende opstilling af 3,7 cm og 2 cm Flak-kanoner og 60 cm lyskastere i Hanstholm-området:
Forslaget fremsat i forslag af 5.11.42 blev den 19. november under et møde i Hansted mundtlig tilbagevist. Det nye forslag fremsat i forslag af 21.11.42 er blevet tjekket herfra (K.i.A.) og ser ud til at opfylde de stillede krav. Forslag 21.11.42 er vedlagt som bilag.
Der anmodes om at godkendelsen gives, så arbejdet kan fortsætte på grundlag heraf.
Tilføjelse til M. Flak A. 814:
Så snart godkendelsen fra Marbef. Dän. foreligger, bortfalder det af K.i.A. dän. West. givne forbehold, hvorfor den påbegyndte opbygning af 3,7 cm stillingen ved Flakbatteri Brunbjerg indtil videre skal standses. Det er så den endelige beslutning (Forslag 2), der ligger til grund for det videre arbejde.
27/11/1942 presser K.i.A. dän. West i en fjernskrivermeddelelse til Marbefh. på med denne meddelelsen: I Hansted-området er 7 styk 3,7 cm opstillet. Det er de resterende 2 styk 3,7 cm, som skal indsættes midlertidigt på det foreslåede sted. Øjeblikkelig tiltrædelse skønnes nødvendigt, da O.K.M., i henhold til meddelelse fra Maza Thisted, ellers vil trække de ikke indsatte 3,7 cm tilbage. Samme dag tiltræder Marbef. Dän. leveringen og opstillingen, og det bekræftes af K.i.A. dän Westk.
28/11/1942 fremsendes en anmodning om godkendelse af flytning af lyskaster "Hans" (60 cm) fra Brunbjerg til Pugdal.
Grund: Luftwaffelyskaster trækkes ud fra positionen i Pugdal.
Lyskaster “Hans” er ikke nødvendig i stillingen på Brunbjerg, da der iflg. Marbef. Dän. befalede planer, som er mundtlig meddelt gennem AO, ingen lette våben opstilles på Brunbjerg ud over 2 cm Truppenluftschutz. 30/11/42 giver K.i.A. godkendelse, og 03/12/42 meldes Lyskaster Hans lysklar i den nye stilling.
01/12/1942 afgiver det lette Flakbatteri "Esbjerg" (1./M.Flak A. 204) 1 stk. 2 cm Flak Madsen "Seehafen-Mitte" til Mazadienststelle.
Ildberedskabet indstillet pga. afgivelse til Maza Esbjerg. (Våbenet er bestemt for M.Flak A. 814).
04/12/1942 G 60 cm lyskaster "Hans" M.Flak A. 814 lysklar efter endelig stillingsflytning fra 200 m NV for Brunbjerg til 500 NV for Pugdal.
06/12/1942 tilgår 2 stk. 3,7 cm S.K. C/30 som opstilles 300 m nord for Nytorp som G 16 og G 17 og meldes kampklare.
07/12/1942 noteres en position for lyskaster "Fritz" til Gaardal. (Se kortet pr. 31. december 1942). Så der er foretaget en flytning fra dens første standplads. Positionen er meget nær positionen for "Gustav", hvorfor denne må være flyttet uden notat.
08/12/1942 Lyskaster "Fritz" igen klar. Koordinaten: R 94330 H 437070.
08/12/1942 meddeler Mazamt Thisted i en fjernskrivelse til Marbef Daen, K.i.A. West., Zeug.Insp. i tilknytning til det den 11/11 meddelte, at de resterende to 3,7 cm rør nr. 7695 og 7696 er blevet opstillet. Indskydning er ikke mulig, da kanonerne står i baglandet. Første kampmæssige skydning overvejes at blive indskydningen.
21/12/1942 afgiver Fanø Mitte (6./M.Flak A. 204) let Flakbatteri tre ud af 11 stk. 2 cm Flak 38 3 stk. fra stilling "Halen" til Maza Esbjerg og nyopstiller 3 stk. 3,7 cm Flak S.K.C. 30. Kanonerne er skudklar. Afgivelse til M.Flak A. 814 i Hansted.
22/12/1942 afgives 1 stk. 2 cm Mauser Flak C/38 fra G 11 til Esbjerg.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
10/01/1943 indberettes 2 x 2 cm (Hjertebjerg), 1 x 60 cm (umiddelbart på nordside af vej v. Nytorp). (Sandsynligvis standpladserne 16 og 17 med lyskaster "Karl".)
17/01/1943 er "Karl" 60 cm lyskaster opstillet ved standpladserne G 16 og G 17.
03/02/1943
Fjernskrivermeddelelse fra Nord Gkods. til KIA:
Meddel omgående, hvilke FuMG (Flak) 39 T der er udrustet med Freund-Feind-Kennung.
Anfør apparattype (om det er C, D eller D 2) og apparatnummer.
18/02/1943 Status: til Komandant im Abschnitt dänische Westküste er fremsendt en liste med opgørelse over alle våben ved afdelingen.
Ved mittlere Flakbatt. 5 er noteret: 9 - 3,7 cm S.K. Flak, 3 - G 60 cm lyskastere tyske, 1 - 7,65 mm M.G. (belg.).
Ved leichte Flakbatt. 6 er noteret: 2 - M.G. (belg.), 5 - 2 cm Flak 30, 1 - 2 cm Flak 38, 1 - 2 cm Madsen, 2 - G 60 cm lyskastere, 4 - M.G. C/13.
19/02/1943 meddeler Ugruko, at Alarmflakbatteri Hansted lyskaster er flyttet til en position 200 m øst for Hjertebjerg Høj.
22/02/1943 meldes ny standplads for lyskaster G 60 "Karl" i 5. batteri. (Positionerne er 85 m østligere og 95 m sydligere end anført 17-02-43.)
17/03/1943 er "Ludvig" 60 cm lyskaster opstillet ca. 2000 m nordøst for Hansted. Det er på den første position for lyskaster 7 - 150 cm. Denne kan i mellemtiden være flyttet til sin endelige position som registreret.
18/03/1943 43-03-18 Forslag til opstilling af Fu.M.G.
02/04/1943 Lyskaster "Gustav" 60 cm opstillet og lysklar ved let Flakbatteri.
09/04/1943 er "Max" 60 cm lyskaster opstillet 700 m NNO Hansted. Der foreligger ikke en mere nøjagtig angivelse, hvorfor positionen ikke er indtegnet på kortet.
10/07/1943 Status: 9 - 3,7 cm S.K. C/30 i enhedslavet 34, feltmæssig opstilling. 7 - 2 cm våben. (Senere 16 - 2 cm våben.)
Underbringelse af mandskabet i træbarakker, under bygning 27 Flakbunkere type 242 og 9 lyskasterbunkere type L 411 A, klar til brug i slutningen af august 1943. Samtlige bygninger har høj prioritet.
30/07/1943 overtages fra Luftwaffe (3./-828) 1 stk. 2 cm Flak 30, som opstilles og er kampklar i standplads G 5.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Efterår 43 Status: 23 stk. 2 cm, 12 stk. 3,7 cm
Disse 23 stk. 2 cm, 12 stk. 3,7 cm og 8 stk. 60 cm lyskastere er iflg. en kortskitse "Verteidigungs Bereich - Hansted" med nedenstående benævnelser (planlagt?) opstillet på viste positioner:
1/6/814 Yderst på Helshage 3-3,7 cm i Fl 242. L 411A.
2/6/814 Hansted Nørby - Arko 3-2 cm Fl 242. L 441A.
3/6/814 4. kanon 38 cm 3-2 cm på Fl 242. 1-60 cm lyskaster i L 411A + MG.
Ingen benævnelse 3. kanon 38 cm 3-2 cm Fl 242 1-60 cm lyskaster i L 441A + MG.
4/6/814 Roshage 3-2 cm Fl 242. 1-60 cm lyskaster i L 441A "Ida".
Selbst. le. Flakzug 2. kanon 38 cm 3-2 cm Fl 242 1-60 cm lyskaster i L 441A + MG.
5/6/814 1. kanon 38 cm 3-2 cm Fl 242. 1-60 cm lyskaster i L441A + MG.
6/6/814 Pugdal 3-3,7 cm Fl 242. 1-60 cm lyskaster i L 411A "Hans".
7/6/814 Gyvelvænget 3-3,7 cm Fl 242. 1-60 cm lyskaster i L 411A.
8/6/814 Tvedhøj (S) 3-3,7 cm Feltm.
Ingen benævnelse Hovedvagten (Fyrvej) 2-2 cm Feltm.
Mammuth Hjertebjerg Høj 3-2 cm L 409/10. 1-60 cm lyskaster i L 411.
30/11/1943 Artilleristiske planer: De til rådighed stillede mobile 7,5 cm Flak batterier er planlagt som følgende: 1 til Esbjerg, 2 til Hansted.
31/01/1944 Status for oparmeringen af det artilleristiske kystforsvar.
De af MOK Nord til rådighed stillede 7,5 cm mobile batterier er indtil nu kun et batteri på 4 kanoner leveret til Esbjerg.
Af de to for Hansted bestemte batterier bliver det første afsendt fra Reval eller/henholdsvis Libau den 30.01.
Leveringen af det andet batteri er endnu ubestemt.
Køretøjer til alle tre batterier er tildelt men endnu ikke leveret.
22/03/1944 Fra MOK Nord sendes den denne fjernskrivermeddelelse til Adm. Dän., KiA Nord und Südj.:
1) De to mobile 7,5 cm Flak Vickers-Batterien, der står ved Hansted, afsendes til Art. Ars. Sylt til overdragelse til KiA Sylt til opstilling på Sylt eller Rømø.
2) Det mobile 7,5 cm Flak Vickers-Batterie, der står i Esbjerg, til Art. Wa. Kdo. Norderney, til overdraglelse til KiA Norderney.
31/03/1944 2 stk. (mobilt) 7,5 cm Flak trukket ud af område Hansted og 1 stk fra Esbjerg og overdraget Kübef. Deutsche Bucht.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Læs også artiklen "TYSKE RADARSYSTEMER I HANSTHOLM" af Michaël Svejgaard (SES) på:
www.bsth.dk > Tidl. udsendte Nyhedsblade > Nyhedsblad nr. 8 side 4-8.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye