Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Indhold Hanstholm II      Forsiden
Fotos af bygning af 38 cm kanonbygning.

(MCH 4862)

(MCH 4832)

(MCH 4864)

(MCH 4865)

(MCH 4866)

(MCH 4867)

(MCH 4868)

(MCH 4869)

(MCH 4871)

(MCH 4872)

(MCH 4873)

(MCH 4874)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Fotos af byggepladsen i 1941.

Byggepladsen med 38 cm kanon i baggrunden. Der foretages en mindre sprængning bag kanonen. (MCH 1392)

Den østlige del af 38 cm batteriet set fra nordsiden af Bødkervej mod nord.
Vejen i forgrunden til højre er montagevejen op til byggepladsen for G1; i baggrunden G2.
(MCH 2268)

Sløringsmalet kanontårn med 38 cm-kanon, G IV(?), med arbejdsspor i forgrunden. (MCH 4891)

Montagevejen op til G1. Skuret i venstre side er det samme som på fotoet ovenfor.
(MCH 2269)

Billede af indkørsel til ammu-del inden Zerschellerschicht er færdig -
i baggrunden en bulldozer. (MCH 4880)

Mobilkran/gravemaskine med portalkran i baggrunden.
I forgrunden muligvis arm til gravemaskine. (MCH 4881)

Barakker og remise til arbejdstog med 38 cm-kanontårn (G.III) i baggrunden, set fra nordvest. (MCH 4893)

Oprydning på byggepladsen.
(jl0026)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Håndtering af 38 cm granater i byggeperioden.

(MCH 0002)

(MCH 0003)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye