Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Tørvekær Kvadderkær oversigt
Forsiden
28.06.50 Reichwetterdienst Baracke - Tørvekær - Klitmøller
Opførelsen af barakken er påbegyndt lige efter et byggemøde den 24. marts 1942.

Barakkens oprindelige ruminddeling og rummenes anvendelse

Bygningen set mod vest fra broen over Klitmøller Å.

Bygningens nord- og vestside.
I forhold til den oprindelige indretning er der opført vindfang/forgang ved indgangen, og der er isat og blændet vinduer. Der er kun én af de oprindelig tre skorstene.

Bygningens syd- og østside.
Her er isat en terrassedør, og der er isat og blændet vinduer.

Købmand Morten Jensen (på hjørnet af Ørhagevej og Krovej i Klitmøller) leverede varer til enhederne i Klitmøller og altså også mange gange varer til vejrstationen.
Han berettede, at den var bemandet med 2 mand.
Soldaterne købte også selv ind og kom da til Klitmøller på cykel.
Regnskaberne for indkøb og betaling blev ført af mandskab i Lyskasterstillingen. (Lyskaster 3, Klitmøller).
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye