Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Anlæg ved Vigsø
Radar- og radiostillinger

Forsiden
25.03.00 Freya radarstilling (Fahrstul Freya)
Se artiklen: "Havet sletter alle spor - næsten", af Jens Andersen.
Historisk Årbog 2003, side 101-108:
http://www.thistedmuseum.dk/Historisk%20%C3%85rbog/%C3%85rgang%202003/2003_Havet.pdf - eller
BSTH, Nyhedsbrev nr. 41, Oktober 2004:
http://bsth.dk/uf/90000_99999/99764/f3d6b31585c7ac3c8157664ddbf31a40.pdf

Luftfoto
Luftfoto - zoom
Luftfoto 18. juni 1944 (herunder).
Strandforstærkningen er bortskyllet i hærkystbatterits østside.
Området for Freya-stillingen synes også delvis bortskyllet, fundamentet for Freya-radaren ligger på stranden, og stillingen synes at være nedlagt.


Denne Fahrstuhl Freya var opstillet i Nr. Lyngby. Det var en tilsvarende, der var opstillet i denne stilling i Vigsø.
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm 0117)


Tilbageværende fundament for transformatortårn (06).
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2003)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
25.03.03. Maskinhus / Notstrom.
25.03.05. Benzinskur til 10 tønder. Benzinskur facade og gulvplan.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye