Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Indhold Hjardemål     Forsiden
23.02.00
Pejletårne og -master
Del af stillingen "Harbicht".
23.02.01-02 Pejletårn "Heinrich Peiler" - Pejletårn med Y-pejler Sandsynligvis opstillet 1945. Ikke synlige i terrænet.
Registreret efter luftfoto og bekræftet ved vidneudsagn, som anfører, at der var opstillet master/tårne, og at der var en barak eller et skur ved hver.
23.02.01a-02a Pejlemast "Hans E-Mess Gerät"
      Et vidne beretter, at der er opgravet et ca. 3,5 cm bredt og 0,5 cm tykt jernbånd på strækningen mellem anlæggene 01 og 01a. Jernbåndet lå ca. 30 cm nede i jorden og generede under pløjning.
Et andet vidne beretter, at der bag indhegningerne omkring pejletårnene (01 og 02) gik fritgående vagthunde.
Luftfoto 1945 (MuseumsCenter hanstholm)

Til venstre "Hans E-Mess Gerät" og til højre "Heinrich Peiler". Sådanne to sæt var opstillet i denne stilling. Dog var pejletårnet sandsynligvis i 'let' konstruktion som vist nedenfor. (MCH 0901)
De viste fotos er taget i juni 1945 i Jagerfüringsstation ‘Ginster’ ved Glæsborg på Djursland.

Øverste del af tårn med en "Heinrich Peiler" (MCH 0902)

"Hans E-Mess Gerät" (MCH 0899)

Det har sandsynligvis været en 'let' konstruktion som denne af Heinrich-pejler, der har været opstillet her. (Tegning: Michaël Svejgaard - SES)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye