Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Radar- og radiopejlestationer     Forsiden
31.04 Fernfunkfeuer Bernhard 10 - Hundborg
Luftfoto 2018. De oprindelige bygninger og anlæg er markeret med rødt.
Luftfotos af anlægget. (Sylvest Jensen Luftfoto)
1948.
1951.
1955.


Areal anvendt til Pejlestation.
På store Dele Løbegrave og Pigtraad.


A

Fhv. Landejendom:
Stuehus

84 m2

forfaldent


Stald og Lade

88 m2

stærkt forfaldne


Udhus

24 m2

forfaldent


Opført:B

Muret Bygning til Beboelse

310 m2

i god Stand

C

Muret Bygning til Beboelse

184 m2

D

Pejleanlæg paa Betonfundament

22 m i Diameter og ca. 25 m højt

E

Muret Bygning - Depot

172 m2

F

Muret Garage

186 m2

a

Kampanlæg af Beton

Et skydeskår i form af en halvrund bygning på siden af barakken, hvorfra man kunne beskyde Hundborg mose.


b

Kampanlæg af BetonReference:
Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945.
REGISTRERING THISTED AMT 2.
Beskrivelse af Omraader uden for HANSTHOLM.
Udført i 1945 af Hærens Bygningstjeneste 3. Bygningsdistrikt.
Udfærdiget i Decbr. 1945 paa Grundlag af optisk Distancemaaling. Poul Boe, Landinspektør.

Registrering v/ Generalkommandoen. Hærens efterretningstjeneste.
MARINEDISTRIKT JYLLAND NORD 16/06/1945.
Hundborg.
5 Barakker, 1 Staldbarak, 1 Lagerbarak, K.F.U.M. Missionshuset
Ukendt om Lejren har tilhört Marinen eller Hären.
Gaasebjerg ca. 2 km E for Hundborg.
Pejlestation.

 

Data iflg. Morten Binnerup:
Nordeuropas bedste telefunkstation.
Sender: Bernhard - Be 10. Sendte som en Morsesender.
Antenne 27 meter høj og 34 meter bred. Roterede én gang/minut.
VHF-udstyr FuSAn724/725. Frekvens 30,0 – 31,1 Mhz. FuSAn724 var på 500 Watt. Rækkevidde 400 km.
Modtager: Bernhardine – Fug 120 Størrelse: 60x30x20 cm. Installeret i fly fra oktober 1944. Udskrift 10 sek. Pause 50 sek.
Streginddeling, der angav retning til senderen. Eks. 25 OR 14 12. Betød: Højde 2500 m, Position Oksbøl, Kurs 140 grader, 12 fjendtlige fly.

Iflg. Jørn Junker:
11. Ln.Fls.Peil-Komp. (t.Mot.) Klitmøller og Fernfunkfeuer Bernhard 10 Hundborg var pr. 01.10.1944 direkte underlagt IV/Ln-Rgt. Reich.

Carsten Petersen, Luftkrig over Danmark III side 84:
I løbet af 1944 var en række Bernhard-stationer blevet oprettet eller omstillet til natjageroperationer.
En af disse var Be 10 ved Hundborg i Thy.
I løbet af oktober 1944 blev natjagerbesætningerne på Karup kaldt sammen og gennemgik lektioner i Bernhard-Anlage.

Enheden, der bemandede stillingerne i "Kreuzotter", "Peildorf Klitmöller" og Bernhard anlægget i Hundborg, var i maj 1945 2./Ln. Flugsich. Rgt. Reich. På det tidspunkt var der i stillingerne i "Kreuzotter" stationeret 3 underofficerer og 7 menige, i "Peildorf Klitmöller" 2 underofficerer og 2 menige, så der har kun været tale om vagtmandskab. 2./Ln. Flugsich. Rgt. Reich Gr. Führer var stationeret i Thisted og var på samme tidspunkt bemandet med 1 officer, 8 underofficere, 5 menige og 19 kontordamer.
I Stärkemeldung des Lw.-Bezirks III (Thisted) dateret maj 1945 benævnes enheden "Bernhard Anlage d.2./Ln. Flugsich. Rgt. Reich", og der var i stillingen stationeret 1 officer, 11 underofficerer, 5 menige og 17 kontordamer (Helferinnen), i alt 34 personer.

JL 0182/MCH 1084


JL 0184/MCH 1087


JL 0185/MCH 1086

Antennen set 'fra bagsiden' (JL 0188 - MCH 1039 )

Set fra siden (JL 0187/MCH 1085)

(JL 0296)


Bernhard attrap (JL 0183)


Kalibreringsmast (MCH 1088)

Den 7. august 1943.
Fra Flugplatzkommando B 106/XI (See), LGPA. Hamburg 1. - Unterkunftsverwaltung -
Til den Baubezirk I, Verw. Aussenstelle Dänemark, A a l b o r g - See, Seefliegerhorst.
Vedr.: Bernhard-Anlægget i Hundborg.
Til Bernhard-Anlægget i Hundborg hører som bekendt også et såkaldt kontroltårn, der står ca. 1000 m fra det egentlige anlæg. Tårnet bliver konstant - også om natten - bevogtet af den vagtdeling, der befinder sig i Hundborg.
Som indkvartering for nattevagten benyttes pt. et redskabsskur, der er fuldstændig uegnet både som indkvarteringslokaler og som soverum, især er der ikke engang en ovn og heller ikke et toilet.
Der bliver bedt om at tjekke dette på selve lokaliteten og ifbm. planlægningen i dette anlæg muligvis at opstille en ny barak med installationen af et toilet eller at ombygge redskabsskuret.
Der anmodes om hurtigt svar, da Nafü Jylland ellers må træffe en beslutning.
Gez. Kaptajn og kommandant.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye