Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Anlæg i Thisted     Forside
41.08 Ammunitionsbunker, Fårtoft, Thisted
I oktober 2007 har museumsinspektør Jens Andersens ved Thisted Amts arkiv fundet notater, der her er sammenskrevet til et kort hændelsesforløb om bunkeren.

Den 25. maj 1944 indberetter gårdejer Harald Kirkegaard, Faartoft, til Thisted Amt, "at Værnemagten i dette Foraar har inddraget et Stykke Jord af min Ejendom Matr. Nr. 8a Faartoft By, hvorpaa forskellige Støbearbejder nu foregaar …"
Den 5. august 1944 tegnes kontrakt mellem Marine-Intendantur-Stelle Thisted og Harald Kirkegaard, hvilket dokumenterer, at bunkeren bygges for Kriegsmarine. Kontrakten er underskrevet hhv. 5. august1944 og 13. september1944. Beløbet er 700 kr. (7 øre pr m2), hvilket angiver jordstykket til 10.000 m2.
Den 30. oktober 1944 rykker Harald Kirkegaard for ikke udbetalt leje fra 1. april 1944.

I et skema dateret 9. april 1946 over Tyske Lejre, Depoter m.m. i Thisted By, er bunkeren beskrevet som et stort ammunitionsdepot med tung ammunition.
I et notat med samme datering meddeler Parkkompagni Nord-Vest til Amtet, at Parkkompagniet har tømt ammunitionsbunkeren for ammunition. Hegnet kan fjernes og jorden om bunkeren pløjes, dog med undtagelse af indkørselspladsen til de to bunkerindgange.
Det er i førnævnte skema tillige anført, at Bunkeren herefter overgaar til Kystdefensionen.
Men allerede den 29. juni 1946 meddeler Kystdefensionen, at Søværnet ingen interesse har i at benytte bunkeren, og den 17. juli 1946 meddeler Parkkompagni Nord-Vest, at ammunitionsbunkeren er helt tømt, og at den kan nedbrydes eller overgaa til ejeren af jorden.
Men indtil 1. april 1947 forbliver bunkeren alligevel som anvendt af det danske Militær.
Først den 23. april 1947 overtager gårdejer Harald Kirkegaard en, som det beskrives ”… i det væsentligste over Jorden liggende tysk Bunker med ret gode Tilkørselsforhold …. mod afståelse af krav om erstatning for jordtab".
I 'Oversigt over tidligere tyske Værker, Radiostationer og Magasiner i Marinedistrikt Jylland Nord' dateret den 16. juni 1945 beskrives stillingen således:
Faartoftvejens Ammunitionsmagasin. Meget stor Ammunitionsbunker.


Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye