Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Bygningstegninger Fotos dateret 2014 Radar- og radiopejlestationer Forsiden

30.03

Y-Jägerleit-Stellung "TANNE"
Fu.M.B.-Stellung "TAMARISKE".
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

I 1943 begyndte de allierede massive luftangreb om dagen, og nat-angreb foregik ikke længere over en bred front over flere timer men koncentreret over en smal front og stærkt komprimeret i tid.
Det radarkontrolsystem, der blev anvendt til kontrol af nat-jagere, var uegnet til kontrol af større formationer af dag-jagere.
Der blev derfor etableret et antal stationer, der kunne bestemme jagerformations-førerens fly (“Y-kontrol”). På baggrund af disse oplysninger var det muligt at plotte egne jagere, mens de allierede formationer blev plottet på det samme plottekort men på baggrund af meldinger fra luftmeldekorpset og deres få radarsystemer.

I efteråret 1943 blev der etableret (Y-kontrol-) stationer til dag-jager-kontrol.
En af disse stationer var TANNE ved Vester Vandet Sø.
På stationen blev opstillet 5 Heinrich Pejlere på tårne. (Se foto.)
Hovedkomponenterne i Y-Systemer var Heinrich Pejlere (
sender) og Hans E-Mess Gerät (afstandsmåler).
I oktober 1944 blev TANNE nedlagt, og enheden
TAMARISKE blev oprettet på samme sted.
Heinrich Pejlerne blev nedtaget fra de 5 tårne og i stedet monteredes på de samme tårne følgende signalopklarings-udstyr: 2 Samos, 2 Korfu og 1 Naxburg.
Denne station afgav meldinger direkte til hovedvarslingscentralen GYGES.
Betjenende enhed 13 eller 14/Ln-Rgt 351.
(Ref. Michaël Svejgaard, SES)

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Carsten Petersen, "Luftkrig over Danmark".
Bd. III side 64:I en rapport fra 2. Jagddivision om overvågning og jagerkontrol for august 1943 berettes det:
"I beretningsmåned blev for første gang Y-Stillingerne Tanne og Jasmin indsat af Unterabschnittsgefecetsstand Jütland. De blev taget i drift til både dag- og natoperationer. Rækkevidden og målenøjagtigheden for disse stationer er tilfredsstillende".
Bd. III side 67: I juni 1944 var organisationen for Y-Stellungen i Danmark således:
I bunkeren i Karup havde Funkleit-Abteilung/Ln.Rgt. 222 til huse, og de havde den operative ledelse af tre kompagnier.
5. (Funkleit)/Luftnachrichten Gegiment 222: Goldregen v/Lysgård og Gnister v/Glæsborg.
6. (Funkleit)/Luftnachrichten Gegiment 222: Tanne v/Tinghøj i Thy og Jasmin v/Thornby.
5. (Funkleit)/Luftnachrichten Gegiment 212: Esche v/Ølgod og Kastanie v/Kalundborg.
Hver stilling havde 5 Y-Linier.
Bd. III side 69: I oktober 1944 blev organisationen for Jägerleitstillingerne i Danmark lavet om. I stedet for, at et kompagni besatte to stillinger, fik hver Jägerleitstellung tildelt et kompagni. 34. Jägerleit-Kompanie/Ln.Rgt. 212 betjente "Stellung Tanne".
Kompagniet blev nedlagt ved årsskiftet 1944/45.
Bd. II side 20: Ved krigens slutning rådede "Tamariske"  over 2 Funkpeilanlagen 82a med Samosmodtagere, 1 Korfu-Zwilling med Korfu-modtagere 812 og 274 samt 1 Naxburg med modtager.
BFM:
Den 15. januar 1945 var der fra 2./Ln. Abt. 356 i stillingen kun stationeret en vagtkommando på 1 officer, 1 underofficer og 2 menige.
Øvrigt mandskab fra anlægget "Tamariske" var på dette tidspunkt stationeret i Hjardemål med 5 underofficerer og 13 menige.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Fotos taget juni 1945 i Jagerfüringsstation ‘Ginster’ ved Glæsborg, som var en stilling med apparater som opstillet i 'Tanne'.
0904_heinrich_peiler
T.v. baraklejr. T.h. trætårne med ‘Heinrich Peiler’. (MCH 0904)
0901_hans_e-mess_og_heinrich
T.v. mast med ‘Hans E-Mess Gerät’ med betjeningsbarak. T.h. trætårn med ‘Heinrich Peiler’. (MCH 0901)
0902_heinrich_peiler
0908_heinrich_peiler
0905_indre_af_ypsilon-taarn
Hytte på trætårn med ‘Heinrich Peiler’. (MCH 0902)
‘Heinrich Peiler’ antenner på tårn. (MCH 0908)
Indre af ‘Ypsilon’-tårn. (MCH 0905)
0900_hans_e-maess_geraet
0899_hans_e-mess_geraet
Master med ‘Hans E-Mess Gerät’ med betjeningsbarakker. (MCH 0900)
(MCH 0899)
0893_traetaarn_med_y-geraet
Til venstre 'Korfu', i midten 'Samos', til højre ‘Heinrich Peiler’. (MCH 0893)
0907_korfu 0906_samos
Antenne og hus til pejleapparat af typen ‘Korfu’. (MCH 0907) Antenne og hus til pejleapparat af typen ‘Samos’.
(MCH 0906)


Pejleapparat af typen ‘Korfu’. (MCH 1021 og 1023)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
minetort_meldung
ahorn_1
ahorn_2
ahorn_3
esche_1a
esche_1b
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye