Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Peildorf Klitmøller - oversigt
Radar-og radiopejlestationer
Forsiden
Der er total adgangsforbud i områder, der ligger øst for Tyskervejen!
Det betyder, at stillingen reg. nr. 28.04.04, køredæmningen dertil og dige/grøft reg. nr. 28.04.05 ikke er tilgængelig.

I de øvrige områder er der adgangsforbud fra og med den 1. april og til og med den 15. juli!
Anlæggene reg.nr. 28.04.02, 28.04.04 og 28.04.07 har i deres hele konstruktion sandsynligvis været identiske.
De tre anlæg har efter denne tolkning været forbundet og udgjort ét samlet pejleanlæg i en trekant-opstilling.
Midt i stillingen ved Tyskervejen har der været opstillet en større barak 28.04.06 til installationer og mandskab. For at lette trafikken til fods fra dette barakanlæg til anlæg 28.04.04 er der anlagt en sti på et dige 28.04.05 direkte til anlægget.
Luftfoto 1954. Serie FS nr. 890802.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Reg.nr. 28.04.02.
På pladsen har sandsynligvis stået et antenneanlæg i let konstruktion.
Luftfotografi viser, at der har været en plads med direkte tilkørsel fra 'hovedvejen' og omgivet af en meget synlig kvartcirkel-grøft. Der antydes en stikvej mod nordvest. Den kunne have ført hen til en lille barak eller et aggregat-skur.
I terrænnet er der nu kun få indikationer af pladsen, men grøften ses tydeligt.

Registreret af Jørgen Lumbye ©. Luftfoto 1954. Serie FS nr. 890802. Fotos: Jørgen Lumbye 03/2004. web 06/2007.
 
Fotos indsættes
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Reg.nr. 28.04.03.
På luftfoto ses en markant zig-zag konstruktion i tilknytning til Tyskervejen. Der er sandsynligvis tale om et anlæg, som er medtaget i registreringen, men der er ikke taget stilling til form og funktion.
Registreret af Jørgen Lumbye ©. Luftfoto 1954. Serie FS nr. 890802. web 06/2007.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Reg.nr. 28.04.04.
På pladsen har sandsynligvis stået et antenneanlæg i let konstruktion.
Der er direkte tilkørsel ad 400 m lang, snorlige kørevej lige ind på pladsen. Terrænnet antyder ikke en plads for en lille barak eller et aggregat-skur, men i grøften langs diget har sandsynligvis været ført kabler til kommunikation og strømforsyning.
I terrænnet er der nu kun få indikationer. Der er registreret et cirkulært anlæg (se skitse). Et rør og en enkelt pløk til bardunholder har jeg fysisk registreret først i 1990'erne men desværre ikke fotograferet. I marts 2004 blev genstandene ikke genfundet.

Registreret af Jørgen Lumbye ©. Luftfoto 1954. Serie FS nr. 890802. Fotos: Jørgen Lumbye 03/2004. web 06/2007.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Reg.nr. 28.04.05.
Mellem 06 og 04 er anlagt et dige med en gangsti. Langs diget en grøft, hvori der sandsynligvis har været nedlagt kabler.
Registreret af Jørgen Lumbye ©. Fotos 03/2004. web 06/2007.
Fotos indsættes
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Reg.nr. 28.04.06.
Ved Tyskervejen ved et vejknæk og ca. 7 m vest for vejmidte, ses en ca. 12 x 16 m stor varft. Stien på diget til 28.04.04 udgår herfra. Anlægget ligger midt i stillingen Radiopejlestation Nord.
Luftfoto 1954 tolkes således, at der har været opstillet en to-længet bygning på stedet.
I en sådan bygning har der sandsynligvis været installeret operativt udstyr, ligesom den har huset administration og tjent som indkvartering for stillingen.

Registreret af Jørgen Lumbye ©. Luftfoto 1954. Serie FS nr. 890802. Fotos: Jørgen Lumbye 03/2004. web 06/2007.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Reg.nr. 28.04.07.
På pladsen har sandsynligvis stået et antenneanlæg i let konstruktion.
Luftfotografi viser, at der har været en plads med direkte tilkørsel fra 'hovedvejen'. Der antydes en stikvej mod vest. Den ser ud til at have ført hen til en lille barak eller et aggregat-skur.
En zig-zag grøft fører ca. 150 m mod øst.
I terrænnet er der nu kun få indikationer af pladsen og ingen indikationer af grøften.

Registreret af Jørgen Lumbye ©. Luftfoto 1954. Serie FS nr. 890802. Fotos: Jørgen Lumbye 03/2004. web 06/2007.
Fotos indsættes
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye